PACC weekend op PI4UTR

In het weekend van 9 op 10 februari 2019 was het weer zover: dé PACC. Velen hadden zich er al weken vooraf verheugd over dit jaarlijkse fenomeen en dit was te merken, zowel in de opbouw, als in het aantal deelnemende operators.

Reeds op de donderdagmiddag- en avond voorafgaand, was een aantal OM’s druk doende met het treffen van voorbereidingen, zoals het downloaden van de N1MM- logger op een vijftal PC’s die gekoppeld werden aan een zelfde aantal stations en op 1 PC, die gekoppeld werd aan een gigantisch beeldscherm, zodat eventuele bezoekers ‘real-time’ konden meelezen welke vorderingen er gemaakt werden.

Vrijdag werd door Paul/PE2LZ, Karel/PA1RLM, Frank/PE2A en Ab/PA5ABW een een begin gemaakt met de opbouw buiten. Een 40 meter vertical werd opgericht, voorzien van de nodige radialen en idem dito voor de  inverted V voor de 80. Voor de 160 meter werd een inverted L geïnstalleerd waarvoor zelfs een noodbruggetje werd aangelegd om de draad kwijt te kunnen op het aanpalende terrein. Paul/PE2LZ en Karel/PA1RLM wisten met behulp van een vishengel en een stuk lood de draad hoog in een boom te mikken. Ze hadden slechts 2 pogingen nodig. Verder moesten nog er de nodige coaxen richting shack aangelegd worden, waarvoor we in een geval een stukje de hoogte in moesten om te voorkomen dat parkerende auto’s op het terrein de zaken kapot zouden rijden.

Zaterdagmorgen was een flink aantal OM’s al vroeg in de weer om de nodige werkzaamheden te verrichten. De 10 en 15 meter beams moesten opgericht worden en dat kostte de nodige hoofdbrekens en wat zweetdruppeltjes. Hieronder een overzichtje hoe dat allemaal in zijn werk ging met dank aan de reeds eerder genoemde heren, aangevuld door de wils- en spierkracht (en inzicht) van Roel/PA2RG, Francesco/PE1F, Egon/PE3EDN, Koos/PE4KH en Wijnand/PD5WL. Verder dank aan twee kaderleden van scoutinggroep PEKA 18, de heren Erik Vos en Hans van Steenis, die spontaan een handje bijstaken bij het oprichten van de 15 meter beam.

Holy Moses…………

En…………..hij staat…………..

Naast de tijdelijke antennes werd natuurlijk ook gebruik gemaakt van het vaste antennepark, te weten: de op de vaste mast gemonteerde SteppiR en de 40 meter dipool, de 80 meter dipool die achter het gebouw is weg gespannen en de FD4 multibander.

Ondanks de vroege start met de voorbereidingen, bleek het toch een hele opgaaf om alles QRV te hebben voordat de PACC (12:00z) van start ging. We haalden het nét niet, d.w.z. niet op alle banden. Terwijl een gedeelte van de ‘opbouwwerkers’ nog doende was met de 15 meter beam, begaven twee operators zich al met gezwinde spoed naar de shack om op 20 en 40 meter uit te kunnen komen.

Terwijl het op de achtergrond gezellig is, werken Wijnand/PD5WL en Jos/PA3ANF stug door om de eerste puntjes binnen te halen.

Egon/PE3EDN morst onverstoorbaar door en haalt de eerste CW puntjes binnen

Op de voorgrond PA5ABW op CW en PA1RLM op SSB met PE4KH als geïnteresseerde toehoorder

|Francesco/PE1F en Roel/PA2RG gebroederlijk naast elkaar, uiteraard op CW

PD5WL searching op 10 meter…….en hij zocht en hij zocht…..

PA2RG zet zijn beste CW- beentje voor

PA1RLM uiterst geconcentreerd uitluisterend in de 40 meter

Onze Benjamin Iris/PD2RIS in SSB op 80 meter, loste haar vader Maarten/PG1N af en had een paar leuke QSO’tjes

Na afloop werd er  in een recordtijd afgebroken, waarbij Iris/PD1RIS zich niet onbetuigd liet.

Over het eindresultaat mochten we niet ontevreden zijn:

 

Zie hier het (nog) ongecorrigeerde resultaat.

