Aanmelden voor de clubavond & QSL-kaarten op 6 juli 2021

Het was afgelopen dinsdag weer een geslaagde clubavond sinds bijna anderhalf jaar. In een kleine groep konden we elkaar weer eens van iets dichterbij bekijken en horen, dan via de zendontvangers en beeldschermen. Omdat het een succes was doen we het op 6 juli nog een keer. Ook dan geldt wederom dat je alleen welkom bent als je aangemeld bent. Lees meer

Reguliere clubavond bij A08 weer van start op dinsdag 29 juni 2021

Beste leden, sympathisanten en medeamateurs van afdeling A08,

Door het afdelingsbestuur is besloten dat ons clubgebouw op dinsdag 29 juni 2021 om 20:00 uur weer open gaat voor bezoekers van de reguliere clubavond. Een heugelijk feit, maar helaas zijn we nog wel gebonden aan de 1,5 meter regel, zitplaatsen en een maximum aantal personen vanwege de grootte van de ruimte. Dat betekent dat er maximaal 15 bezoekers welkom zijn om deze eerste clubavond te bezoeken. Dit aantal is exclusief de ‘helping hands’ en de bestuursleden. Lees meer

Wijziging in afdelingsbestuur A08/Centrum

Op 25 februari jl. werd de jaarlijkse huishoudelijke vergadering gehouden binnen de afdeling A08/Centrum. Op de agenda stond zoals gebruikelijk de verkiezing van bestuursleden. Enkele hiervan moesten aftreden waaronder voorzitter Michael Cornet/PA4MIC. Hij heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn en zou graag de voorzittershamer overdragen aan een opvolger. Lees meer

Huishoudelijke Vergadering / ALV VERON A08 – Centrum

Donderdag 25 februari aanstaande houdt VERON Afdeling Centrum/A08 haar jaarlijkse huishoudelijke vergadering, beter bekend onder de naam Algemene Leden Vergadering.

Vanwege de Corona-maatregelen is er voor gekozen om deze vergadering digitaal te houden. Dit met toestemming van het hoofdbestuur. Vanuit de ICT-commissie van de VERON wordt ons de mogelijkheid geboden gebruik te maken van GoToMeeting, een professioneel online vergadersysteem tot 250 deelnemers, met video en spraak.

Deze software is eventueel eerder te downloaden via https://www.gotomeeting.com/nl-nl. Op die site staat rechtsboven een download-link. Maar G2M kan ook zonder installatie gebruikt worden met Google Chrome en met een app op iPhone, iPad of Android-apparaat.

Inschrijven kan tot uiterlijk 23 februari 2021, 23:59 uur via onderstaande link. Op 24 februari ontvangt iedereen die zich heeft ingeschreven een uitnodiging per email inclusief relevante stukken. Indien u geen uitnodiging ontvangt kan het zijn dat deze in uw SPAM-box is terecht gekomen.

Inschrijflink:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbWNQlCsmWd__2vDQtrOmkGspuyQ44ZRfRKI8QEIt2OIG__A/viewform

In verband met een soepele afhandeling van de vergadering willen we graag vooraf de (rond)vragen ontvangen. Deze kunnen via de secretaris aangeleverd worden.

Daarnaast willen we nog aangeven dat het afdelingsbestuur een andere invulling zal moeten krijgen door het aftreden van onze voorzitter. Zie hiervoor de agenda. Leden die zich verkiesbaar willen stellen voor een bestuursfunctie moeten zich via een mail aan de secretaris kandidaat te stellen. Kandidaatstellingen moeten voor 23 februari 2021 door de secretaris ontvangen zijn. Tijdens de ALV kan er dan door de leden worden gestemd.

De vergadering start om 20.00 uur. Aanmelden kan vanaf 19:45. Eventueel is er voor leden zonder geschikte digitale apparatuur een telefoonnummer beschikbaar om in te bellen in de vergadering. Indien nodig, dan graag naast het invullen van het formulier een mail sturen naar de secretaris.

Details:
=> Donderdag 25 februari 2021
=> Begint om 20.00 uur, inmelden mogelijk vanaf 19:45 uur.
=> Via de online vergadersoftware GoToMeeting
=> Alleen voor leden van afdeling A08/Centrum
=> Het is wenselijk dat u een camera gebruikt, dit is niet verplicht.

Onderstaand treft u de voorlopige agenda voor deze vergadering. We hopen u deze avond digitaal te mogen begroeten.

