Silent Key ... -.-

OM Hans Serrée (PE1EZW) Silent Key

Ons bereikte het trieste bericht dat OM Hans Serrée, PE1EZW, na een lange periode van afnemende gezondheid is overleden. Lees meer

Silent Key ... -.-

OM Jan Mahler (PA1JM) Silent Key

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van ons gewaardeerde afdelingslid Jan Mahler, PA1JM (ex. PA4J/PE1MPA).

Jan Mahler PA1JM

Na een periode van ziek zijn waarin de kwaliteit van het leven steeds minder werd, heeft Jan op woensdag 29 september de strijd moeten opgeven. Op 72-jarige leeftijd is hij aan zijn laatste reis begonnen. De uitvaartplechtigheid heeft op 5 oktober in besloten kring plaatsgevonden. Lees meer

Nieuwsbrief A08 – Najaar 2021

Inmiddels zijn we aanbeland in de herfst van 2021. We kunnen gelukkig weer bij elkaar komen in het clubgebouw en ondanks dat is de Utrechtse Radioronde nog voor velen een gemis. Om iedereen een beetje bij te praten is vanuit het bestuur besloten om een nieuwsbrief uit te sturen. Een korte update rondom corona, bestuurlijke mededelingen en de komende activiteiten. Mocht je zelf ideeën hebben voor een activiteit die je kan vormgeven, laat het weten. Ook als je iets wil delen, bijvoorbeeld een project waar je druk mee bent, schrijf er een stukje over! Lees meer

Aanmelden voor de clubavond & QSL-kaarten op 6 juli 2021

Het was afgelopen dinsdag weer een geslaagde clubavond sinds bijna anderhalf jaar. In een kleine groep konden we elkaar weer eens van iets dichterbij bekijken en horen, dan via de zendontvangers en beeldschermen. Omdat het een succes was doen we het op 6 juli nog een keer. Ook dan geldt wederom dat je alleen welkom bent als je aangemeld bent. Lees meer

Reguliere clubavond bij A08 weer van start op dinsdag 29 juni 2021

Beste leden, sympathisanten en medeamateurs van afdeling A08,

Door het afdelingsbestuur is besloten dat ons clubgebouw op dinsdag 29 juni 2021 om 20:00 uur weer open gaat voor bezoekers van de reguliere clubavond. Een heugelijk feit, maar helaas zijn we nog wel gebonden aan de 1,5 meter regel, zitplaatsen en een maximum aantal personen vanwege de grootte van de ruimte. Dat betekent dat er maximaal 15 bezoekers welkom zijn om deze eerste clubavond te bezoeken. Dit aantal is exclusief de ‘helping hands’ en de bestuursleden. Lees meer

Wijziging in afdelingsbestuur A08/Centrum

Op 25 februari jl. werd de jaarlijkse huishoudelijke vergadering gehouden binnen de afdeling A08/Centrum. Op de agenda stond zoals gebruikelijk de verkiezing van bestuursleden. Enkele hiervan moesten aftreden waaronder voorzitter Michael Cornet/PA4MIC. Hij heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn en zou graag de voorzittershamer overdragen aan een opvolger. Lees meer

Huishoudelijke Vergadering / ALV VERON A08 – Centrum

Donderdag 25 februari aanstaande houdt VERON Afdeling Centrum/A08 haar jaarlijkse huishoudelijke vergadering, beter bekend onder de naam Algemene Leden Vergadering.

Vanwege de Corona-maatregelen is er voor gekozen om deze vergadering digitaal te houden. Dit met toestemming van het hoofdbestuur. Vanuit de ICT-commissie van de VERON wordt ons de mogelijkheid geboden gebruik te maken van GoToMeeting, een professioneel online vergadersysteem tot 250 deelnemers, met video en spraak.

Deze software is eventueel eerder te downloaden via https://www.gotomeeting.com/nl-nl. Op die site staat rechtsboven een download-link. Maar G2M kan ook zonder installatie gebruikt worden met Google Chrome en met een app op iPhone, iPad of Android-apparaat.

