Verslag van de Utrechtse Radioronde op 7 april 2020

Zoals inmiddels vertrouwd startte ook deze week de ronde om 20.00 uur LT. Het was René/PA0AA die voor aanvangst van de ronde, als roepende in de woestijn, zijn set aan het warm draaien was, maar daardoor wel de de eerste inmelder werd. Gelukkig was alle apparatuur alvast aangezet door Richard/PD3RFR, zodat Gert-Jan/PD0GJK, halsoverkop, 2 minuten voor de opening de shack kon binnenrollen. Hij was precies op tijd om de microfoon te grijpen HI.

Deze ronde werden weer wat leuke activiteiten door de deelnemers benoemd. Om zo maar wat punten te noemen, vertelde Frans/PB0AKY  drukdoende te zijn met een nieuwe RaspberryPi 4. Ko/PD0ZEE heeft zichzelf een Icom ID-4100 cadeau gedaan en zal binnenkort ook het pad van D-Star betreden. Vanuit Karel/PA1RLM kwam de opmerking dat Utrecht groter is dan rondom het clubhuis. Helaas hoort hij in zijn QTH niet iedereen en hij vroeg dan ook of mensen niet met een portofoon op de bank willen inmelden, maar als je de mogelijkheden hebt, dat je die dan ook gebruikt.. Dus via de (buiten-)antenne met een degelijke set en wat ‘porrie’ maken. Heb je ze niet, dan is dat helaas niet anders. Francesco/PE1F heeft inmiddels wel een ander setje (een heuse Kenwood 751 met Diamond X30) aangesloten om harder in de ronde te horen te zijn.

Na de ronde op 2 meter, schakelde rond 21.00 uur LT, de inmiddels in de shack gearriveerde, Paul/PE2LZ de kortegolfzender in op 40 meter. Evenals voorgaande weken waren voornamelijk dezelfde stations die zich hebben ingemeld. Wel een mooi moment om met elkaar de setjes weer even te testen op correcte werking. Omdat het qua QRM heel rustig was is er nog even overgeschakeld naar 80 meter. Doordat Roel/PA2RG even een ‘spotje’ had aangemaakt werd er zelfs vanuit Polen ingemeld. Helaas was dat niet bewust voor de ronde, maar toch even een leuk momentje.

Het was weer een gezellige ronde en goed om iedereen weer even te horen. Tot volgende week! 73 PI4UTR..

Deelnemers Utrechtse Radioronde op 7 april 2020:

Via 2 meter (145.325 MHz – FM):

PA0AA, PE1F, PA1JM, PC2LR, PG1N, PE2A, PD0GJK, PD0ZEE, PA7F, PD1MB, PB0AKY, PD9HK, PD3RFR, PA1RLM, PA3BOE, PA3Y, PA3OZB, PH6R, PE2LZ, PD2JDW, PD1DKW, PA1X, PD0LH, PA4MIC, PA2RG, PE5EP, PD2GO, PE4KH, PB1A, PA3ANF

Via 40 meter (7.089 MHz – LSB):

PE2A, PA3Y, PA9MB, PE4KH, PA3ANF, PD0LH, PA2RG, PA3BOE, PE5EP, PD0ZEE, PA1X

Via 80 meter (3.736 MHz – LSB):

PA3Y, PA3BOE, PA2RG, SP7KIE

Verslag van de Utrechtse Radioronde op 31 maart 2020

Ook deze week wederom een alternatieve clubavond. Het idee was naast de inmiddels gebruikelijke frequenties ook de mogelijkheden voor de digitale amateur aan te bieden. De DMR talkgroep kregen we niet werkend door een weigerende hotspot en een missende AMBE DV-stick, die overigens na de ronde gelukkig weer gevonden is. Maar daar heeft u niets aan HI. Dus op digitaal gebied was de mogelijkheid beperkt tot D*Star, alwaar de inmelders door operator Johan (PA3GER) zouden worden begroet op reflector DCS007U. Helaas heeft Johan de longen uit zijn lijf geroepen, maar kreeg hij weinig respons.. Kortgezegd volgende week een nieuwe ronde, een nieuwe kans. Wel gaan we ons nog even beraden hoe we de digitale modi gaan invullen.

Wat wel werkte was de 2 meter! Op 145.325 FM werd u begroet door Gert-Jan (PD0GJK), terwijl Richard (PD3RFR) het logboek bij hield en even een beeld bij de roepletters zocht via de QRZ.com. Excentrieke afstanden zijn er deze ronde niet te melden, wel weer een paar amateurs die de set weer uit de mottenballen hadden gehaald. Zo zie je maar, zelfs na vele jaren niet actief te zijn geweest blijft de radiohobby trekken. Dus bewaar altijd een setje in de kast!

