Verslag Klusdag bij PEKA 18

Op zaterdag 3 augustus zijn een aantal leden van Scouting Peka 18 en Veron regio Centrum naar het gebouw aan de Daalseweg gegaan om met vereende krachten wat te doen aan de lijst aan klussen en klusjes rond het gebouw die was samengesteld. Toen de eerste vrijwilligers binnendruppelden stond de koffie al te pruttelen en kon men redelijk vlot aan de slag.

 

Op allerlei plekken rond het gebouw is het onkruid een gevoelige slag toegebracht. Het terras aan de achterkant waar we graag op dinsdagavond zitten bij mooi weer bleek na het wegwerken van het nodige onkruid een stuk groter te zijn dan het er eerst uitzag.

 

De buitenbanken zijn geschuurd en van een frisse laag beits voorzien.

Ook is de toegangsweg aan de voorkant ontdaan van enkele hindernissen, misschien heeft u de kuil vlak voor het hek al gemist.

 

In de shack is een en ander aangepakt wat op ons verlanglijstje stond. Diverse plafondplaten in het gebouw zijn vervangen of gerepareerd zodat het er weer wat netter uit ziet.

 

Na een lunch met broodjes en melk ging de arbeid verder en liet het zonnetje zich ook wat meer zien. De eerdere hittegolf was op deze dag afwezig zodat het zweet van het harde werken kwam.

 

Diverse ruimtes zijn schoongemaakt zodat het verblijf in het scoutinggebouw ook prettiger is.

 

Vanuit Veron regio centrum waren aanwezig: Kees PA5Z, Frank PE2A, Michael PA4MIC, Paul PE2LZ, Koos PE4KH.

 

Er is zeker nog meer te doen in en rond het scoutinggebouw en met deze gezamenlijke aanpak is het niet alleen gezellig maar ook nuttig voor het clubgebouw.

 

OM Han Schmitz (PE1DBO) Silent Key.

Op dinsdag 30 juli jl. ontving het bestuur van VERON A08 het droeve bericht dat OM Han Schmitz, PE1DBO, ons ontvallen is.

Han was al enige tijd ziek, onderging eerder dit jaar een ingrijpende medische behandeling en leek daar aanvankelijk voorzichtig van te herstellen. Helaas heeft het herstel zich niet kunnen voortzetten. Han mocht slechts 66 jaar oud worden.

Wij kennen Han als een bevlogen technicus en radioman. De term ‘een wandelende almanak’ werd dezer dagen uit vele monden van OM’s vernomen. Maar niet alleen dat. Hij was ook een maatschappelijk zeer betrokken mens.

Vrijdag jl. nam een delegatie van 10 personen op passende wijze afscheid van Han in rouwcentrum ‘Funeral Assist’ te Bilthoven.
Inmiddels is Han, in alle stilte, gecremeerd.

Han, vaarwel en dank voor alles wat je voor afdeling VERON-Centrum hebt betekend.

 

Bestuur VERON A08 Centrum.

Zaterdag 31 augustus: Mini velddag en A08-BBQ ! Meld je aan!

Op zaterdag 31 augustus houden wij onze ‘jaarlijkse’ A08-BBQ.. Vorig jaar is dat door omstandigheden niet doorgegaan, maar dit jaar gaan we er weer voor. Als de belangstelling weer net zo is als vorige keren, dan belooft het weer een gezellig festijn te worden. Uiteraard zijn ook dit jaar weer de (x)yl’s en de kinderen (door sommigen ook wel aangeduid als de QRP-tjes) weer van harte welkom.

De bijdrage bedraagt € 17,50 p.p., cash te voldoen op de dag zelf. (QRP-tjes t/m 12 jaar betalen €10). Drankjes zijn exclusief, maar kunnen worden afgerekend via de barkaart of contant.

Evenals vorige keren, willen we – ter verhoging van de feestvreugde – er toch ook weer een (mini) velddag van maken. Neem dus gerust je set, antennemateriaal en wat dies meer zij, mee. Hopelijk zijn de weergoden ons gunstig gezind die dag.

Jullie zijn vanaf 12:00 uur welkom voor de activiteiten, De BBQ zelf start pas later in de middag (na 15.00 uur). Uiteraard gebeurt dit alles op onze clublocatie Daalseweg 148 te Utrecht (Zuilen). Belangstellenden kunnen zich melden bij onze secretaris (secretaris@pi4utr.nl) onder vermelding van het aantal deelnemers.