Al met al weer een leuk weekend, waar we met plezier op terug kunnen kijken. Niet alleen het maken van de QSO’s, maar ook het samen lekker bezig zijn, waarbij we ons mochten verheugen in de belangstelling die getoond werd door diverse OM’s en een enkele XYL, zijn toch de krenten in de pap waar je het als VERON afdeling voor doet.

 

Bestuur VERON A08

PACC 2019

Huishoudelijke Vergadering / ALV VERON A08

Dinsdag 12 februari aanstaande houdt VERON Afdeling Centrum/A08 haar jaarlijkse Huishoudelijke vergadering, beter bekend onder de naam Algemene Leden Vergadering.

Aanvang 20:00 uur op onze locatie in het PEKA 18-gebouw, Daalseweg 148, 3555 SW Utrecht.

Parkeren: Parkeerruimte op de locatie is beperkt, mocht er geen plaats meer zijn, dan a.u.b. parkeren op de Burgemeester Norbruislaan, nabij de sportvelden van usv Elinkwijk.

AGENDA 
Algemene Leden Vergadering
VERON- CENTRUM A08
Dinsdag 12 februari 2019
Aanvang: 20:00 uur
 1. Opening voorzitter
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen Agenda
 4. Door leden op de agenda te plaatsen onderwerpen
 5. Wel en wee van de voorzitter
 6. Notulen ALV 2018
 7. Jaarverslag secretaris 2018
 8. Financieel overzicht 2018/begroting 2019
 9. Verslag kascontrolecommissie
 10. Verkiezing bestuursleden
 11. Afgevaardigden naar vergadering Verenigingsraad VERON HB (13 april 2019 te Apeldoorn)
 12. Stemming aangedragen voorstellen
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Ad 10:

 • Voorzitter: Michael Cornet/PA4MIC, aftredend, herkiesbaar
 • Secretaris: Richard Jannes/PD3RFR, aftredend, herkiesbaar
 • Penningmeester: Paul van der Wurff/PE2LZ, niet aftredend
 • Bestuurslid: Gert Jan Kuppens/PD0GJK, aftredend, herkiesbaar
 • Bestuurslid: Ruud Vos/NL13562, aftredend, niet herkiesbaar

Experiment 4-meter band (70 MHz) op 15 januari

In omgeving Woerden en Utrecht gaat er worden geëxperimenteerd op de 4-meter band (70 MHz). In beginsel aankomende dinsdag 15 januari 2019, om 20:30 (Nederlandse tijd).

Er wordt gewerkt in FM. Frequentie is 70.450 MHz, de FM-oproepfrequentie. Hopelijk treffen we op deze frequentie een toevallige luisteraar.

Ruggespraak vindt plaats op 433.650 MHz, mocht de verbinding op 70.450 MHz mislukken om wat voor reden.

Mogelijk dat er later wat vaker wordt geëxperimenteerd, maar dat zal dan niet op de PI4UTR clubavond zijn hi!

Nieuwjaarsreceptie VERON A08 Centrum

Zondag 13 januari 2019 opent VERON Centrum om 15:00 uur haar deuren om gezamenlijk het nieuwe jaar in te luiden. Gezellig even bijpraten, terugkijken op het afgelopen jaar, op de leuke maar ook op de minder leuke zaken en dat allemaal onder het genot van een hapje en een drankje. Uiteraard zijn partners en kinderen ook van harte welkom!

Parkeren: De parkeerruimte op het terrein rondom het scoutinggebouw van PEKA 18 is beperkt , dus kom op tijd. Mocht er geen plaats meer zijn, parkeer dan op de ruime parkeerplaats op de Burgemeester Norbruislaan.

Het bestuur van VERON A08 Centrum maakt van deze gelegenheid gebruik
om iedereen een voorspoedig 2019 toe te wensen!

Bestuur VERON A08 Centrum

 

De Verkoping 2018 op PI4UTR

Vrijdag 21 december was het weer zover: de traditionele verkoopavond bij VERON afdeling A08. Reeds lang voor de bewuste avond, hadden enkele OM’s de gelegenheid te baat genomen om alvast wat spulletjes aan te dragen. Maar ook op de avond zelf sjouwde men de nodige zaken naar binnen, sommigen zelfs met behulp van een steekkarretje. Dat beloofde dus heel wat en dat werd het ook.