Om 21.00 uur LT werden de 2-meter activiteiten afgerond en verliet Gert-Jan de shack zodat hij ook nog aan privé-verplichtingen thuis kon voldoen. Op dat moment schoof Richard achter de microfoon van de HF-set om op 40 meter inmelders te registeren. Dat was voornamelijk voor het log, aangezien de inmeldende amateurs ook op 2 meter al hun zegje hadden gedaan. Omdat inmiddels Michael (PA4MIC) de shack had betreden, was het volgens de voorschriften ook mogelijk voor Richard om op 80 meter even een kort rondje te doen te maken. Kort werd het zeker, want er was veel QRM en alleen Nico (PA3Y) kon worden waargenomen. Daar werd dan ook de Utrechtse Radioronde voor deze week mee besloten.

Graag tot volgende week en blijf gezond! 73 PI4UTR.

Deelnemers Utrechtse Radioronde op 31 maart 2020:

Via 2 meter (145.325 MHz – FM):

PA1RLM, PD0ZEE, PD0IIU, PA1JRN, PG1N, PA3Y, PA3OZB, PA7F, PD9HK, PD2HPE, PE2A, PA1JM, PD3RFR, PE1F, PD1MB, PA3ANF, PD0GJK, PA4MIC, PA2LK, PA7ML, PB0AKY, PA2RG, PA3FMK, PA3BME, PA9MB, PE1RJG, PA5Z, PA1SVM, PA5ABW

Via 40 meter (7.091 MHz – LSB):

PA3OZB, PE2A, PA3ANF, PA3Y, PA5Z, PD0ZEE

Via 80 meter (3.668 MHz – LSB):

PA3Y

 

Verslag van de Utrechtse Radioronde op 24 maart 2020

Zoals aangekondigd werd ook deze week weer de Utrechtse radioronde gehouden. Met ruim 1,5 meter afstand van elkaar zaten de operators in de shack in Utrecht. Op de huisfrequentie 145.325 MHz was het met 38 inmelders ‘volle bak’. Uiteraard was er genoeg ruimte voor nog meer inmelders, die we volgende week graag ook horen, dus zegt het voort. Onder alle inmelders waren ook stations die wij nog niet eerder hadden gehoord, maar die door het thuiszitten i.v.m. de crisis de hobby weer hebben opgepakt. Eén van de deelnemende amateurs had na 20 jaar de VHF spullen weer uit de kast gehaald en even een klein sprietje neergezet op het balkon.

Ondanks alle narigheid van nu werd het door menigeen als positief ervaren dat er weer meer activiteit in de ether is. Het verste ingemelde station richting het noorden bevond zich in Heerhugowaard en kwam met de roepletters PA3JVA ruim 90 kilometer verder met een S4 op de verticale antenne binnen. Richting het zuiden was het PD7AVR uit Drimmelen die met ruim 60 kilometer een S5 neerzette.

Ook werd op de kortegolf de gelegenheid geboden voor inmelders. In eerste instantie op 40 meter en toen daar geen nieuwe inmelders meer bijkwamen werd nog even een rondje gedaan op 80 meter. Zo konden enkele amateurs mooi even hun spullen weer uitproberen..

De PI4UTR operators Gert-Jan, Richard en Paul vonden het weer leuk om te doen en we hebben de volgende ronde al gepland op dinsdag 31 maart om 20.00 uur! We hopen jullie dan te horen, maar natuurlijk kan en mag de frequentie ook in de tussenliggende tijd gewoon gebruikt worden voor een gezellig lokaal QSO! Blijf gezond en zorg voor elkaar! 73 PI4UTR

Deelnemers Utrechtse Radioronde op 24 maart 2020:

Via 2 meter (145.325 MHz – FM):

PA0AA, PD7AGS, PD0W, PE2A, PH6R, PE2LZ, PD2JDW, PA3BOE, PE1SBB, PD3RFR, PC2LR, PG1N, PA3Y, PD9HK, PA3ANF, PA1RLM, PA3CPM, PD0IIU, PA1JM, PA3GQY, PA5ABW, PB0AKY, PA3OZB, PA0TNU, PA9T, PA5Z, PD0OKP, PD1MB, PA4MIC, PD0ZEE, PA2RG, PA1X, PD0GJK, PD7AVR, PE1BSB, PA9MD, PA3JVA, PB1A

Via 40 meter (7.094 MHz – LSB):

PC2LR, PA3ANF, PA3BOE, PE2A, PE1SBB, PA1JM, PA4MIC, PA3Y, PD0ZEE

Via 80 meter (3.768 MHz – LSB):

PA1JM, PA3BOE, PA1X, PB1A, PA3Y

De volgende amateurs hebben zich gemeld als luisteraar:

PE1FNL, Jan uit Maarssen

 

Cursusleider Utrecht laat zich niet kisten door Corona!