73,
Richard Jannes,

Secretaris VERON afdeling A08/Centrum
Email: secretaris@pi4utr.nl

————————————————————————————-
VOORLOPIGE AGENDA ALV A08 – 25-02-2021

 1. Opening voorzitter
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen Agenda
 4. Door leden op de agenda te plaatsen onderwerpen
 5. Wel en wee van de voorzitter
 6. Notulen ALV 2020
 7. Jaarverslag secretaris 2020
 8. Financieel overzicht 2020/begroting 2021
 9. Verslag kascontrolecommissie
 10. Benoeming kascontrolecommissie
 11. Verkiezing bestuursleden (Voor 23 februari via mail aan secretaris kandidaat stellen voor een functie in het bestuur)
 12. Vacatures binnen A08 (Redactiecommissie, Barcommissie, Techniekcommissie)
 13. Afgevaardigden naar vergadering Verenigingsraad VERON HB (24-4-‘21)
 14. Rondvraag
 15. Sluiting
 • Ad 10:
  • Voorzitter: Michael Cornet/PA4MIC, aftredend, niet herkiesbaar
  • Secretaris: Richard Jannes/PD3RFR, aftredend, herkiesbaar
  • Penningmeester: Paul van der Wurff/PE2LZ, niet aftredend
  • Bestuurslid: Gert Jan Kuppens/PD0GJK, aftredend, herkiesbaar
  • Bestuurslid: Ab Woutersen/PA5ABW, niet aftredend
Silent Key..

OM Ko van der Zee (PD0ZEE) Silent Key

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van ons gewaardeerde afdelingslid Ko van der Zee, PD0ZEE.

Ko was reeds lange tijd lid bij A08/Centrum, maar volgde pas op latere leeftijd de cursus Novice binnen onze afdeling. In november 2016 slaagde hij voor het examen en daarna was hij regelmatig te horen op de amateurbanden en experimenteerde er op los. Ko was altijd een graag geziene bezoeker op de clubavond in Utrecht. Hij was altijd in voor een praatje onder het genot van een kop koffie. Erg groot was dan ook de schok bij een ieder toen er bij toeval longvlieskanker werd ontdekt.

Toen in maart door corona het clubhuis werd gesloten, startte als alternatief voor het babbeltje aan de bar de Utrechtse Radioronde op de dinsdagavond. Ondanks dat Ko door de medische behandelingen vaak zeer vermoeid was en veel pijn had, hield hij vol en meldde zich bijna wekelijks in de ronde als deelnemer. Hij vertelde dan zijn belevenissen op gebied van de radiohobby. Maar ook was hij open over zijn ziekte en de behandelingen die hij onderging. En als hij niet aanwezig kon zijn of als hij voortijdig moest afzwaaien, dan kregen we een berichtje via de groepsapp.

Het waren zware tijden voor Ko. Maar zeker ook voor zijn vrouw Marja die hem vergezelde tijdens alle medische bezoeken in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis te Amsterdam. Afgelopen april vierde hij samen met zijn Marja het gouden huwelijksfeest. En begin november behaalde hij de mijlpaal van zijn 75e geboortedag, die hij beslist wilde meemaken. Gelegenheden die je normaal groots viert, maar vanwege de maatregelen werd het ingetogen. Ko sprak de wens uit om het na de corona-crisis alsnog een keer groots te vieren.

Spijtig genoeg zal het bij een wens blijven. Op 30 november vertelde Ko in de ronde dat hij was uitbehandeld en slechts de pijnbestrijding nog tot de mogelijkheden behoorde.  Op 29 december was Ko voor het laatst in de ronde aanwezig. Zijn vaste uitje op de dinsdagavond. Ko heeft 38 van 42 gehouden rondes in 2020 meegedaan. Afgelopen vrijdag liet Ko mij persoonlijk weten dat er steeds meer van zijn lichamelijke functies uitvielen en de medicatie de pijn niet meer kon bestrijden.

De enige wens die Ko nog had was dat hij vredig kon inslapen. In ons laatste gesprek vroeg Ko mij om zijn wens in de ronde te delen met de aanwezigen. En ook dat hij ons, zijn radiovrienden, nooit zal vergeten. Hij heeft veel plezier beleefd aan de radiohobby. Maar ook genoot hij van de gezelligheid onderling en de saamhorigheid van de afdeling. Dankzij de radioronde heeft hij tijdens zijn ziekte steeds weer fijne momenten gehad.