Vanaf 19:30 liep het zogenoemde troeplokaal (what’s in a name?) op onze locatie aardig vol. Zeker 40 OM’s en zelfs een drietal (X)YL’s dromden in opperbeste stemming naar binnen.

Ook nu weer hadden we Johan de Rijk/ (O)PA3GER bereid gevonden om als veilingmeester te fungeren, geassisteerd door ‘geldloper’ Alphons Lamers/PE2KIM en ‘geldteller’, uiteraard onze penningmeester Paul van der Wurff/PE2LZ.

Vooraf had de organisatie een QRW ontvangen met de melding dat de ‘biggen’ uit Breukelen in aankomst waren, hetgeen opmerkingen als ‘zandzakken voor de deur’ ontlokte. En inderdaad, de heren waren met een behoorlijke afvaardiging gekomen en zorgden voor de nodige, soms hilarische, discussies met de veilingmeester. Ook andere bezoekers lieten zich niet onbetuigd, kortom: de stemming zat er goed in.

De nodige ‘meuk’ ging naar nieuwe, (doorgaans) gelukkige, eigenaren. Van sommige spullen wist je zeker: die zien we bij een volgende verkoping
-waar dan ook in den lande- weer in de aanbieding terug. Maar ook waardevolle dingen van OM’s die aan het ruimen zijn geslagen om velerlei redenen. Soms is kleiner gaan wonen de oorzaak, of het stijgen der jaren telt mee, in een enkel geval is het een dreigende xyl die er de oorzaak van is om wat stof happende spullen van de hand te doen.

De nodige 2 meter en 70 centimeter antennes gingen van de hand, waarvan sommige nog in de verpakking, een gebruikte maar nog puike Fritzel FD 3 draadantenne voor wie nog ruimte rondom het huis heeft en wat dacht u van een combi van 2 ICOM-sets voor respectievelijk de 2 meter en 70 centimeter? De IC 251E en IC451E verkeerden nog in prima staat en staan nu ergens in de buurt van Breukelen te pronken, wellicht zijn ze al in bedrijf geweest.

Ook een magnifique communicatie-ontvanger van het merk TRIO (de 9R59DS) vond een nieuwe gelukkige gebruiker in een luisteramateur. Die scoorde ook nog een pracht van een voeding, met een klein defectje, maar gelet op de knutselreputatie van deze luistervink, zal hij dat snel opgelost hebben.

Over magnifique gesproken, wat dacht u van de prachtige communicatie-ontvanger ‘uit den oude doos’ van Franse makelij? Een geweldige buizenbak, voorzien van een heus kattenoog, waar nog wel wat aan gesleuteld moest worden, maar voor de koper geen bezwaar. Niet te tillen zo zwaar. Penningmeester Paul had het ding, met gevaar voor eigen leven, van de shack op de 1e verdieping naar beneden gesjouwd en was al lang blij, dat het apparaat niet weer naar boven gesjouwd moest worden. Overigens, het adres van de fabrikant stond keurig in de ontvanger gegraveerd : 54 Rue du Théâtre, Paris, dus met eventuele klachten kan de koper zich daar vervoegen.

Hieronder wat sfeerplaatjes van het heerlijk avondje:

 

OM’s kijken voorafgaand of er al iets van hun gading bij zit

Johan opent de bijeenkomst

Vele luisterende oren, nooit weg voor een OM

5 euri geboden, wie biedt er meer?

De veilingmeester op zijn best

Probeert 2 PMR portootjes te slijten

Voor de liefhebber

Tsja, wat zullen we hier voor vragen?

Kijk, zo zet je ‘m aan, mooi toch?