Inschrijven kan tot uiterlijk 23 februari 2021, 23:59 uur via onderstaande link. Op 24 februari ontvangt iedereen die zich heeft ingeschreven een uitnodiging per email inclusief relevante stukken. Indien u geen uitnodiging ontvangt kan het zijn dat deze in uw SPAM-box is terecht gekomen.

Inschrijflink:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbWNQlCsmWd__2vDQtrOmkGspuyQ44ZRfRKI8QEIt2OIG__A/viewform

In verband met een soepele afhandeling van de vergadering willen we graag vooraf de (rond)vragen ontvangen. Deze kunnen via de secretaris aangeleverd worden.

Daarnaast willen we nog aangeven dat het afdelingsbestuur een andere invulling zal moeten krijgen door het aftreden van onze voorzitter. Zie hiervoor de agenda. Leden die zich verkiesbaar willen stellen voor een bestuursfunctie moeten zich via een mail aan de secretaris kandidaat te stellen. Kandidaatstellingen moeten voor 23 februari 2021 door de secretaris ontvangen zijn. Tijdens de ALV kan er dan door de leden worden gestemd.

De vergadering start om 20.00 uur. Aanmelden kan vanaf 19:45. Eventueel is er voor leden zonder geschikte digitale apparatuur een telefoonnummer beschikbaar om in te bellen in de vergadering. Indien nodig, dan graag naast het invullen van het formulier een mail sturen naar de secretaris.

Details:
=> Donderdag 25 februari 2021
=> Begint om 20.00 uur, inmelden mogelijk vanaf 19:45 uur.
=> Via de online vergadersoftware GoToMeeting
=> Alleen voor leden van afdeling A08/Centrum
=> Het is wenselijk dat u een camera gebruikt, dit is niet verplicht.

Onderstaand treft u de voorlopige agenda voor deze vergadering. We hopen u deze avond digitaal te mogen begroeten.

73,
Richard Jannes,

Secretaris VERON afdeling A08/Centrum
Email: secretaris@pi4utr.nl

————————————————————————————-
VOORLOPIGE AGENDA ALV A08 – 25-02-2021

 1. Opening voorzitter
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen Agenda
 4. Door leden op de agenda te plaatsen onderwerpen
 5. Wel en wee van de voorzitter
 6. Notulen ALV 2020
 7. Jaarverslag secretaris 2020
 8. Financieel overzicht 2020/begroting 2021
 9. Verslag kascontrolecommissie
 10. Benoeming kascontrolecommissie
 11. Verkiezing bestuursleden (Voor 23 februari via mail aan secretaris kandidaat stellen voor een functie in het bestuur)
 12. Vacatures binnen A08 (Redactiecommissie, Barcommissie, Techniekcommissie)
 13. Afgevaardigden naar vergadering Verenigingsraad VERON HB (24-4-‘21)
 14. Rondvraag
 15. Sluiting
 • Ad 10:
  • Voorzitter: Michael Cornet/PA4MIC, aftredend, niet herkiesbaar
  • Secretaris: Richard Jannes/PD3RFR, aftredend, herkiesbaar
  • Penningmeester: Paul van der Wurff/PE2LZ, niet aftredend
  • Bestuurslid: Gert Jan Kuppens/PD0GJK, aftredend, herkiesbaar
  • Bestuurslid: Ab Woutersen/PA5ABW, niet aftredend
Silent Key..

OM Ko van der Zee (PD0ZEE) Silent Key

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van ons gewaardeerde afdelingslid Ko van der Zee, PD0ZEE.

Ko was reeds lange tijd lid bij A08/Centrum, maar volgde pas op latere leeftijd de cursus Novice binnen onze afdeling. In november 2016 slaagde hij voor het examen en daarna was hij regelmatig te horen op de amateurbanden en experimenteerde er op los. Ko was altijd een graag geziene bezoeker op de clubavond in Utrecht. Hij was altijd in voor een praatje onder het genot van een kop koffie. Erg groot was dan ook de schok bij een ieder toen er bij toeval longvlieskanker werd ontdekt.

