A.s. dinsdag QSL-kaartjes & vrijdag de jaarlijkse verkoping!

QSL-Kaarten op dinsdag 7 juni (dat is morgen al!)

De mooiste afsluiting van een QSO is een QSL kaart, en die moeten ook uitgereikt worden aan de diverse radio amateurs. Daarom zijn er op dinsdag 7 juni weer QSL-kaarten op te halen tijdens onze wekelijkse samenkomst in het clubgebouw. Ook kunt u uitgaande QSL-kaarten inleveren zoals altijd voor verdere verspreiding richting bijna de hele wereld. Even snel checken of er kaarten voor je zijn? Kijk op https://a08.veron.nl/qsl-service/ Lees meer

Hoera! Utrecht 900 jaar! Special call PA900UTR is actief!

Op 2 juni 2022 was het precies 900 jaar geleden dat Utrecht stadsrechten kreeg. Een evenement om bij stil te staan en daarom is er tot 11 november overal in de stad van alles te doen. Uiteraard kan de Utrechtse afdeling van de VERON niet achterblijven en deze heeft dan ook initiatief genomen om de speciale roepletters PA900UTR te activeren. Lees meer

Dinsdagavond zijn ze er weer! Uit diverse uithoeken van de wereld.. de QSL kaarten!

Van veraf en dichtbij, van zeldzame stations tot bekende amateurs en van vorige maand tot vorige eeuw. Kom ze allemaal ophalen op dinsdagavond 3 mei tussen 20:00 en 21:00. Maar mocht u een amateur in de buurt kennen dan mag u natuurlijk ook altijd kaartjes voor die amateur meenemen en even gezellig langsgaan om ze daar af te leveren. Op https://a08.veron.nl/qsl-service/ staat een actuele lijst van calls waarvoor kaartjes klaar zitten in de bakken. Lees meer

CW included…. eindelijk!

Het is jullie, via de sociale media, inmiddels genoegzaam bekend, dat een drietal ‘diehards’ zich in de afgelopen jaren heeft bekwaamd in het beheersen van ‘het onsterfelijk alfabet’, beter bekend onder de titel (want dat is het) ‘morsecode’. De grondslagen voor deze code werden in 1835 reeds bedacht door de naamgever er van: Samuel Finley Breese Morse, afgestudeerd jurist, zeer verdienstelijk kunstschilder, maar vooral uitvinder. De eerste (landlijn) telegraaf is geheel aan zijn brein ontsproten en betekende een ware revolutie in de wijze waarop de mensheid in het vervolg met elkaar kon communiceren. Lees meer

Nieuwsbrief A08 – Voorjaar 2022

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2022. Een jaar dat we gelukkig weer vanaf nu met elkaar mogen doorbrengen, en waarbij we elkaar weer regelmatig kunnen treffen in het clubgebouw.

Iedere dinsdagavond gaan om 20:00 uur de deuren open voor de reguliere afdelingsbijeenkomst. Uiteraard zijn daar alle leden van harte welkom om de hobby te bedrijven, dan wel informeel aan de bar of op het ‘terras’ een versnapering te nuttigen. Naast de leden, zijn ook andere personen die in de radiohobby geïnteresseerd zijn welkom om een kijkje te komen nemen.

Iedere 1e dinsdag van de maand zorgt de QSL-manager van R08 dat de QSL-kaarten kunnen worden ingeleverd en worden uitgedeeld. Op de website is te zien of er kaarten voor je in de bakken aanwezig zijn.

Daarnaast zijn er tal van andere momenten om elkaar te ontmoeten en de hobby te bedrijven. Hieronder volgt een uitgebreide opsomming, waarbij uw inzet ook regelmatig gevraagd wordt.

Verkoping Afdeling Centrum op 10 juni!

Om meteen maar met de deur in huis te vallen.. Zet het in de agenda, schrijf het op het behang! Op vrijdag 10 juni 2022 zal er een verkoping worden gehouden bij VERON A08, afdeling Centrum. Om 20.00 uur zal deze illustere Utrechtse verkoping van start gaan.

Gebruikelijk is om de verkoping aan het einde van het jaar te houden. Maar inmiddels zijn er 2 edities niet doorgegaan vanwege corona. Om aan de vraag van de leden en buitenstaanders tegemoet te komen, heeft het bestuur besloten deze extra editie op de agenda te plaatsen.