De laatste wens van Ko ging dinsdag 12 januari in vervulling. Ko is vredig ingeslapen op 75-jarige leeftijd en zoals hij dat zelf zei heeft hij deze wereld verlaten. Dankbaar dat wij hem nog zolang in ons midden mochten hebben, wensen wij zijn XYL Marja, de kinderen en naaste familie veel sterkte met het verlies.

Namens het bestuur en de leden van de VERON afdeling A08/Centrum,

Richard Jannes – PD3RFR, secretaris

QSL Kaarten ophalen en afgeven bij regio A08 op dinsdag 1 september na aanmelding.

Omdat de reguliere clubavond nog niet mogelijk is, maar er wel veel vraag is naar QSL-kaarten, hebben we als afdelingsbestuur van A08/Centrum hierover een besluit genomen.

Aangezien er genoeg maatregelen te nemen zijn om even iets te organiseren hebben we besloten om op gepaste wijze de mogelijkheid te bieden om QSL-kaarten op te halen en in te leveren.

Controleer eerst op de website of er kaarten voor je zijn. Zo niet, dan ook niet aanmelden of spontaan langskomen. Wil je alleen inleveren, dan ook aanmelden. Check ook of er amateurs in je directe omgeving zijn en overleg met hen, zodat één persoon de kaarten ook voor de anderen kan meenemen.

Na aanmelding ontvang je uiterlijk op dinsdagmiddag 1 september voor 15.00 uur het tijdvak waarin je je welkom bent bij het clubgebouw om de kaarten in ontvangst te nemen, danwel af te geven. Wel aangemeld en geen bevestiging voor 15.00 uur? Neem even contact op met de secretaris, dan is er waarschijnlijk iets fout gegaan met de mail.

Ook gelden onderstaande maatregelen als je naar de locatie komt. Lees dit goed door en houdt je hier aan in het belang van een ieder.

 • Kom alleen.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in de elleboog.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Gebruik een mondkapje als je jezelf daar prettig bij voelt.
 • Kom niet als er sprake is van last van verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn, ademhalingsklachten of koorts (38 graden Celsius of hoger)
 • Kom niet indien er sprake is geweest van (gezins-)contacten in de afgelopen twee weken met een bewezen Coronapatiënt.
 • Kom niet eerder dan het de aangegeven tijd, ben je ‘te vroeg’; wacht buiten het hek.
 • Het toilet en overige ruimtes zijn niet beschikbaar/toegankelijk.
 • Na ophalen/afleveren direct weggaan, blijf niet onnodig hangen bij het clubgebouw.

Hoe kun je aanmelden?

Stuur een mail naar secretaris@pi4utr.nl met daarin de volgende gegevens:

 • Naam, roepletters of luisternummer en telefoonnummer
 • Ophalen of afleveren van QSL-kaarten of beiden
 • Indien je voor anderen ophaalt, welke roepletters/luisternummers

Houd er rekening mee dat je afspraaktijd op dinsdagavond 1 september tussen 20.00 en 21.00 uur wordt ingepland. En onthoud, hoe onvriendelijk het ook klinkt; Niet aangemeld en bevestigd is niet welkom! 

We zien jullie aanmeldingen graag tegemoet en hopen jullie zo van dienst te kunnen zijn.

73,
Bestuur VERON A08/Centrum & QSL-manager R08

Update VERON A08 en COVID-19.. Wanneer gaan we open?

Het is alweer even geleden dat we vanuit het afdelingsbestuur een officieel bericht hebben gestuurd inzake Corona / COVID-19. Wij krijgen veel vragen over wanneer de ‘normale’ clubavond weer plaats zal vinden. Om iedereen te informeren wat de actuele status is hebben we besloten om dit bericht te verzenden.

Afgelopen week hebben we als bestuur een uitgebreid overleg gevoerd. Uiteindelijk hebben we besloten dat we de datum van dinsdag 1 september blijven aanhouden als eerst mogelijke reguliere A08-clubavond. We horen jullie als leden als roepen.. “Ja, maar…”.  En daarom even in het kort de motivatie waarom wij dit besluit genomen hebben.

Wanneer we nu een bijeenkomst willen organiseren in de vorm van een clubavond, dan moeten er veel extra zaken geregeld worden. Bijvoorbeeld op het gebied van hygiëne en de 1,5 meter garantie. Dat is niet te realiseren door de personen die zich normaliter inzetten voor de clubavond, omdat deze groep vrijwilligers gewoon te beperkt is. Ook gaan deze mannen, net als veel andere leden, op vakantie de komende periode.

