Silent Key ... -.-

Piet ‘Baretta’ PD2HPE is niet meer

Via via bereikte ons het droeve bericht, dat ons aller Piet/PD2HPE op 86-jarige leeftijd is overleden. Het ging al enige tijd niet meer zo goed met Piet en hij werd dan ook begin dit jaar opgenomen in een hospice.

Piet was een CB’er van het eerste uur en stond op de 11 meter bekend onder de call ‘Papa 4’. Maar Piet wilde meer, hij wilde zijn licentie halen en dat lukte uiteindelijk. Na een mondeling afgelegd examen, vond de examencommissie dat hij voldoende bekwaam was om zich radiozendamateur te noemen. Dat was een gelukzalige dag voor hem en met een lach van oor tot oor vertelde hij dat aan iedereen die het horen wilde. Piet woonde op 10 hoog in Overvecht en kreeg de woningbouwvereniging zo ver, dat hij een antenne op dak mocht zetten, die hem in staat stelde om naar hartenlust te DX’en. Maar ook op de 2 meter en 70 cm vertoonde hij zijn kunsten en was hij een vaste gast op PI2NOS en PI3UTR, waarbij ook zijn trouwe metgezel, de papegaai Baretta, zich niet onbetuigd liet.
Piet was een trouwe gast op onze oude locatie op Fort de Gagel, op bijkans loopafstand van zijn woning. Op onze nieuwe locatie in Zuilen zagen wij hem aanvankelijk ook met grote regelmaat, maar dat werd allengs minder met de afnemende gezondheid van Piet.

Wij verliezen in Piet een aimabel mens en een zeer actief lid van onze afdeling.

Rust zacht Piet

Bestuur VERON Afdeling Centrum

zie ook: https://www.qrz.com/db/PD2HPE/SK2024?aliasFrom=PD2HPE

 

PH75NAVO

Onder bovenstaande special call gaat in het weekend van 20 en 21 april as. een groepje OM’s van VERON A08 de lucht in. Deze call refereert aan het 75-jarig bestaan dit jaar van de Noord Atlantische Verdragsorganisatie.

Over het hoe en waarom, vind je op deze site meer informatie: https://pa60cuba.nl/pa75navo-waarom/

Evenals tijdens de herdenking van de Cubacrisis in 2022, mag de groep wederom gebruik maken van de voormalige commando- en verbindingsbunker van het 32nd Tactical Fightersquadron van de USAFE, met dank aan de huidige eigenares van de bunker ‘Het Utrechts Landschap’.

 

Onze ‘crew’ zal bestaan uit de navolgende OM’s van A08:
Nico van Kooten/PA3Y, Hans Terlouw/PA1ALV, Roel Gerrits/PA2RG, Joeri van der Wal/PD0W, Koos van den Hout/PE4KH en Ab Woutersen/PA5ABW terwijl we op zaterdag ook nog ondersteuning vinden van Ad Wouterson/PA2PCH uit Apeldoorn. Er zal voornamelijk op CW en SSB gewerkt worden, maar wellicht gaan we ons ook nog ‘bezondigen’ aan FT 8.

Mocht je langs willen komen, van harte welkom, we zitten er beide dagen van plm. 09:00 tot plm. 17:00 uur.

Route: Vanaf de N 237 (Dolderseweg) de Hertenlaan inrijden tot aan de bocht naar links. Daar de auto parkeren en door het hek kun je de voormalige vliegbasis op. Houd links aan en na plm. 150 meter vind je de bunker aan je linkerhand.

Je mag het terrein alleen te voet of per fiets betreden.

 

 

Huishoudelijke Vergadering VERON A08

Dinsdag 12 maart jl. hield de Afdeling Centrum van de VERON weer haar jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering. Opvallend was het groot aantal afmeldingen, dat onze secretaris mocht ontvangen. Maar liefst 9 OM’s, 1 XYL en 1 YL gaven aan verhinderd te zijn, waarvan akte. Lees meer

‘Das Himmelbett’

Toen ons algemeen bestuurslid  Ab/PA5ABW vernam, dat zijn Aviodromecollega Joop van der Does/PA3JD een pracht van een lezing op de plank had liggen, aarzelde hij niet en nodigde hij Joop uit om die lezing op A08 te komen geven. Lees meer

Nieuwjaarsreceptie VERON Centrum

Zondag 7 januari jl. hield VERON Centrum haar traditionele nieuwjaarsreceptie waar in totaal een kleine 30 OM’s en 2 YL’s (dochters van OM’s) op af kwam. Een klein maar uiterst geanimeerd gezelschap, dat onder het genot van een drankje en een bescheiden hapje het nieuwe jaar inluidde. Omdat we op de eerste dinsdag van de maand de poorten gesloten hadden gehouden, nam onze QSL-manager de gelegenheid te baat om de nodige kaarten uit te wisselen. Lees meer

Silent Key..

OM Wim Monna (PA0WMB) Silent Key

Op 13 november is onverwacht en plotseling op 78-jarige leeftijd overleden mijn studievriend, mede motorrijder en medezendamateur van het eerste uur:

Wim Monna, PA0WMB Lees meer

Feestdagen, clubavonden en A08-nieuwjaarsreceptie!

Beste OM’s en YL’s,

Ondanks alle ellende in de wereld, die ons vrijwel dagelijks voorgeschoteld wordt, wenst het bestuur van VERON A08 jullie allen Prettige Kerstdagen toe en voor 2024 alle goeds, zowel privé, zakelijk als met onze wereld omspannende hobby. Lees meer

Terugkijkend op weer een ouderwetse A08-verkoping!

Vrijdag 15 december vond weer de traditionele jaarverkoop van VERON Centrum (A08) plaats. De belangstelling was goed met een opkomst van zo’n 30 potentiele kopers. Het ‘Troeplokaal’ (what’s in a name) van scoutinggroep PEKA18 was weer gevuld met leuke spulletjes, welke voor zeer zachte prijsjes van eigenaar verwisselden. Een waar voorbeeld van ‘amateurprijsjes’. Lees meer

Lezing ‘Das Himmelbett’ op 23 januari 2024

Dinsdag 23 januari 2024 organiseert VERON A08 eindelijk weer eens een lezing en wat voor een! OM Joop van der Does/PA3JD uit Dedemsvaart is een expert op het gebied van communicatie- en navigatiemiddelen zoals die ontwikkeld en gebruikt werden in de 2e Wereldoorlog. Lees meer

Daalseweg t.h.v. clubhuis afgesloten vanaf 20 november

Vanaf maandag 20 november 2023 @ 07:00 lokale tijd zal voor een periode van 3 weken ons clubgebouw alleen vanaf Oud-Zuilen te bereiken zijn. Vanaf vrijdag 8 december 2023 @ 16:00 is de weg weer open voor alle verkeer. Lees meer