Aan het einde van de avond, was het de beurt aan voorzitter Michael Cornet/PA4MIC om Johan de Rijk/PA3GER even in het zonnetje te zetten. Niet alleen voor zijn veilingmeesterschap van deze avond, maar ook voor zijn inspanningen als docent (lesboer zegt hij zelf) van de N- en F cursussen. Afgelopen november slaagden maar liefst alle 7 N- kandidaten en op dit moment zijn er maar liefst 14 bezig om zich te bekwamen. Elke woensdagavond, en dat al sinds jaar en dag, is Johan druk in de weer om gegadigden de nodige kennis bij te brengen. Dat brengt niet alleen nieuwe leden op, maar ook de nodige pecunia aan lesgelden, een niet onbelangrijk gegeven in deze dure tijden. Michael overhandigde Johan een kleine blijk van waardering, hetgeen in dank werd aanvaard.

Lijkt Sint Niklaas wel

 

Dat hadden jullie nou niet moeten doen…..

Daar gaat een heerlijk bakkie thee in

Johan, een erkend theeleut, kreeg een mooie theekist, met opschrift, en bijbehorende glazen mok. Hij was er duidelijk mee verguld. Wat stond er op de kist?  Nou dit:

Hiermee kwam een goed bezochte en zeer geanimeerde avond officieel ten einde. Het bleef nog enige tijd onrustig aan de bar, Alphons ging in de shack de opbrengst tellen en gelet op de smile van oor tot oor bij de penningmeester na het tellen, mogen we aannemen dat ook voor hem de avond geslaagd is geweest.

CW cursus op PI4UTR

 

 

Sinds enkele weken is een groepje enthousiastelingen druk doende om de eerste beginselen van hét communicatiemiddel bij uitstek te beoefenen, te weten: de goede oude morsecode. Inderdaad goed oud, want het was rond het jaar 1852 dat de Amerikaanse jurist, kunstschilder en uitvinder Samuel Morse deze code bedacht. Niet alleen de morsecode bedacht hij, nee hij was ook zeer geïnteresseerd in elektrotechniek en ontwierp een heuse telegraafmachine. De rest is geschiedenis, googled u zelf maar even verder zou ik zo zeggen 🙂

Van de velen die zich aanvankelijk meldden, is slechts een groepje van 7 man overgebleven, maar die OM’s zijn dan ook echt fanatiek bezig. Het gaat hun soms niet snel genoeg, maar de ‘docent’ houdt hen steevast voor: ‘easy does it.’

 

De groep bestaat uit de navolgende dapperen:

Michiel Lips/PA7ML, die geknipt lijkt voor dit werk;

Will Janssen/PA3GQY, oud(e) morseman, die zijn vaardigheden komt opfrissen;

Kees Bot/PA5Z, die het dit keer toch vooral zélf wil doen;

‘Opa’ Ger de Rijk/PA3GER,  die zeer goed beslagen ten ijs is gekomen;

Koos van den Hout/PE4KH, die kan er best al een aardig houtje van;

Paul van den Wurff/PE2LZ, een ware F1 F2 artiest die zijn call alleen hoort bij 30 wpm of meer;

Frank van der Pol/PE2A, voorzien van een uiterst kritisch oor.

 

Natuurlijk, alle begin is moeilijk en we zijn pas 17 tekens ver, maar met de vasthoudendheid van de mannen, moet er iets moois uit voort vloeien.

Hieronder een plaatje, nee niet van onze docent, maar van Samuel himself

Er wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde Koch methode en we beperken ons vooralsnog tot het ‘nemen’ van de morsetekens. Een rustig tempootje van effectief 5 woorden per minuut, waarbij de tekens zelf op een snelheid van 15 wpm worden gegeven. Elke week een of twee nieuwe lettertjes als huiswerk mee en dan de week er op testen hoe de (sein)vlag er bij hangt.

Als we goed op weg zijn met het nemen van de morsetekens, dan wordt het hoog tijd om zelf wat signalen te gaan produceren. Waarschijnlijk gaan we gebruik maken van een arduino morsekeyer, als het ff kan met een display, zodat de zelf geseinde morsetekens zichtbaar worden. Het ligt in de bedoeling om de morsekeyers op een speciaal te beleggen knutselavond zelf in elkaar te knutselen. Karel Stas/PA1RLM heeft toegezegd ons daarbij in raad en daad bij te willen staan en voor de inkoop van de onderdelen zorg te willen dragen.

