Silent Key..

OM Jan van Ooijen (PA3EGH) Silent Key

Jan - PA3EGHEn wederom ontvingen wij het trieste bericht omtrent het overlijden van een zeer gewaardeerd lid van onze afdeling. Jan van Ooijen (EGH, Echt Geen Haar voor intimi) was al sinds jaar en dag een bekende verschijning bij A08. Behaalde al in de zeventiger jaren zijn D-machtiging en in 1984 de Full licentie. In 1986 voegde hij er nog CW-included aan toe.

Jan was een verwoed liefhebber van de CW-mode, een bekwaamheid die hij als jonge man had opgedaan, dienend bij het Korps Mariniers. Jan is in zijn hart altijd een marinier gebleven en het credo ‘eens een marinier, altijd een marinier’ was hem dan ook op het lijf geschreven. Het liefst had hij er zijn beroep van gemaakt, maar zijn vaardige handen waren thuis, bij het tegelzettersbedrijf van zijn vader, onontbeerlijk. Later zette hij dit bedrijf voort en met groot succes. Op zijn bedrijfswagen voerde hij de kreet: ‘Qua Patet Orbis’, de wapenspreuk van het Korps Mariniers.

De morsecode bleef hij echter trouw en hij had een unieke verzameling seinsleutels aangelegd, die in een museum beslist niet zou hebben misstaan. Daarnaast had hij een prachtige verzameling aangelegd van allerhande (voornamelijk militair) verbindingsmateriaal, variërend van Amerikaans, Engels en (Oost-) Duits tot Russisch spul.

Tot voor enkele jaren terug, was Jan op De Dag van de Radio Amateur, een ankerpunt op de stand van de RAMAC, de club van oud telegrafisten van de Koninklijke Marine en het Korps Mariniers. Bij Jan, voorzien van van een stropdas waarop de morsetekens weergegeven waren, kon je een heuse proef afleggen op een morseschrijver, waar dankbaar gebruik van werd gemaakt.

Voelde Jan iets aankomen, of was het gewoon de ouder wordende zendamateur die plots bevangen wordt door een opruimwoede? Een niet onbekend verschijnsel, niet alleen bij zendamateurs overigens. Feit is, dat de verzameling morsesleutels onderdak vond bij een collega zendamateur en dat een flink deel van het groene spul in dank werd aanvaard door het Verbindingsmuseum van de Koninklijke Landmacht te Amersfoort. Ook schonk hij het Aviodrome in Lelystad een pracht van een seinlamp, van het type (Aldis) waarmee vanaf de verkeerstoren, in morse berichten werden verstuurd aan de vliegers.

Jan bewoonde, met zijn geliefde Nellie/PD2NEL een leuke rijtjeswoning in Wijk bij Duurstede, wat Jan er niet van weerhield om en forse antenne in de tuin neer te zetten. Op vragen van buren wat allemaal te betekenen had, antwoordde Jan droogjes, dat hij (met toestemming van de overheid) aan propagatie onderzoek deed. Overigens niet eens zo ver van de waarheid, want Jan was naast zijn CW voorliefde, ook heel actief in WSPR.

Maar Jan was ook een gevoelsmens met het hart op de juiste plaats. De plotse dood van de thuiswonende dochter greep hem ernstig aan, maar met de onvoorwaardelijke steun van zijn Nellie leek hij op de goede weg terug, totdat het noodlot toesloeg en hij een zware hersenoperatie moest ondergaan met een onzeker toekomstperspectief. De snelheid waarmee het einde is gekomen, heeft een ieder verrast. Jan is 78 jaar geworden en de crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

We gaan je missen Jan, je was een graag geziene gast op de clubavonden van A08.

Wij wensen vooral Nellie, maar ook verdere familie, vrienden en kennissen, heel veel sterkte toe met de verwerking van dit grote verlies.

Bestuur VERON Centrum/A08