Veel mensen kennen Johan de Rijk, PA3GER, al jaren .. Radioamateurs in het bijzonder. Velen hebben bij hem de cursus radiozendamateur gevolgd en zijn cum laude geslaagd. Ook weten de meesten dat hij vrijwel nooit verstek laat gaan. Het liefste zou Johan deze woensdag dan ook gewoon in het leslokaal staan om de cursisten die zwoegen voor het F-examen de nodige lesstof bij te brengen.

Echter kwam er vanuit de overheid een kink in de kabel. Het clubgebouw moest dicht en de cursisten, tja.. wat zou dat de overheid kunnen schelen.. Immers het gevreesde corona-virus voert begrijpelijk nu even de boventoon. We zouden natuurlijk Johan en zijn cursisten gewoon hun gang kunnen laten gaan, maar daar had het bestuur van de afdeling A08 andere ideeën over. Eerder werd al de clubavond vervangen door de radioronde en in nauw overleg met cursusleider Johan is besloten dat er een technische oplossing voor de cursus moest komen.

Johan PA3GER ‘docent via de digitale snelweg’..

Zo geschiedde.. Bestuurslid Gert-Jan, PD0GJK, die zelf ook de cursus volgt en van origine ICT-er is, knoopte e.e.a. aan elkaar en zorgde ervoor dat alle cursisten geen reistijd hadden en Johan vanuit zijn huiskamer met zijn eigen thee les kon geven via Skype. De eerste digitale les van Johan was een feit. Johan blij, cursisten blij en nu zo door tot het examen in Vlaardingen in mei. Het is te hopen dat de lucht dan weer geklaard is en deze kanjers allemaal voor hun F-examen slagen.

We zijn als afdelingsbestuur blij dat we, ondanks de maatregelen en beperkingen, onze leden kunnen voorzien in de behoeftes die er zijn.

Alternatieve clubavond via de Utrechtse Radioronde groot succes!

Op dinsdagavond is normaal gesproken het clubgebouw van de afdeling Utrecht geopend om samen aan de bar een kop koffie (of iets anders/sterkers) te drinken, een QSO te maken via één van de sets in de shack of te knutselen in de elektronica-werkplaats. Door de maatregelen vanuit de overheid inzake het corona-virus, waardoor het clubgebouw gesloten is, heeft het afdelingsbestuur besloten om een radioronde te activeren via het clubstation PI4UTR om elkaar toch even te kunnen spreken.

Richard en Gert-Jan hadden er veel plezier in!

Geheel volgens de regels hielden de heren operators afstand en zaten zij op 2 meter.. Om 20.00 uur was de ICOM IC-910H voorgegloeid, de koffie doorgelopen en ingeschonken. Reden genoeg voor Gert-Jan *PD0GJK* om het startsein te geven voor de ronde op de 2 meter huisfrequentie. Al snel werd het drukker op de frequentie en werd de lijst met inmelders groter. Richard *PD3RFR* had de taak om te loggen op zich genomen en zocht voor Gert-Jan de ‘plaatjes’ van de tegenstations erbij op QRZ.com.

Paul ontfermde zich over de 40 meter

Om 21.00 uur LT verliet Gert-Jan het clubgebouw en nam Paul *PE2LZ* het stokje over, maar dan op 40 meter. Eerst was het idee om op 80 meter uit te komen, maar we wilden de leden met Novice ook een mogelijkheid bieden. Na een kleine 20 minuten bleek dat de animo op 40 meter niet heel groot was en is de ronde voortgezet op 2 meter door Richard. Rond 22.00 uur werd de Utrechtse Radioronde afgesloten door Paul en aansluitend gingen enkele stations nog gezellig in QSO met elkaar.

Volgende week, dinsdag 24 maart, om 20.00 uur is er weer een nieuwe ronde. We hopen jullie daar weer te treffen! Voor nu: doe af en toe eens een roepie op kanaal Utrecht en blijf gezond!