 

Wij houden u op de hoogte en vergeet niet CW4ever

 

vy 73

 

Ab/PA5ABW

 

Hieronder een kleine impressie van de lesavonden, met dank aan Michel Lips/PA7ML

 

Wijzigingen in de VERON A08 Bar!

In samenspraak met de barcommissie van PeKa18 heeft het bestuur van de afdeling A08 besloten om de bar gescheiden van elkaar te gaan beheren.

Om tot een daadwerkelijke scheiding te komen zijn er al diverse stappen gezet, zoals het plaatsen van een afgesloten koelkast onder de bar. Maar ook hebben we een nieuwe barkaart geïntroduceerd. De oude barkaarten van PeKa18 zijn na 31 december 2018 niet meer te gebruiken. Mocht u deze nog in het bezit hebben, dan heeft u nog enkele weken om deze op te maken.Vanuit het bestuur is een nieuwe barkaart ontworpen en deze is inmiddels te koop. Deze PI4UTR barkaart kost € 10,00. Op 4 december zijn deze in gebruik genomen en is verkrijgbaar bij de bar. Vooralsnog hebben de barkaarten een originele handtekening van onze voorzitter Michael Cornet /PA4MIC als echtheidskenmerk meegekregen.

Wat gaat er verder veranderen? We gaan over op blikjes fris, net zoals enkele jaren geleden op het Fort. De prijs voor een blikje fris is € 1,00. Bier zal zoals vertrouwd uit een flesje te drinken zijn en kost ook nog steeds € 1,00. Koffie en thee blijven € 0,50 per beker. Afrekenen kan vanaf 1 januari 2019 alleen nog met de nieuwe PI4UTR barkaart of contant.

In de nabije toekomst is het ook de bedoeling dat we ook weer (vlam-)tosti’s en bijvoorbeeld broodjes bapao in het assortiment gaan opnemen. De prijzen hiervan worden tegen die tijd bekend gemaakt.

Belangrijk is dus dat u in december op de clubavonden en de verkoping langs komt om de oude kaart op te maken!

We hopen jullie met deze wijzigingen beter van dienst te kunnen zijn!

73, het bestuur van VERON A08.

Jaarlijkse verkoping A08 Centrum op 21 december!

Vrijdag 21 december 2018 is het weer zover: De jaarlijkse verkoopavond van VERON A08, beter bekend als VERON Centrum. Noteert u het alvast in uw agenda of schrijf het op het behang in uw shack!

Evenals voorgaande jaren, is er inmiddels het nodige overtollige materiaal aangeleverd door leden, oud-leden en buitenstaanders. Daar zitten beslist leuke items tussen, die het bezoek aan ons meer dan waard maken.

Heeft u zelf nog wat surplus apparatuur, bent u kleiner gaan wonen en moet u sowieso wat opruimen? Aarzel niet, neem uw spullen onder de arm en kom langs. Het moet dan wel gaan om nog (redelijk) courante zaken, wij willen liever niet fungeren als een soort van tussenstation voor de gemeentelijke stortplaats. 😉

De verkoping gaat om 20:00 uur van start onder de bezielende leiding van onze verkoopleider Johan de Rijk/PA3GER.

Heeft u wat aan te bieden, komt u dan s.v.p. minimaal een half uurtje vroeger.

Parkeren: De parkeerruimte op het terrein rondom het scoutinggebouw van PEKA 18 is beperkt , dus kom op tijd. Mocht er geen plaats meer zijn, parkeer dan op de ruime parkeerplaats op de Burgemeester Norbruislaan.

Tot dan

Bestuur VERON A08

QSL kaarten in november 2018

Ook uw QSL manager heeft soms QRL gerelateerde afspraken die
verhinderen dat hij op de clubavond komt. Koos PE4KH kan 6 november niet.

Maar niet getreurd, in plaats daarvan neemt hij de bakken qsl kaarten op
dinsdag 13 november mee.

In verband met de CW-cursus, waar ook uw QSL-manager aan deel neemt, is hij pas vanaf 21:00 uur voor u beschikbaar.
Uiteraard bent u vanaf 20:00 uur al welkom, de koffie is dan bruin, dus wat let u??

Ook uw uitgaande kaarten zijn dan welkom. Denkt u wel aan de
sorteer-instructies? Zie https://a08.veron.nl/qsl-service/