Toen in maart door corona het clubhuis werd gesloten, startte als alternatief voor het babbeltje aan de bar de Utrechtse Radioronde op de dinsdagavond. Ondanks dat Ko door de medische behandelingen vaak zeer vermoeid was en veel pijn had, hield hij vol en meldde zich bijna wekelijks in de ronde als deelnemer. Hij vertelde dan zijn belevenissen op gebied van de radiohobby. Maar ook was hij open over zijn ziekte en de behandelingen die hij onderging. En als hij niet aanwezig kon zijn of als hij voortijdig moest afzwaaien, dan kregen we een berichtje via de groepsapp.

Het waren zware tijden voor Ko. Maar zeker ook voor zijn vrouw Marja die hem vergezelde tijdens alle medische bezoeken in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis te Amsterdam. Afgelopen april vierde hij samen met zijn Marja het gouden huwelijksfeest. En begin november behaalde hij de mijlpaal van zijn 75e geboortedag, die hij beslist wilde meemaken. Gelegenheden die je normaal groots viert, maar vanwege de maatregelen werd het ingetogen. Ko sprak de wens uit om het na de corona-crisis alsnog een keer groots te vieren.

Spijtig genoeg zal het bij een wens blijven. Op 30 november vertelde Ko in de ronde dat hij was uitbehandeld en slechts de pijnbestrijding nog tot de mogelijkheden behoorde.  Op 29 december was Ko voor het laatst in de ronde aanwezig. Zijn vaste uitje op de dinsdagavond. Ko heeft 38 van 42 gehouden rondes in 2020 meegedaan. Afgelopen vrijdag liet Ko mij persoonlijk weten dat er steeds meer van zijn lichamelijke functies uitvielen en de medicatie de pijn niet meer kon bestrijden.

De enige wens die Ko nog had was dat hij vredig kon inslapen. In ons laatste gesprek vroeg Ko mij om zijn wens in de ronde te delen met de aanwezigen. En ook dat hij ons, zijn radiovrienden, nooit zal vergeten. Hij heeft veel plezier beleefd aan de radiohobby. Maar ook genoot hij van de gezelligheid onderling en de saamhorigheid van de afdeling. Dankzij de radioronde heeft hij tijdens zijn ziekte steeds weer fijne momenten gehad.

De laatste wens van Ko ging dinsdag 12 januari in vervulling. Ko is vredig ingeslapen op 75-jarige leeftijd en zoals hij dat zelf zei heeft hij deze wereld verlaten. Dankbaar dat wij hem nog zolang in ons midden mochten hebben, wensen wij zijn XYL Marja, de kinderen en naaste familie veel sterkte met het verlies.

Namens het bestuur en de leden van de VERON afdeling A08/Centrum,

Richard Jannes – PD3RFR, secretaris

QSL Kaarten ophalen en afgeven bij regio A08 op dinsdag 1 september na aanmelding.

Omdat de reguliere clubavond nog niet mogelijk is, maar er wel veel vraag is naar QSL-kaarten, hebben we als afdelingsbestuur van A08/Centrum hierover een besluit genomen.

Aangezien er genoeg maatregelen te nemen zijn om even iets te organiseren hebben we besloten om op gepaste wijze de mogelijkheid te bieden om QSL-kaarten op te halen en in te leveren.

Controleer eerst op de website of er kaarten voor je zijn. Zo niet, dan ook niet aanmelden of spontaan langskomen. Wil je alleen inleveren, dan ook aanmelden. Check ook of er amateurs in je directe omgeving zijn en overleg met hen, zodat één persoon de kaarten ook voor de anderen kan meenemen.

Na aanmelding ontvang je uiterlijk op dinsdagmiddag 1 september voor 15.00 uur het tijdvak waarin je je welkom bent bij het clubgebouw om de kaarten in ontvangst te nemen, danwel af te geven. Wel aangemeld en geen bevestiging voor 15.00 uur? Neem even contact op met de secretaris, dan is er waarschijnlijk iets fout gegaan met de mail.

Ook gelden onderstaande maatregelen als je naar de locatie komt. Lees dit goed door en houdt je hier aan in het belang van een ieder.