Deelnemers Utrechtse Radioronde op 17 maart 2020:

Via 2 meter (145.325 MHz – FM):

PG1N, PE2A, PD7AGS, PD9HK, PA0AA, PA3Y, PA1ID, PA2RG, PD2JO, PA1JRN, PA5ABW, PA9T, PA1RLM, PE1CHL, PA3JWC, PH6R, PD3RFR, PA4MIC, PA3OZB, PA5Z, PB1A, PA1JM, PA7ML, PD1OT, PD0ZEE, PD2FPB, PA3ANF, PE4KH, PA9MB, PD1RIS, PA3BDD, PA3BOE, PA3GNZ, PE1NWK

Via 40 meter (7.091 MHz – LSB):

PA1JM, PA3Y, PE2A, PA5Z, PA7ML, PA3ANF, PD2FPB, PA3BOE

De volgende amateurs hebben zich gemeld als luisteraar:

PA3GER, PE1FNL

Corona update: Clubgebouw gesloten en Utrechtse Radioronde

Beste leden,

In navolging op de door het kabinet genomen besluiten, hebben wij als afdelingsbestuur ervoor gekozen om de clubavonden tot nader order uit te stellen. Het clubgebouw is gesloten voor bijeenkomsten op dinsdagavond.

De cursus die normaal op woensdagavond plaatsvind wordt op een andere manier voortgezet. De cursisten worden door de docent Johan PA3GER, dan wel door het afdelingsbestuur, persoonlijk geïnformeerd over de wijze waarop dit gaat plaatsvinden. Uiteraard streven wij er naar dat de cursisten met goed gevolg de cursus doorlopen.

Om toch het gevoel van saamhorigheid te kunnen behouden, hebben de bestuursleden in een crisisberaad op zondagavond besloten dat we de Utrechtse Radioronde gaan leiden op 145.325 MHz. De ronde start om 20.00 uur LT en duurt in principe tot 22.00 uur LT, afhankelijk van het aantal deelnemers en inmelders. Met ingang van 17 maart zullen wij iedere dinsdagavond een bestuurslid van A08 als rondeleider aanwijzen. De inmelders zullen worden gelogd. Luisteramateurs kunnen zich inmelden via de mail: secretaris @pi4utr.nl, graag met signaalrapport en luisternummer. Let wel, we verzenden geen QSL kaarten.

Noot: U dient zelf voor een drankje e/o hapje te zorgen.. van de penningmeester mag u dit gewoon afstrepen op uw barkaart. Ook kunnen nieuwe barkaarten gewoon naar uw QTH worden opgestuurd.

Ondanks dat wij als afdelingsbestuur liever iedereen in het clubgebouw treffen, hopen we hiermee een passende oplossing te hebben gevonden en we hopen u dan ook te horen op ‘kanaaltje Utrecht’..

Bestuur afdeling A08 / Centrum

Vier nieuwe F-amateurs uit ‘kweekvijver’ Utrecht

In november 2019 startte in Utrecht een nieuwe cursus onder de bezielende leiding van Johan PA3GER ter voorbereiding op het F-examen in mei 2020. Een viertal Novice-amateurs uit deze groep konden niet wachten tot mei en reisden op 6 maart af naar Meeting District Nieuwegein, alwaar zij om 13.00 uur samen met 22 andere kandidaten startte om het antwoordformulier in te vullen. Na afloop van het examen stond de teller met geslaagden op 15 (57,5%), uiteraard onder voorbehoud van de goedkeuring vanuit Agentschap Telecom.

Trots kunnen wij als afdelingsbestuur melden dat alle vier heren uit de kweekvijver van Utrecht in aanmerking komen voor het begeerde Full-papiertje. Wij feliciteren dan ook van harte Michiel (PD0AGS), Herman (PD0HZ), Evert (PD0GM) en Bart (PD1CRB) en wensen ze veel succes bij het uitzoeken van nieuwe roepletters! Johan PA3GER natuurlijk ook gefeliciteerd met het behaalde resultaat en de overige deelnemers succes met de laatste loodjes tot het F-examen in mei.

Beleid VERON inzake Corona-virus

Beste leden,

De aanscherping van maatregelen door de overheid en RIVM om het corona virus in te dammen treft ook activiteiten van de VERON. De genomen maatregelen gaan per direct in en duren tot en met 31 maart 2020. Voorlopig gaan alle activiteiten na 31 maart 2020 gewoon door tenzij het RIVM met nieuwe maatregelen komt die ook na 31 maart van toepassing zijn.