Conform de maatregelen moet de bar dicht blijven sowieso dichtblijven en er zou een protocol moeten worden opgesteld waarin we als afdeling aangeven hoe we de de zaken inrichten en de veiligheid voor onze bezoeker kunnen garanderen. Dit protocol moet dan ook de goedkeuring krijgen van de Veiligheidsregio. Kortom, het vraagt veel inzet en energie van de vrijwilligers. Vanuit het hoofdbestuur van de VERON wordt het advies gegeven om vooralsnog af te zien van bijeenkomsten.

Daarnaast hebben we ook nog te maken met onze verhuurder. Zij hebben de locatie een aantal weken verhuurd aan een andere scoutinggroepen voor het houden van een zomerkamp. Volgens de richtlijnen moet de gastgroep leven in een zogenaamde kampbubbel. Er zou in theorie dus eigenlijk niemand anders in het clubgebouw mogen komen dan de gastgroep. We gaan er van uit dat de radioronde gewoon gecontinueerd kan worden, aangezien wij als operators in onze eigen bubbel zitten.

We begrijpen dat ons besluit wellicht teleurstellend is, maar als het mis zou gaan dan kunnen we de tent definitief sluiten. Een SK willen wij niet op ons geweten hebben. Dus veiligheid voor alles en nog even geduld. Maar zoek buiten de radioronde op dinsdagavond elkaar gerust op. Privé heb je immers meer mogelijkheden dan als vereniging.

73 en blijf gezond!

Afdelingsbestuur VERON A08/Centrum

Verslag van de Utrechtse Radioronde op 23 juni 2020 (CW included)

Zo.. het was warm in de shack. Beter gezegd was het een sauna en het wachten was op een opgieting. Het eerste werk van Richard/PD3RFR, die zich al vroeg in het clubgebouw begaf, was dan ook om alle ramen en deuren even tegen elkaar open te zetten. Bij aankomst van de heren Gert-Jan/PD0GJK en Paul/PE2LZ was het wat beter te doen qua temperaturen en kon de ronde comfortabel aanvangen.

Frank/PA7F meldde zich even bij de poort om een PACC vaantje in ontvangst te nemen en spoedde zich daarna weer terug naar zijn QTH te Bilthoven om nog mee te kunnen doen met de radioronde. Voor degene die daar recht op hebben kan het PACC-vaantje worden afgehaald op afspraak na contact met Paul/PE2LZ, dan wel de secretaris Richard/PD3RFR via de bekende mailadressen. Verder hebben wij via de A08-Whatsappgroep een afmelding voor de ronde van deze week ontvangen van Nico/PA3Y en John/PA3OZB.

Zoals bijna gebruikelijk was de eerste inmelder René/PA0AA die zich wederom voor de gelegenheid had gepositioneerd op het hoogste punt van Soesterberg. Zelf gaf hij aan niet heel veel mededelingen te hebben, maar wel verraste hij ons met het bericht dat hij een nieuw setje heeft aangeschaft. Het gaat hier om een President Ronald. Een leuk klein radiootje met een VFO dat loopt van 24.890 tot 30.100 MHz met regelbaar vermogen tot 35 Watt op FM en 13 Watt op AM. René werd de trotse bezitter na het inleveren van slechts 139 harde Nederlandse Euro’s. Hij kan straks lekker op 10 en 12 meter lokaal via de grondgolf gaan werken en natuurlijk op 27MC luisteren HI.

Even ontstond de discussie onder de operators of er ook een President Donald ‘bakkie’ zou zijn. Vastgesteld werd dat op de zendontvangers van President voornamelijk namen van overleden presidenten prijken. Op een President Donald moeten we dus nog even wachten waarschijnlijk en het vermoeden bestaat dat het een niet al te uitgebreid setje zal worden.

Frank/PE2A verheugde zich reeds op de proefronde in CW van deze week en had alvast zijn zeer experimentele zelfgebouwde 80m spinnenweb van stal gehaald. Het ontwerp hiervan is terug te vinden op de website van PI4RAZ. De antenne heeft hij overigens vorig jaar in een middagje in elkaar geknutseld omdat hij beslist nog een paar diplomaatjes wilde hebben in de Engelse cricket diploma-jacht en Frank het benodigde aantal slots met zijn 10-20-40 endfed niet ging halen op die korte afstand.