 • Kom alleen.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in de elleboog.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Gebruik een mondkapje als je jezelf daar prettig bij voelt.
 • Kom niet als er sprake is van last van verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn, ademhalingsklachten of koorts (38 graden Celsius of hoger)
 • Kom niet indien er sprake is geweest van (gezins-)contacten in de afgelopen twee weken met een bewezen Coronapatiënt.
 • Kom niet eerder dan het de aangegeven tijd, ben je ‘te vroeg’; wacht buiten het hek.
 • Het toilet en overige ruimtes zijn niet beschikbaar/toegankelijk.
 • Na ophalen/afleveren direct weggaan, blijf niet onnodig hangen bij het clubgebouw.

Hoe kun je aanmelden?

Stuur een mail naar secretaris@pi4utr.nl met daarin de volgende gegevens:

 • Naam, roepletters of luisternummer en telefoonnummer
 • Ophalen of afleveren van QSL-kaarten of beiden
 • Indien je voor anderen ophaalt, welke roepletters/luisternummers

Houd er rekening mee dat je afspraaktijd op dinsdagavond 1 september tussen 20.00 en 21.00 uur wordt ingepland. En onthoud, hoe onvriendelijk het ook klinkt; Niet aangemeld en bevestigd is niet welkom! 

We zien jullie aanmeldingen graag tegemoet en hopen jullie zo van dienst te kunnen zijn.

73,
Bestuur VERON A08/Centrum & QSL-manager R08

Update VERON A08 en COVID-19.. Wanneer gaan we open?

Het is alweer even geleden dat we vanuit het afdelingsbestuur een officieel bericht hebben gestuurd inzake Corona / COVID-19. Wij krijgen veel vragen over wanneer de ‘normale’ clubavond weer plaats zal vinden. Om iedereen te informeren wat de actuele status is hebben we besloten om dit bericht te verzenden.

Afgelopen week hebben we als bestuur een uitgebreid overleg gevoerd. Uiteindelijk hebben we besloten dat we de datum van dinsdag 1 september blijven aanhouden als eerst mogelijke reguliere A08-clubavond. We horen jullie als leden als roepen.. “Ja, maar…”.  En daarom even in het kort de motivatie waarom wij dit besluit genomen hebben.

Wanneer we nu een bijeenkomst willen organiseren in de vorm van een clubavond, dan moeten er veel extra zaken geregeld worden. Bijvoorbeeld op het gebied van hygiëne en de 1,5 meter garantie. Dat is niet te realiseren door de personen die zich normaliter inzetten voor de clubavond, omdat deze groep vrijwilligers gewoon te beperkt is. Ook gaan deze mannen, net als veel andere leden, op vakantie de komende periode.

Conform de maatregelen moet de bar dicht blijven sowieso dichtblijven en er zou een protocol moeten worden opgesteld waarin we als afdeling aangeven hoe we de de zaken inrichten en de veiligheid voor onze bezoeker kunnen garanderen. Dit protocol moet dan ook de goedkeuring krijgen van de Veiligheidsregio. Kortom, het vraagt veel inzet en energie van de vrijwilligers. Vanuit het hoofdbestuur van de VERON wordt het advies gegeven om vooralsnog af te zien van bijeenkomsten.

Daarnaast hebben we ook nog te maken met onze verhuurder. Zij hebben de locatie een aantal weken verhuurd aan een andere scoutinggroepen voor het houden van een zomerkamp. Volgens de richtlijnen moet de gastgroep leven in een zogenaamde kampbubbel. Er zou in theorie dus eigenlijk niemand anders in het clubgebouw mogen komen dan de gastgroep. We gaan er van uit dat de radioronde gewoon gecontinueerd kan worden, aangezien wij als operators in onze eigen bubbel zitten.

We begrijpen dat ons besluit wellicht teleurstellend is, maar als het mis zou gaan dan kunnen we de tent definitief sluiten. Een SK willen wij niet op ons geweten hebben. Dus veiligheid voor alles en nog even geduld. Maar zoek buiten de radioronde op dinsdagavond elkaar gerust op. Privé heb je immers meer mogelijkheden dan als vereniging.

73 en blijf gezond!

Afdelingsbestuur VERON A08/Centrum