Vanuit het hoofdbestuur zijn de volgende maatregelen benoemd:

• Alle bijeenkomsten met meer dan 100 personen tussen nu en 1 april 2020 gaan niet door.
• Personen die symptomen hebben als neusverkouden, hoesten en/of keelklachten worden geadviseerd om thuis te blijven.
• Personen in een van de risicogroepen, vermijdt bijeenkomsten.
• De geplande VHF en hoger dag op 28 maart gaat niet door. De organisatie geeft aan dat er gezocht wordt naar een nieuwe datum en locatie.

Hoewel het RIVM activiteiten zoals afdelingsbijeenkomsten met of zonder lezing met minder dan 100 personen niet afraadt acht VERON het verstandig om deze tot en met 31 maart niet te houden. Veel van onze leden zijn ouderen en vallen dus onder de risicogroep. Mooie gelegenheid om de afdelingsbijeenkomst deze maand via de VHF en UHF te organiseren.

Voor afdeling A08 / Centrum houdt dit in dat we gewoon open zijn op de dinsdagavond. We vertrouwen op een ieders gezonde verstand om rekening te houden met de maatregelen en daar ook naar te handelen.

Komt u niet naar de clubavonden, dan is in Utrecht is de huisfrequentie 145.325 MHz (FM) beschikbaar om een QSO te voeren, echter moet u zichzelf dan van koffie of andere versnapering voorzien.

Laten we hopen dat deze maatregelen voldoende zijn om het corona virus in te dammen en dat na 31 maart 2020 geen nieuwe maatregelen nodig zijn.

Bestuur afdeling A08 / Centrum

PACC 2020 op PI4UTR

Traditiegetrouw vindt elk jaar in het tweede weekend van februari de PACC contest plaats, een evenement waaraan door de crew van A08 sinds mensenheugenis wordt deelgenomen onder de call PA0AA. Ook alweer bijna een traditie is het feit, dat we rond de PACC te maken hebben met extreme weersomstandigheden, zoals: hevige sneeuwval, strenge vorst, slagregens etc. Bij de opbouw op vrijdag, leek er geen vuiltje aan de lucht, maar van diverse meteorologische bronnen vernamen wij dat een heuse storm op de loer lag, maar daarover later. De opbouw op vrijdag werd verzorgd door een aantal ‘diehards’, te weten: Paul/PE2LZ, Frank/PE2A, Frank/PA7F, Wijnand/PD5WL, Maarten/PG1N +xyl Jolanda/PD2JO en dochterlief Iris/PD1RIS, Ab/PA5ABW en niet te vergeten Peter/PD1RP die elk jaar trouw van 020 afreist naar 030 om zijn zeer gewaardeerde steentje bij te dragen. In kleine groepjes werden diverse ‘projectjes’ uitgevoerd. Zo hield Frank/PE2A zich bezig met het oprichten van een 40 meter vertical,

De 40 meter vertical ‘troetelkindje’ van Frank/PA2E

vervingen Frank/PA7F en Ab/PA5ABW de balun van de vaste 80 meter dipool, hielden Peter/PD1RP, Paul/PE2LZ en Wijnand/PD5WL zich bezig met het installeren van de kort geleden aangeschafte 10 meter vertical en verleende Maarten/PG1N hand- en spandiensten daar waar nodig.

De 10 meter vertical

Ook werd de 160 meter (very long) inverted V weer in ere hersteld. Vervolgens was het aan Paul om de N1MM-logger te activeren op diverse PC’s, zodanig dat die PC’s ook met elkaar ‘correspondeerden’ om zo o.a. ‘dupes’ te voorkomen.

Omdat er vorige jaren nogal wat onderlinge QRM was ondervonden, werd besloten om ditmaal als ‘multi-two’  te participeren en tijdens de contest bleek dit prima te functioneren.

Zaterdag waren er al weer vroeg veel OM’s die acte de présence gaven. Dit kwam mooi uit, want er moest nog wel het een en ander geregeld worden. Dat verliep voorspoedig, al waren er t.a.v. de software nog wel enkele momentjes die onder de noemer  ‘wat heb ik nu weer aan mijn fiets hangen’ geschaard kunnen worden, maar…ook dat kwam weer allemaal dik in orde. Het feest kon beginnen.  Roel/PA2RG, die helaas zelf door ziekte verhinderd was, had een strak schema samengesteld, dat door het wegvallen van hem, enigszins aangepast moest worden voor wat de CW- bezetting betreft.