Dit experiment op 80 meter leverde die puntjes wel op. Zoals gezegd is het een experiment, want de antenne is nog niet definitief af. Dat is een project waar Frank zich later een keer op stort. Zo moet er bijvoorbeeld nog een veel kleinere C op, want bij een kleine draai aan de huidige afstemcondensator dipt de antenne zomaar ineens op 160 meter HI. De gebruikte C is aangeschaft bij Elektrodump in Emst. Volgens Frank een eldorado voor de experimenterende zendamateur.

Verder is Frank druk met het schilderen van zijn huis en hoopt hij op vergaande versoepelingen zodat we wellicht weer de clubavond op een redelijke normale wijze kunnen houden. Als laatste had hij nog de mededeling dat de CW cursus die door Ab/PA5ABW wordt gegeven vanaf deze week vanuit de tuin van Frank gaat worden begeleid. Deze wijziging omdat de woonruimte van Ab dermate gerenoveerd gaat worden dat ook zijn antenneparkje moet sneuvelen.

Hans/PD9HK is met vanalles bezig, maar is nog niet verder gegaan met solderen. Wel heeft hij wat andere tipjes besteld voor zijn boutje. Begrijpelijk, want SMD is wat fijner en preciezer werk dan koperen waterleiding HI. Overigens is ook Richard ook nog niet gestart met solderen van SMD, wel heeft hij zijn oefenkitjes inmiddels ontvangen. Hans heeft nog wel plannen om met zijn Icom IC-7100 en HF-P1 wonderantenne de heide op te gaan. Mochten er enthousiastelingen met hem mee willen, dan kunnen ze zich bij Hans melden. Richard had nog het advies voor Hans om de elektrieke brommert mee te nemen, aangezien daar stevige accu’s inzitten.

Ook Piet/PD2HPE was weer eens thuis. Hij heeft 5 weken op de camping gezeten in het Brabantse land. Met zijn gezondheid gaat alles goed en Piet is blij om even terug te zijn. Hij vindt het leuk om de mensen uit Utrecht weer even te horen. Richard was nog nog even benieuwd hoe het is met Baretta, de papegaai van Piet. Ook daar gaat het gelukkig goed mee en de vogel werd al enthousiast toen Richard zijn naam noemde.

Ook een paar daagjes weg geweest is Jos/PA3ANF. Hij heeft wat gepeddeld op de Veluwe in de buurt van Doorwerth. Hij en zijn XYL zaten in een B&B en hadden geweldig weer. Nu weer thuis is het eigenlijk te warm om in de shack te zitten, maar hij kan het toch niet laten om radioactief te zijn. De condities zijn wat grillig maar er zit een stijgende lijn in. Jos had op 20 meter weer eens een VK’tje (Australië) gewerkt. Enig voordeel wat Jos heeft is dat hij de beschikking heeft over een beampje.

De digitale mode FT8 werkt bij Ko/PD0ZEE nog steeds niet naar wens. Hij heeft de klok inmiddels goed lopen en zie van allerlei abracadabra en rare tekens waar hij nog geen wijs uit wordt. Hij heeft dan ook nog geen verbinding kunnen maken. Ko zal de komende week wel wat tips krijgen van verschillende wegen in de hoop dat hij binnenkort zijn eerste verbinding kan maken.  Karel/PA1RLM brulde de speaker in met een S1/S2.. Hij was mobiel in Houten en had zijn SSB antenne op de wagen, dat verklaart één en ander. Vorige week had hij de presentatie van de mantelstroomfilters, deze week kon Karel trots melden dat de RVS-plaatjes binnen zijn om coax-patchpanelen te maken en de slingers van antennekabel in de A08-shack te fatsoeneren. Wordt vervolgd..

Jan/PA1JM bleef deze week op zijn sterretje en Francesco/PE1F was benieuwd wanneer we weer samen mogen komen. Vooralsnog blijft dat 1 september. Mocht dat eerder kunnen (vanuit overheidswege) dan communiceert het afdelingsbestuur van A08 dat natuurlijk richting de leden. Roel/PA2RG was enthousiast dat hij straks in CW een rondje kan gaan bliepen. Verder was hij aan het experimenteren geweest met de nieuwe mogelijkheden op C4FM (Yaesu System Fusion). Niet alleen Roel, maar ook Richard en Gert-Jan zijn daar druk mee en dan vooral XLX707 en de DF-Reflector. Voor de onbekenden op dit gebied: C4FM (YSF) is een ‘digitale voice’-mode zoals DMR en DSTAR, maar deze ontwikkeld door Yaesu.

