Traditiegetrouw vindt elk jaar in het tweede weekend van februari de PACC contest plaats, een evenement waaraan door de crew van A08 sinds mensenheugenis wordt deelgenomen onder de call PA0AA. Ook alweer bijna een traditie is het feit, dat we rond de PACC te maken hebben met extreme weersomstandigheden, zoals: hevige sneeuwval, strenge vorst, slagregens etc. Bij de opbouw op vrijdag, leek er geen vuiltje aan de lucht, maar van diverse meteorologische bronnen vernamen wij dat een heuse storm op de loer lag, maar daarover later. De opbouw op vrijdag werd verzorgd door een aantal ‘diehards’, te weten: Paul/PE2LZ, Frank/PE2A, Frank/PA7F, Wijnand/PD5WL, Maarten/PG1N +xyl Jolanda/PD2JO en dochterlief Iris/PD1RIS, Ab/PA5ABW en niet te vergeten Peter/PD1RP die elk jaar trouw van 020 afreist naar 030 om zijn zeer gewaardeerde steentje bij te dragen. In kleine groepjes werden diverse ‘projectjes’ uitgevoerd. Zo hield Frank/PE2A zich bezig met het oprichten van een 40 meter vertical,

De 40 meter vertical ’troetelkindje’ van Frank/PA2E

vervingen Frank/PA7F en Ab/PA5ABW de balun van de vaste 80 meter dipool, hielden Peter/PD1RP, Paul/PE2LZ en Wijnand/PD5WL zich bezig met het installeren van de kort geleden aangeschafte 10 meter vertical en verleende Maarten/PG1N hand- en spandiensten daar waar nodig.

De 10 meter vertical

Ook werd de 160 meter (very long) inverted V weer in ere hersteld. Vervolgens was het aan Paul om de N1MM-logger te activeren op diverse PC’s, zodanig dat die PC’s ook met elkaar ‘correspondeerden’ om zo o.a. ‘dupes’ te voorkomen.

Omdat er vorige jaren nogal wat onderlinge QRM was ondervonden, werd besloten om ditmaal als ‘multi-two’  te participeren en tijdens de contest bleek dit prima te functioneren.

Zaterdag waren er al weer vroeg veel OM’s die acte de présence gaven. Dit kwam mooi uit, want er moest nog wel het een en ander geregeld worden. Dat verliep voorspoedig, al waren er t.a.v. de software nog wel enkele momentjes die onder de noemer  ‘wat heb ik nu weer aan mijn fiets hangen’ geschaard kunnen worden, maar…ook dat kwam weer allemaal dik in orde. Het feest kon beginnen.  Roel/PA2RG, die helaas zelf door ziekte verhinderd was, had een strak schema samengesteld, dat door het wegvallen van hem, enigszins aangepast moest worden voor wat de CW- bezetting betreft.

De volgende OM’s (+ 1 YL) waren ingedeeld als phone-operators: Paul/PE2LZ, Karel/PA1RLM, Maarten/PG1N, Iris/PD1RIS, Peter/PD1RP, Richard/PD3RFR, Joeri/PD0W, Thom/PA9T en Wijnand/PD5WL. Frank/PA7F, Nico/PA3Y, Francesco/PE1F, Egon/PA3EDN, Joop/PG4I en Ab/PA5ABW namen het CW-segment voor hun rekening.

Hieronder enkele sfeerimpressies

Frank/PA7F, Iris/PD1RIS en Wijnand/PD5WL in volle actie

 

 

Hoog bezoek

PA7F in opperste concentratie

PD5WL idem

Nico PA3Y dito

De mooie K-3 van PA2RG

Ras CW-er Frank/PA7F gooit demonstratief de mike in zijn nek….of zou hij daar uit kletsen??

Onze jongste OM Joeri/PD0W is niet te stuiten

Peter/PD1RP, elk jaar weer van de partij, klasse man!

Ook de inwendige mens kwam niks tekort, dankzij Frank/PE2E, die ons aanbood om een heerlijke stamppot boerenkool QRV te maken. Maar liefst 11 OM’s, een XYL en een YL schreven in op de lijst van Frank. Een vijftal OM’s hield het bij de onvermijdelijke Chinees, ook lekker hoor, maar zij hebben wat gemist.

Chef de cuisine Frank in volle actie

Opscheppers

Ab vreest voor de invloed van Ciara op de verticals

Na de maaltijd weer snel aan de slag:

Francesco/PE1F, capo di tutti capi

Do not disturb, vy Old Men at work

QRM local of niet, Karel/PA1RLM gaat onverstoorbaar verder

 

Over belangstelling van niet deelnemende leden, hadden we beslist niet te klagen. Soms moesten ze zelfs even tot QRT gemaand worden omdat ze de operators QRM-den in hun noeste arbeid:

Maar, gezellig was het wel…..

Aan alles komt een end en toen zo rond de klok van 11:00 Ciara steeds heftiger aan de boomtoppen begon te sleuren, togen de operators die niet actief achter de sets zaten, naar buiten en ontmantelden zij snel en vakkundig de verticals. Maarten (SSB) en Ab (CW) persten er nog ff wat QSO’tjes uit en toen was het gedaan met de pret.

Het N1MM logprogramma gaf de volgende score aan:

 

Ietsje minder dan vorig jaar, maar toen waren we ook ‘multi – multi’ hetgeen Karel/PA1RLM de opmerking ontlokte, dat wij het dus relatief beter hadden gedaan dan in 2019. Daar hebben we dan maar even op geproost, maar niet eerder dan dat alles eerst opgeruimd en keurig schoon gemaakt was.

Dames, heren, dank voor jullie inzet, enthousiasme, humor en wat dies meer zij. De PACC 2020 hoort nu al tot een van de hoogtepunten van dit nog zo jonge jaar.

 

Het bestuur