De volgende OM’s (+ 1 YL) waren ingedeeld als phone-operators: Paul/PE2LZ, Karel/PA1RLM, Maarten/PG1N, Iris/PD1RIS, Peter/PD1RP, Richard/PD3RFR, Joeri/PD0W, Thom/PA9T en Wijnand/PD5WL. Frank/PA7F, Nico/PA3Y, Francesco/PE1F, Egon/PA3EDN, Joop/PG4I en Ab/PA5ABW namen het CW-segment voor hun rekening.

Hieronder enkele sfeerimpressies

Frank/PA7F, Iris/PD1RIS en Wijnand/PD5WL in volle actie

 

 

Hoog bezoek

PA7F in opperste concentratie

PD5WL idem

Nico PA3Y dito

De mooie K-3 van PA2RG

Ras CW-er Frank/PA7F gooit demonstratief de mike in zijn nek….of zou hij daar uit kletsen??

Onze jongste OM Joeri/PD0W is niet te stuiten

Peter/PD1RP, elk jaar weer van de partij, klasse man!

Ook de inwendige mens kwam niks tekort, dankzij Frank/PE2E, die ons aanbood om een heerlijke stamppot boerenkool QRV te maken. Maar liefst 11 OM’s, een XYL en een YL schreven in op de lijst van Frank. Een vijftal OM’s hield het bij de onvermijdelijke Chinees, ook lekker hoor, maar zij hebben wat gemist.

Chef de cuisine Frank in volle actie

Opscheppers

Ab vreest voor de invloed van Ciara op de verticals

Na de maaltijd weer snel aan de slag:

Francesco/PE1F, capo di tutti capi

Do not disturb, vy Old Men at work

QRM local of niet, Karel/PA1RLM gaat onverstoorbaar verder

 

Over belangstelling van niet deelnemende leden, hadden we beslist niet te klagen. Soms moesten ze zelfs even tot QRT gemaand worden omdat ze de operators QRM-den in hun noeste arbeid:

Maar, gezellig was het wel…..

Aan alles komt een end en toen zo rond de klok van 11:00 Ciara steeds heftiger aan de boomtoppen begon te sleuren, togen de operators die niet actief achter de sets zaten, naar buiten en ontmantelden zij snel en vakkundig de verticals. Maarten (SSB) en Ab (CW) persten er nog ff wat QSO’tjes uit en toen was het gedaan met de pret.

Het N1MM logprogramma gaf de volgende score aan:

 

Ietsje minder dan vorig jaar, maar toen waren we ook ‘multi – multi’ hetgeen Karel/PA1RLM de opmerking ontlokte, dat wij het dus relatief beter hadden gedaan dan in 2019. Daar hebben we dan maar even op geproost, maar niet eerder dan dat alles eerst opgeruimd en keurig schoon gemaakt was.

Dames, heren, dank voor jullie inzet, enthousiasme, humor en wat dies meer zij. De PACC 2020 hoort nu al tot een van de hoogtepunten van dit nog zo jonge jaar.

 

Het bestuur

Algemene Leden Vergadering VERON A08 op 11 februari a.s.

Dinsdag 11 februari aanstaande houdt VERON Afdeling Centrum/A08 haar jaarlijkse huishoudelijke vergadering, beter bekend onder de naam Algemene Leden Vergadering. Aanvang 20:00 uur op onze locatie in het PEKA 18-gebouw, Daalseweg 148, 3555 SW Utrecht.

Parkeren: Parkeerruimte op de locatie is beperkt, mocht er geen plaats meer zijn, dan a.u.b. parkeren op de Burgemeester Norbruislaan, nabij de sportvelden van usv Elinkwijk. In geen geval parkeren op het gras bij het clubhuis!

AGENDA – Algemene Leden Vergadering VERON- CENTRUM A08

Dinsdag 11 februari 2020 Aanvang: 20:00 uur

1. Opening voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Vaststellen Agenda
4. Door leden op de agenda te plaatsen onderwerpen
5. Wel en wee van de voorzitter
6. Notulen ALV 2019
7. Jaarverslag secretaris 2019
8. Financieel overzicht 2019/begroting 2020
9. Verslag kascontrolecommissie
10. Verkiezing bestuursleden
11. Vacatures binnen A08 (redactiecommissie / barbezetting)
12. Afgevaardigden naar vergadering Verenigingsraad VERON HB (25-4-‘20)
13. Stemming aangedragen voorstellen
14. Rondvraag
15. Sluiting