Gert-Jan legt even in het kort uit wat de ‘Dutch Fusion Reflector’ (DF-Reflector) inhoud. Het is een systeem dat is ontworpen met het oogmerk een zo groot mogelijke ondersteuning te bieden aan gebruikers van een Yaesu digitale radio. Typisch voor de DF-Reflector is de ondersteuning voor o.a. 10-karakter callsign, VW-mode, DG-ID, Wires-X, Gm-mode, verzending en ontvangst van tekstberichten, meerdere kamers, AMBE en DVMega Cast. Tijdens gebruik van de DF-Reflector kan gekozen worden uit meerdere kamers. Een overzicht van beschikbare kamers is te vinden op het dashboard, waar ook nog extra uitleg staat. Een en ander is een ontwikkeling van David/PA7LIM.

De bijna-Limburger Ruben/PH6R heeft nog een vraagje in het algemeen. Hij heeft in Brunssum digitale televisie via de ether. Alle kanalen komen glashelder binnen, maar België Eén doet het niet. En dat is nu juist de zender waar de XYL graag Flikken Maastricht op zou kijken. Ruben vraagt zich af of iemand weet op welke frequentie dat wordt uitgezonden. Vooralsnog werd in de ronde geen bevredigend antwoord gegeven. Wellicht dat iemand na het lezen van het verslag Ruben hier nog over kan informeren.

Tijdens het zwaairondje werd ook nog even ingemeld door Evert/PH0EB die gezellig meegeluisterd heeft naar het groundstation in zijn oude stadje. Frank/PA7F struikelde nog even de 2-meter ronde in voor het log. Het duurde even want alle stoplichten stonden op rood en dan is een paar kilometer zomaar een lange reis. Wel was Frank nog even benieuwd of er binnenkort weer eens een rondje op 4 meter gedaan kon worden. De operators gaan dit bij de juiste personen beleggen. Ook Kees/PA5Z gaf nog acte de présence en ging daarna naadloos over naar 40 meter waar Paul/PE2LZ alvast een plekje in de 40 meterband aan het vrijhouden was. Dit werd ook opgemerkt door de deelnemers HI.

Voordat helemaal over werd gegaan naar de 40 meter meldde Ab/PA5ABW zich nog even terwijl hij door het toegangshek scheurde richting de seinsleutel. Afsluitend zwaaide Fred/PD1FRD nog naar alle deelnemers. Vervolgens ging Paul/PE2LZ los als operator op 40 meter en naast de Nederlandse deelnemers waren er ook nog wat exoten die zich in hebben gemeld. Daarna was het, zoals aangekondigd, tijd voor een rondje CW op 80 meter.

Vonkenboer Ab/PA5ABW had zich bereid verklaard om dit varkentje te wassen want voor een rondje CW kun je hem midden in de nacht nog wakker maken, nou ja, bij wijze van spreken dan. Als QRG werd gekozen voor de 3.568 kHz, maar daar waren al wat NL-stations actief o.a. Durk vanuit zijn vakantieadres met de call DL/PA3BYW. Snel werd via diverse Whatsapp-groepen doorgegeven dat er een QSY werd gemaakt naar 3.567 kHz en die QRG bleek inderdaad schoon, althans wat verkeer betrof want atmosferische QRM is er altijd wel op die band. Ab gebruikte de Yaesu FT-1000MP (Mark IV) en de amp die door de 40 meter ronde al flink was warm gestookt 😉

Nog voor Ab zijn CQ had kunnen geven, meldde Roel/PA2RG zich al, die kon niet wachten natuurlijk. Hij meldde een 599+ voor PI4UTR en kreeg een 599 retour. Na een welgemeend tnx fr qso vy 73, gaf Ab enkele malen CQ en de stations meldden zich al rap: PG4I, Joop uit Culemborg gaf maar liefst 599 40+ dB door en kreeg 571 retour. PG2W, Wouter uit Bennekom, oud Radio Holland collega van Ab, gaf ook 599 en kreeg ook 579 retour. Wouter werkte met niet meer dan 50 Wattjes. PA7F, good old Frank uit Bilthoven, gaf ook 599+ door en kreeg ook een 579 van Ab. Voorts gaf Frank een mooi rapport van de door hem ontvangen stations: PA2RG 579, PG4I 589 en PG2W 589, waarvoor dank Frank.