We hopen op een mooie inbreng en opbrengst. Meer informatie zal in de weken voor de verkoping via de website en een extra nieuwsbrief worden gedeeld.

Events en special calls

Nu alles weer open is, zullen de radioactiviteiten en evenementen ook weer toenemen. Zo hebben we binnen A08 ook de nodige puntjes op de agenda gezet, waar we ten tijde van de uitvoering mensen voor nodig hebben. Verder zijn er nog de jaarlijkse contesten waar we als afdeling aan deelnemen, waarvoor ook operators nodig zijn. Voor het aanmelden kun je eenvoudig een bericht naar de afdelingssecretaris sturen. Hieronder nog de specials van dit jaar!

Mills On The Air
Om te beginnen is het op 14/15 mei molendag en dus MOTA. Het plan bestaat om weer zoals eerdere jaren op de zaterdag bij de poldermolen van Westbroek in Oud Zuilen neer te strijken. We werken hier zoals gebruikelijk onder de clubcall PI4UTR. Echter is daar wel een aantal actieve deelnemers voor nodig. Denk aan opbouw en afbouw, maar ook aan de bediening van de apparatuur. Graag z.s.m. bericht aan de secretaris als je jezelf nuttig wilt maken op 14 mei van ca. 9:00-17:00 uur.

PA900UTR
Van 2 juni t/m 11 november worden de roepletters PA900UTR geactiveerd ten gunste van het feit dat Utrecht 900 jaar stadsrechten heeft. Hiervoor hebben wij ook nog mensen nodig die de binnen deze periode de roepletters willen activeren in diverse modi. Zie ook: https://www.qrz.com/db/pa900utr

PA22VUELTA
Op 18 augustus gaat in Utrecht de La Vuelta van start. Dit wielrenevenement heeft haar finish in Madrid op 11 september. Gedurende het evenement zullen de roepletters PA22VUELTA geactiveerd worden door onze afdeling. Hiervoor hebben wij ook nog mensen nodig die de binnen deze periode de roepletters willen activeren in diverse modi. Zie ook: https://www.qrz.com/db/pa22vuelta

PA60ESHB
De Stichting Cultureel Erfgoed Koude Oorlog organiseert in het weekend van 22 en 23 oktober 2022 een evenement met als onderwerp ‘de koude oorlog’. De stichting heeft alle VERON-regio’s aangeschreven met het verzoek om hieraan deel te nemen. Er wordt gewerkt vanaf diverse oude commandoposten van de voormalige Burger Bescherming (BB), Luchtwachttorens (LWT’s) en het museumschip van de Koninklijke Marine, de Mercuur.

Ook diverse OM’s van A08 participeren hierin en zullen onder de special call PA60EHSB uitkomen vanuit de commando- en communicatiebunker van het 32nd Squadron van de USAFE, op de voormalige vliegbasis Soesterberg. Het Nationaal Militair Museum (NMM) op Soesterberg verleent haar medewerking. (EHSB is de voormalig ICAO-aanduiding van Soesterberg). Mocht je belangstelling hebben om hieraan deel te nemen, laat dan van je horen.

Werkgroep cursus radiozendamateur N/F

Johan de Rijk/PA3GER heeft aangegeven, dat de N-cursus van afgelopen najaar/winter de laatste is geweest na ruim 19 jaar dit met succes gedaan te hebben. Er zijn maar weinig OM’s en YL’s binnen A08 te vinden, die niet dankzij de inzet van Johan aan het N- en/of F-certificaat zijn gekomen.

Tijdens de laatste huishoudelijke vergadering werd de vraag gesteld of er in deze vacant geworden vrijwilligerstaak gaat worden voorzien. M.a.w., kan iemand de fakkel overnemen?

Michael/PA4MIC stelde voor om een werkgroepje samen te stellen, dat daar haar gedachten over laat gaan. Hij is zelf bereid om zitting te nemen in de werkgroep en Thom/PA9T sloot zich daarbij aan. Graag willen wij hierbij de oproep doen aan personen die zich willen aansluiten bij deze werkgroep. Men kan zich aanmelden via de secretaris of rechtstreeks bij een van de genoemde heren.