Sfeerimpressie Mills On The Air 2019

PI4UTR deed met een crew van ongeveer 10 man mee met Mills On The Air 2019 vanaf de Molen van de Polder Westbroek in Oud-Zuilen

 

Start nieuwe cursus zendamateur in augustus bij VERON Utrecht Centrum!

Let op!! De inschrijving voor de N-cursus is gesloten, deze zit vol!

Op 14 augustus start weer een nieuwe cursus radiozendamateur voor de N registratie, als deze klaar is kan men direct doorstromen voor de F registratie dan wel starten met de F cursus 6 november.

De cursus zal door onze zeer ervaren cursusleider Johan (O)PA3GER gegeven worden op ons onderkomen aan de Daalseweg 148 in Utrecht-Zuilen (scouting gebouw PeKa18). De cursus van Johan staat bekend om het zeer hoge slagingspercentage en de leuke manier van lesgeven. Velen van ons zijn jou voor gegaan met succes!

De cursus wordt op woensdagavond gegeven en start om 20:00 uur, duurt ongeveer tot 22:00 uur en zal starten op 14 augustus. Dit is valt nog in de schoolvakantie. Helaas gaat men het anders niet redden voor het examen van 6-11-2019 in Nieuwegein. De kosten voor de cursus bedragen €35,- voor N-cursus en €70,- voor de F-Cursus. Om de cursus te volgen is het N of F cursusboek van de VERON nodig. Deze boeken zijn te verkrijgen via het Centraal Bureau van de VERON. (Bestel direct)

Voor de duidelijkheid; de N-cursus start 14 augustus en duurt 12 woensdagavonden, de F-cursus start 6 november en duurt 24 woensdagavonden.

LET OP! U hoeft géén lid te zijn van de (A08) VERON maar dit wordt natuurlijk wel gewaardeerd. (Word direct lid)

Heeft u interesse, vragen of wilt u direct inschrijven dan kunt u contact opnemen met Johan PA3GER op 06-422.175.99 of per e-mail op info@pa3ger.nl onder vermelding van uw gegevens. Vol = vol, dus meld uzelf tijdig aan!

PI4UTR doet mee aan Mills On The Air

Op zaterdag 11 mei as. wordt de Nationale Molendag gehouden. Al enkele jaren zijn wij op deze dag QRV vanuit de Molen van de polder Westbroek (Nedereindsevaart 3, 3611 AV Oud Zuilen). Het idee bestaat om ook dit jaar weer vanuit de molen verbindingen te maken. Inmiddels is molenaar Daan Ottevanger weer benaderd en hij verheugt zich zeer op de aanwezigheid van de radioamateurs in zijn molen!

Afgelopen jaren waren we actief op HF, VHF en UHF onder de clubcall PI4UTR en hebben leuke verbindingen gemaakt, mede door het lage ruisniveau op deze mooie locatie. Daarnaast is het erg gezellig en is het ook voor onze hobby een manier om te promoten.

Het plan is om zaterdagochtend 11 mei rond 09.30 uur op te bouwen, daarna verbindingen maken door verschillende operators en rond 16.00 uur weer op te breken.

Graag vernemen wie een mogelijkheid heeft om te deel te nemen. Inmiddels hebben al een aantal amateurs zich opgegeven om mee te draaien in de molen. Als er nog meer leden zich melden, scheelt dat tijd bij de op- en afbouw, en wordt het een stuk gezelliger…

Aanmelden kan door een mail te sturen naar secretaris@pi4utr.nl

Geslaagde lezing over HF communicatie bij de scheepvaart….de volgende lezing staat alweer op stapel

Op dinsdag 16 april jl. hield oud radio-officier (marconist) Peter Damen/PC7T een hele leuke en interessante lezing, die zich toespitste op een (wereld)reis aan boord van het ms Wissekerk/PIRA, die hij maakte in de 70-er jaren van de vorige eeuw. Zijn kersverse xyl maakte deze reis mee en het werd (nog steeds) dé reis van hun leven. Peter nam ons mee op deze reis aan de hand van de nodige plaatjes. Zo’n beetje alle aspecten van het werk van een marconist in die tijd kwamen aan de orde. Het vrijwel dagelijkse QSOI met Scheveningenradio/PCH voor de uitwisseling van de nodige telegrammen (QTC’s) en TR’s. TR’s waren de opgaven van de positie van het schip, die door PCH weer werden doorgegeven aan de landelijke dagbladen. Deze rubriek was voor menig ‘achterblijver’ het eerste bericht in de krant dat werd opgezocht. Want ga maar na: géén internet, geen mobieltje, vrijwel alle communicatie verliep via de post en in bijzondere gevallen door middel van radiotelegrammen, maar ja…..dat was een dure grap.