PA3ERE/Hans uit Zetten. Hans en Ab kennen elkaar al vanaf september 1964 toen zij samen de Hogere Zeevaartschool in Amsterdam bezochten. Hans bracht zijn hele werkzame leven op het zoute water door, lange tijd bij de koopvaardij en later in de offshore. Kijk maar eens op QRZ.com. Hans werkte met zijn goeie ouwe TenTec met niet meer dan 5 Watt in een van zijn deltaloops. Hij kwam toch nog 569 door en Ab kreeg een 599++ retour met de melding: de S-meter knalt helemaal naar rechts hier HI HI.

PE2A, Frank uit Tuindorp, jawel een van de CW-‘leerlingen’ (of zijn dat tegenwoordig ook al studenten?) uit het klasje van Ab. Tweemaal 599 werd er uitgewisseld. Frank sloeg zich er prima doorheen, alsof QSO’s in CW maken voor hem ‘business as usual’ is. Prima Frank. DL/PA3BYW, jawel Durk met als QTH Fulda gaf een QSA/QRK 5/5 door hetgeen vertaald in amateur terminologie 599 betekent. Kijk ook eens op zijn QRZ.com pagina. Durk vervaardigt o.a. prachtige cootie-sideswipers, maar nog veel meer moois. Van alle markten thuis is Durk. Zijn website is meer dan de moeite waard om te bekijken, doen hoor!!

PA25SRS, een special call van de Surplus Radio Society, bemand door Henk PA0HTT uit Ommen. Ook al een oude bekende van Ab, die hij (werkend vanaf PI4ADL) sinds jaar en dag kent vanuit de CW SRS-ronde op de zondagmorgen. Het was fijn om te horen dat Henk goed herstellende is van een medische ingreep kort geleden. Ook van Henk werd een 599+ ontvangen en hij kreeg een 589 retour. PA5Z, Kees, ook al uit Tuindorp kwam plots op de lijn. Ook al een ‘student’ uit het CW-klasje van Ab. Een beetje onzeker nog, maar… hij flikte het toch maar!! Een 599+ en een 569 kreeg hij retour. Chapeau Kees.

Ten slotte ook nog iemand uit den buitenlanden, nou ja Brugge, West Vlaanderen, naast de deur dus. Paul met de call ON4ADI, werkte met een lang draad en niet meer dan 50 Watt. Goed voor 569 en een 599 10+ retour. Nog even gezellig ge-‘rag chewed’ met d’n Paul, die zowaar met een ‘cootie handpomp’ werkte. Een kunst apart om daar mee te werken, maar als je het beheerst, geeft het een pracht van een morse-signaal en d’n Paul beheerst deze techniek. Helemaal vergeten te vragen of deze cootie er een van Durk was.

Met een tevreden gevoel sloot Ab de set en de amp af om zich vervolgens te voegen bij de overige bestuursleden die buiten op ‘het terras’ onder het genot van een drankje nog even wat van belang zijnde zaken doornamen. Een min of meer spontane bestuursvergadering onder wel heel bijzondere omstandigheden. De CW ronde is zeker voor herhaling vatbaar, maar Ab is even een paar weekjes op de Drentse hei met caravan + XYL. Na terugkomst wordt nader bepaald wanneer de volgende ronde is.

PS.: Woensdagochtend ontving Ab een appje van (ook al) oud RH- én PI4ADL collega Jan van der Leest/PA3DLG, die de hele CW ronde via de SDR site van TU Twente had meegeluisterd, bij gebrek aan 80 meter mogelijkheden thuis. Ter info: Aviodrome/PI4ADL is weer open voor het publiek. Jan heeft als 70-minner zijn werkzaamheden als vrijwilliger weer opgenomen, Ab staat buiten spel, als 70-plusser mag hij er (voorlopig??) even niet meer komen tot zijn grote verdriet. Wel als bezoeker natuurlijk, maar niet als operator van PI4ADL.

Tot zover Utrechtse Radioronde Editie 15 (CW included). Met dank aan alle operators en verslagleggers.

Blijf gezond en tot volgende week! 73 PI4UTR.