Barvrijwilligers (m/v) gezocht

Hier wordt niet bedoeld ‘het vrijwillig hangen aan de bar’. Het betreft de zorg dat de leden die bestellen hun drankjes krijgen en er netjes wordt afgerekend. Omdat de heren van het bestuur ook wel eens iets met de hobby willen doen, zoeken we ondersteuning voor de bar. Er is altijd een bestuurslid aanwezig voor eventuele ondersteuning. Personen die tijdens de clubavond af en toe een paar uurtjes achter de bar willen staan worden verzocht te mailen naar de secretaris.

Jouw verhaal!

Daar gaat het om. Deel jouw verhaal, ontdekking, bevinding, uitvinding of wat dan ook. Alles wat je beleeft in de radiowereld, kan voor iemand anders een eyeopener zijn, een hunkering naar een interesse of een gelijkgestemde hobbyist.

Natuurlijk worden er aan de bar op dinsdagavond heel wat ervaringen gedeeld. Helaas heeft niet iedereen de mogelijkheid om de clubavond te bezoeken. Daarom is de website de uitgelezen mogelijkheid om jouw verhaal of ervaring in de radiohobby te delen.

Het hoeft geen boek te zijn, maar een kort verhaaltje met bijvoorbeeld wat foto’s kan al een kleurrijke invulling geven voor de lezers. Wees niet bang voor spel- of schrijffouten; de redactiecommissie is er voor om jouw verhaal tot een mooi artikel te verwerken.

CQ WW WPX SSB Contest 2022

Lijkt mij stevig zat

In het weekend van 26 en 27 maart vond weer de 48-uurs SSB contest van CQ WW WPX plaats, waarvoor de nodige OM’s zich hadden gemeld met de gedachte ‘ha eindelijk, het mag weer’. Maar vooraf moest er nog wel het nodige werk verricht worden. Het was dan ook op de vrijdag daaraan voorafgaand, dat Karel/PA1RLM, Paul/PE2LZ en Ab/PA5ABW hun werkkloffie hadden aangetrokken en aan de slag gingen. Lees meer

QSL-kaarten tijdens de Huishoudelijke Vergadering en benodigde stukken.

Voor en na afloop van de huishoudelijke vergadering zal onze QSL-manager de mogelijkheid bieden voor het inleveren en afhalen van QSL-kaarten. Dus vergeet niet uw kaarten mee te brengen en eventueel het pakketje af te halen. Op onze website checkt u eenvoudig of er kaarten voor u zijn. Kijk hiervoor bij de qsl-service op de website. Lees meer

Huishoudelijke vergadering – VERON A08/Centrum

Dinsdag 22 maart aanstaande houdt VERON Afdeling Centrum/A08 haar jaarlijkse huishoudelijke vergadering. Zoals u kunt begrijpen is deze vergadering alleen toegankelijk voor leden en zal er deze avond geen reguliere clubavond zijn. Lees meer

Opa Ger’s laatste trucje.. 9 geslaagden!

Ze zijn met een lantaarntje te zoeken, de OM’s en enkele YL’s binnen Veron A08, maar soms ook ver daarbuiten, die niet door ’tutor’ Johan de Rijk/PA3GER zijn opgeleid (en begeleid) op weg naar de kleine en de grote jachtakte, oftewel het N- en het F- certificaat. Johan heeft er ruim 19 jaar zijn ziel en zaligheid in gelegd en aan de hand van een klein rekensommetje gedaan op de achterkant van een sigarendoosje, kwamen we op een aantal van ruim 300 geslaagden en dat is toch wel even iets om bij stil te staan. Het slagingspercentage is wat moeilijker te preciseren, maar met even de natte vinger in de lucht gehouden, zou het ons niet verbazen als dat percentage dicht tegen de 90% zit. Lees meer

Hoera, we mogen weer, zij het met restricties

Diverse OM’s hebben ons al bestookt met de vraag ‘wanneer gaan we weer open?’, of woorden van gelijke strekking.

Wij, het bestuur A08, hebben links en rechts ons licht opgestoken en zijn tot de conclusie dat het weer kan, zij het onder de strenge restricties die de overheid ons oplegt. Slechts onder die voorwaarden willen en kunnen wij weer een herstart maken met de reguliere clubavonden. Lees meer