Verder bestonden de werkzaamheden van de marconist uit het uitluisteren naar buitenlandse kuststations waarvan verkeer kon worden verwacht, het nemen van weerberichten, zowel in klare taal als in code. Met behulp van de codetabellen van de WMO (World Meteorological Organisation) konden dan weerkaarten getekend worden (met de hand!!).

Uiteraard werd er tijdens de radiowachten constant uitgeluisterd, via een van de twee ontvangers aan boord. Op de 500 kHz voor radiotelegrafie en op 2.182 kHz voor radiotelefonie. Om zwakke signalen van schepen in nood te kunnen ontvangen, werden er wereldwijd zogenoemde stilteperiodes ingesteld. Elk uur van 00 tot 03 en van 30 tot 33 voor telefonie en van 15 tot 18 en van 45 tot 48 voor telegrafie. In die stilteperiodes was het verboden om oproepen te plaatsen op deze frequenties, die buiten de stilteperiodes werden gebruikt als algemene oproepfrequenties. Peter vertelde, dat er in die tijd al een soort ‘up police’ bestond, want o wee als iemand het waagde om tijdens de stilteperiode ook maar een piepje te laten horen, dan kon hij of zij rekenen op een flink aantal ‘QRT QRT SP SP’s’. Kortom, er is weinig nieuws onder zon wat dat betreft.

 

Voor sommigen was de avond (er zaten wat ex-Radio Holland mensen in de zaal) er een vol met ‘Aha Erlebnissen’, voor anderen een eerste kennismaking met een stukje vergane glorie.

 

Al met al een geanimeerde en geslaagde avond die, ondanks de scherpe concurrentie van Juventus – Ajax, de goedkeuring van de bijna 40 aanwezigen kon wegdragen.

0-0-0-0

LEZING DOOR RENÉ STEVENS OVER AMSAT

DINSDAG 14 MEI 2019

Zoals in de heading aangekondigd, is er binnenkort weer een lezing te beluisteren en wel op dinsdagavond 14 mei aanstaande.

Heel symbolisch komt deze lezing kort op de lezing van Peter Damen, want het waren immers de communicatiesatellieten die het beroep van radiotelegrafist overbodig maakten aan het einde van de vorige eeuw.

René Stevens gaat ons daar de nodige interessante gegevens over vertellen, waarbij hij zich toespits op de geostationaire satelliet, die in 2018 de ruimte is ingeschoten ten behoeve van de radioamateurdienst, t.w. de Amsat Es’Hail 2.

René zal onder meer ingaan op een aantal praktische zaken, waarmee belangstellenden hun voordeel kunnen doen, voor het geval zij daadwerkelijk tot communicatie via de satelliet over willen gaan.

Praktische zaken als: hoe maak ik überhaupt verbinding via de amsat, hoe maak je een transverter, waar moet je op letten?

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende hyperlink: https://amsat-uk.org/satellites/geo/eshail-2/

 

 

Noteer deze datum in uw agenda!!!

 

 

 

 

Maritime Radio Day 2019

Week 16 staat bij VERON A08/PI4UTR in het teken van de voorbije gloriedagen van de nautische HF radiocommunicatie. Zoals u ook op onze site kunt lezen, houdt Peter Damen/PC7T op dinsdag 16 april een lezing over Scheveningenradio/PCH en een reis die hij als marconist maakte aan boord van het schip de Nedlloyd Wissekerk/PIRA.

Op de zondag en de maandag daar aan voorafgaand neemt ons bestuurslid PA5ABW deel aan de Maritime Radio Day, die dit jaar al voor de 10e maal wordt georganiseerd.

De MRD is een jaarlijks terugkerend ‘onderonsje’ van oud(e) radiomannen en – vrouwen, die gewerkt hebben bij de koopvaardij, marine, radiokuststations, maar ook  oud luchtvaartelegrafisten zijn van harte welkom, al dunt deze groep wel heel snel uit. Het staat overigens ham- operators die deze achtergrond niet hebben, vrij om deel te nemen aan de feestvreugde. Er wordt uitsluitend in CW gewerkt, waarbij het de deelnemers vrij staat om te werken met de straightkey, de sideswiper, de paddle of varianten daarop.