Deelnemers Utrechtse Radioronde op 23 juni 2020:

Via 2 meter (145.325 MHz – FM):

PA0AA, PE2A, PD9HK, PD2HPE, PA3ANF, PD0ZEE, PA1RLM/m, PA1JM, PE1F, PA2RG, PH6R, PH0EB, PD1MB, PA7F, PA5Z, PA5ABW, PD1FRD

Via 40 meter (7.0975 MHz – LSB):

PD2HPE, LB8TG, PD9HK, PA2RG, PA5Z, PA7F, PE2A, PD1MB, PA1JM, F5TVK, SQ4DX, SA7BXW, PD1PA

Via 80 meter (3.567 MHz – CW):

PA2RG, PG4I, PG2W, PA7F, PA2ERE, PE2A, DL/PA3BYW, PA25SRS, PA5Z, ON4ADI

Corona update: Clubgebouw gesloten en Utrechtse Radioronde

Beste leden,

In navolging op de door het kabinet genomen besluiten, hebben wij als afdelingsbestuur ervoor gekozen om de clubavonden tot nader order uit te stellen. Het clubgebouw is gesloten voor bijeenkomsten op dinsdagavond.

De cursus die normaal op woensdagavond plaatsvind wordt op een andere manier voortgezet. De cursisten worden door de docent Johan PA3GER, dan wel door het afdelingsbestuur, persoonlijk geïnformeerd over de wijze waarop dit gaat plaatsvinden. Uiteraard streven wij er naar dat de cursisten met goed gevolg de cursus doorlopen.

Om toch het gevoel van saamhorigheid te kunnen behouden, hebben de bestuursleden in een crisisberaad op zondagavond besloten dat we de Utrechtse Radioronde gaan leiden op 145.325 MHz. De ronde start om 20.00 uur LT en duurt in principe tot 22.00 uur LT, afhankelijk van het aantal deelnemers en inmelders. Met ingang van 17 maart zullen wij iedere dinsdagavond een bestuurslid van A08 als rondeleider aanwijzen. De inmelders zullen worden gelogd. Luisteramateurs kunnen zich inmelden via de mail: secretaris @pi4utr.nl, graag met signaalrapport en luisternummer. Let wel, we verzenden geen QSL kaarten.

Noot: U dient zelf voor een drankje e/o hapje te zorgen.. van de penningmeester mag u dit gewoon afstrepen op uw barkaart. Ook kunnen nieuwe barkaarten gewoon naar uw QTH worden opgestuurd.

Ondanks dat wij als afdelingsbestuur liever iedereen in het clubgebouw treffen, hopen we hiermee een passende oplossing te hebben gevonden en we hopen u dan ook te horen op ‘kanaaltje Utrecht’..

Bestuur afdeling A08 / Centrum

Beleid VERON inzake Corona-virus

Beste leden,

De aanscherping van maatregelen door de overheid en RIVM om het corona virus in te dammen treft ook activiteiten van de VERON. De genomen maatregelen gaan per direct in en duren tot en met 31 maart 2020. Voorlopig gaan alle activiteiten na 31 maart 2020 gewoon door tenzij het RIVM met nieuwe maatregelen komt die ook na 31 maart van toepassing zijn.

Vanuit het hoofdbestuur zijn de volgende maatregelen benoemd:

• Alle bijeenkomsten met meer dan 100 personen tussen nu en 1 april 2020 gaan niet door.
• Personen die symptomen hebben als neusverkouden, hoesten en/of keelklachten worden geadviseerd om thuis te blijven.
• Personen in een van de risicogroepen, vermijdt bijeenkomsten.
• De geplande VHF en hoger dag op 28 maart gaat niet door. De organisatie geeft aan dat er gezocht wordt naar een nieuwe datum en locatie.

Hoewel het RIVM activiteiten zoals afdelingsbijeenkomsten met of zonder lezing met minder dan 100 personen niet afraadt acht VERON het verstandig om deze tot en met 31 maart niet te houden. Veel van onze leden zijn ouderen en vallen dus onder de risicogroep. Mooie gelegenheid om de afdelingsbijeenkomst deze maand via de VHF en UHF te organiseren.

Voor afdeling A08 / Centrum houdt dit in dat we gewoon open zijn op de dinsdagavond. We vertrouwen op een ieders gezonde verstand om rekening te houden met de maatregelen en daar ook naar te handelen.

Komt u niet naar de clubavonden, dan is in Utrecht is de huisfrequentie 145.325 MHz (FM) beschikbaar om een QSO te voeren, echter moet u zichzelf dan van koffie of andere versnapering voorzien.

Laten we hopen dat deze maatregelen voldoende zijn om het corona virus in te dammen en dat na 31 maart 2020 geen nieuwe maatregelen nodig zijn.

Bestuur afdeling A08 / Centrum