Artikelen door Redactie

JOTA 2019 @ PE18KA/J

In het weekend van 18 t/m 20 oktober 2019 nam ‘onze huisbaas’, scoutinggroep PEKA 18, weer deel aan de jaarlijkse Jamboree on the Air, oftewel de JOTA. Net als voorgaande jaren verleende VERON A08 (Centrum) weer haar medewerking. Allereerst werd er de special call PE18KA(/J) weer geactiveerd, na daartoe een aanvraag te hebben ingediend bij […]

Jaarlijkse verkoping A08 Centrum op 20 december!

Vrijdag 20 december 2019 is het weer zover: De jaarlijkse verkoopavond van VERON A08, beter bekend als VERON Centrum. Noteert u het alvast in uw agenda of schrijf het op het behang in uw shack! Evenals voorgaande jaren, is er inmiddels het nodige overtollige materiaal aangeleverd door leden, oud-leden en buitenstaanders. Daar zitten beslist leuke items tussen, […]

Wederom hoog slagingspercentage onder deelnemers Novice cursus A08

Op 14 augustus van dit jaar startte een nieuwe Novice cursus bij Veron Centrum (A08). Het doel was om de kandidaten voor te bereiden op het radio-examen van 6 november. Uiteraard wederom onder de bezielende leiding van onze vaste en onvermoeibare docent Johan de Rijk (PA3GER). Begin september bleek het geplande examen reeds volgeboekt te […]

De lezing van Bert Kruiswijk PA1B

Dinsdag 10 september jl. hield Bert Kruiswijk/PA1B een interessante lezing over het fenomeen ‘cilinderdipool’, een absoluut QRP-wondertje. Met gedrevenheid bracht Bert zijn verhaal waarbij de oud MTS-leraar in hem zich niet verloochende. Onder gebruikmaking van absolute minimale vermogens heeft Bert de nodige QSO’s weten te maken met binnenshuis opgehangen antennes, veelal in contesten.   Voor […]

Bezoek Trintelhaven Koos en Kees

De redactie ontving een fraai verslag van Koos PE4KH en Kees PA5Z over hun bezoek aan de Trintelhaven: Op een mooie dag zijn Kees PA5Z en Koos PE4KH naar de Trintelhaven gegaan om daar wat amateur radio te kunnen doen. Naar aanleiding van eerdere verhalen van Koos over de locatie leek dit een heel geschikte […]

In memoriam Gerard Muts/PA7GMU

Opnieuw werden wij opgeschrikt door een triest bericht deze week. Het betrof het heengaan van ons lid Gerard Muts. Gerard heeft altijd al belangstelling getoond voor radio in zijn algemeenheid. Hij was niet voor niets al vanaf 1975 actief als SWL (Short Wave Listener) en een enthousiast elektronica hobbyist. Uiteindelijk wilde hij toch meer en […]

Op 10 september lezing Cilinderdipool door Bert Kruijswijk PA1B

Op dinsdag 10 september komt Bert Kruijswijk (PA1B) naar de afdeling A08 Centrum om een lezing te geven over de cilinderdipool. Bert is een radiozendamateur die het experimenteel radio onderzoek hoog in het vaandel heeft staan. Maar Bert is ook bezig met het maken van radioverbindingen met extreem laag vermogen. Als de S-meter bij Bert […]

Verslag Klusdag bij PEKA 18

Op zaterdag 3 augustus zijn een aantal leden van Scouting Peka 18 en Veron regio Centrum naar het gebouw aan de Daalseweg gegaan om met vereende krachten wat te doen aan de lijst aan klussen en klusjes rond het gebouw die was samengesteld. Toen de eerste vrijwilligers binnendruppelden stond de koffie al te pruttelen en […]

OM Han Schmitz (PE1DBO) Silent Key.

Op dinsdag 30 juli jl. ontving het bestuur van VERON A08 het droeve bericht dat OM Han Schmitz, PE1DBO, ons ontvallen is. Han was al enige tijd ziek, onderging eerder dit jaar een ingrijpende medische behandeling en leek daar aanvankelijk voorzichtig van te herstellen. Helaas heeft het herstel zich niet kunnen voortzetten. Han mocht slechts […]