Er wordt gewerkt in de 160, 80, 40, 30, 20, 15 en 10 meter met voorkeurfrequenties: 1.824/3.520/7.020/10.118/14.052/21.052/28.052. De praktijk leert echter dan de dames en heren vonkenboeren over de hele band uitwaaieren met hun oproep ‘CQ MRD’ . Sterkte en neembaarheid van de signalen worden niet in RST uitgedrukt maar in QSA (1-5) voor de sterkte en QRK (1-5) voor wat de neembaarheid betreft. Voorts geven de operators dan de naam en roepletters door van hun laatste (of favoriete) schip en/of kuststations. Hamoperators zonder zeebenen, melden ‘no ship’ en geven dan vervolgens QSA/QRK, eigen naam en QTH door.

De MRD is destijds door ‘Funkoffizier der Handelsmarine’ Rollf Marschner/DL9CM boven water getild en de datum 14 april is geen toevallige. Dat is namelijk te datum waarop de Titanic/MGY in aanvaring kwam met de bewuste ijsberg, waarbij voor de eerste maal het noodsein SOS werd gebruikt. Aanvankelijk werd gebruik gemaakt van het oude noodsein CQD, maar op aanraden van de kapitein, Edward John Smith, gingen de twee ‘sparksen’ later over op het toen nieuwe noodsein SOS.

De Titanic verging jammerlijk op 15 april 1912 met verlies van vele mensenlevens, maar uiteindelijk konden toch nog 704 passagiers en bemanningsleden gered worden. Dit was mede te danken aan het rond de klok werken van de beide ‘marconi-operators’ aan boord van de Titanic, de heren Jack Philips en Harold Bride. Jonge kerels nog van respectievelijk 25 en 21 jaar. Zij wisten uiteindelijk de Carpathia te bereiken, die te hulp schoot. Een schip dat dichterbij voer, was het Amerikaanse schip de Californian, echter op het moment dat de Titanic haar noodsignalen uitzond, was de marconist van de Californian juist van wacht gegaan en kon niet meer bereikt worden. Automatische Alarmtoestellen, die in later tijden alarmbellen deden doen afgaan in de radiohut, de slaaphut van de marconist en op de brug, bestonden nog niet.

De MRD begint dit jaar op zondag 14 april om 12:00z en eindigt op maandagavond 15 april om 00:00z.

Nadere info vindt u op deze en andere sites:  http://www.trafficlist.net/mrd/

 

Mocht u goesting hebben om onze oud spaks aan te moedigen of enigszins anders te ondersteunen: van harte welkom. Mocht PA5ABW ingespannen met de ogen dicht uit zitten te luisteren: niet storen s.v.p.. Blijft hij echter langer dan 5 minuten in die houding zitten, dan voorzichtig wakker schudden, bij voorbaat d(r)ank  🙂

 

 

 

Lezing Scheveningen Radio/PCH door Peter Damen

Op dinsdag 16 april as., om 20:00 is er een leuke lezing bij de Veron afdeling Centrum. Peter Damen PC7T gaat ons vertellen over het radiowerk aan boord van een koopvaardijschip in de jaren 70 van de 20e eeuw. Aan  de hand van zijn eigen ervaringen op een reis rond de wereld met een koopvaardijschip vertelt hij over de dagelijkse taken, de rol aan boord en de manier van werken om berichten van en naar de wal te krijgen.

De titel van de lezing is ‘PCH en PIRA’, naar de roepletters van  Scheveningen Radio respectievelijk de Nedlloyd Wissekerk, een van de schepen waarop Peter voer als radio-telegrafist.

Het belooft een leuke en leerzame avond te worden!

Dit filmpje uit 1951 geeft een aardig beeld van hoe het er destijds aan toeging: https://www.youtube.com/watch?v=niQOxOQJmb4

Maar aan dit tijdperk is al enige tijd een einde gekomen door het thans wereldwijd dekkende satellietcommunicatienetwerk. Op 31 december 1998 sloot PCH definitief haar deuren, waarvan deze  beelden getuigen: https://www.youtube.com/watch?v=aI9O92cN0oo

Wij nodigen u dan ook van harte uit om te komen luisteren én kijken naar de presentatie van Peter Damen.

 

 

PACC weekend op PI4UTR

In het weekend van 9 op 10 februari 2019 was het weer zover: dé PACC. Velen hadden zich er al weken vooraf verheugd over dit jaarlijkse fenomeen en dit was te merken, zowel in de opbouw, als in het aantal deelnemende operators.

Reeds op de donderdagmiddag- en avond voorafgaand, was een aantal OM’s druk doende met het treffen van voorbereidingen, zoals het downloaden van de N1MM- logger op een vijftal PC’s die gekoppeld werden aan een zelfde aantal stations en op 1 PC, die gekoppeld werd aan een gigantisch beeldscherm, zodat eventuele bezoekers ‘real-time’ konden meelezen welke vorderingen er gemaakt werden.

Vrijdag werd door Paul/PE2LZ, Karel/PA1RLM, Frank/PE2A en Ab/PA5ABW een een begin gemaakt met de opbouw buiten. Een 40 meter vertical werd opgericht, voorzien van de nodige radialen en idem dito voor de  inverted V voor de 80. Voor de 160 meter werd een inverted L geïnstalleerd waarvoor zelfs een noodbruggetje werd aangelegd om de draad kwijt te kunnen op het aanpalende terrein. Paul/PE2LZ en Karel/PA1RLM wisten met behulp van een vishengel en een stuk lood de draad hoog in een boom te mikken. Ze hadden slechts 2 pogingen nodig. Verder moesten nog er de nodige coaxen richting shack aangelegd worden, waarvoor we in een geval een stukje de hoogte in moesten om te voorkomen dat parkerende auto’s op het terrein de zaken kapot zouden rijden.

Zaterdagmorgen was een flink aantal OM’s al vroeg in de weer om de nodige werkzaamheden te verrichten. De 10 en 15 meter beams moesten opgericht worden en dat kostte de nodige hoofdbrekens en wat zweetdruppeltjes. Hieronder een overzichtje hoe dat allemaal in zijn werk ging met dank aan de reeds eerder genoemde heren, aangevuld door de wils- en spierkracht (en inzicht) van Roel/PA2RG, Francesco/PE1F, Egon/PE3EDN, Koos/PE4KH en Wijnand/PD5WL. Verder dank aan twee kaderleden van scoutinggroep PEKA 18, de heren Erik Vos en Hans van Steenis, die spontaan een handje bijstaken bij het oprichten van de 15 meter beam.

Holy Moses…………

En…………..hij staat…………..

Naast de tijdelijke antennes werd natuurlijk ook gebruik gemaakt van het vaste antennepark, te weten: de op de vaste mast gemonteerde SteppiR en de 40 meter dipool, de 80 meter dipool die achter het gebouw is weg gespannen en de FD4 multibander.

Ondanks de vroege start met de voorbereidingen, bleek het toch een hele opgaaf om alles QRV te hebben voordat de PACC (12:00z) van start ging. We haalden het nét niet, d.w.z. niet op alle banden. Terwijl een gedeelte van de ‘opbouwwerkers’ nog doende was met de 15 meter beam, begaven twee operators zich al met gezwinde spoed naar de shack om op 20 en 40 meter uit te kunnen komen.

Terwijl het op de achtergrond gezellig is, werken Wijnand/PD5WL en Jos/PA3ANF stug door om de eerste puntjes binnen te halen.

Egon/PE3EDN morst onverstoorbaar door en haalt de eerste CW puntjes binnen

Op de voorgrond PA5ABW op CW en PA1RLM op SSB

|Francesco/PE1F en Roel/PA2RG gebroederlijk naast elkaar, uiteraard op CW

PD5WL searching op 10 meter…….en hij zocht en hij zocht…..

PA2RG zet zijn beste CW- beentje voor

PA1RLM uiterst geconcentreerd uitluisterend in de 40 meter

Onze Benjamin Iris/PD2RIS in SSB op 80 meter, loste haar vader Maarten/PG1N af en had een paar leuke QSO’tjes

Na afloop werd er  in een recordtijd afgebroken, waarbij Iris/PD1RIS zich niet onbetuigd liet.

Over het eindresultaat mochten we niet ontevreden zijn:

 

Zie hier het (nog) ongecorrigeerde resultaat.

Al met al weer een leuk weekend, waar we met plezier op terug kunnen kijken. Niet alleen het maken van de QSO’s, maar ook het samen lekker bezig zijn, waarbij we ons mochten verheugen in de belangstelling die getoond werd door diverse OM’s en een enkele XYL, zijn toch de krenten in de pap waar je het als VERON afdeling voor doet.

 

Bestuur VERON A08