Huishoudelijke Vergadering VERON A08

Dinsdag 12 maart jl. hield de Afdeling Centrum van de VERON weer haar jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering. Opvallend was het groot aantal afmeldingen, dat onze secretaris mocht ontvangen. Maar liefst 9 OM’s, 1 XYL en 1 YL gaven aan verhinderd te zijn, waarvan akte.

Een uiterst select, en zeer betrokken, gezelschap van 14 OM’s bezocht de (zoals altijd) levendige vergadering. De notulen zullen t.z.t. aan alle leden worden verstrekt.

Er vond in het bestuur één wisseling van de wacht plaats. Nico van Kooten/PA3Y had vooraf aangegeven te willen stoppen met zijn bestuurstaken.

Marco Teunissen/PD1MB meldde zich als opvolger van Nico, waarmee de vergadering, met algemene stemmen, akkoord ging. De vergadering ging ook akkoord met de volgens het rooster aftredende en zich herkiesbaar stellende bestuursleden.

Het huidige bestuur is thans als volgt samengesteld:

Voorzitter: Gert-Jan Kuppens/PD0GJK

Secretaris:  Richard Jannes/PD3RFR

Penningmeester: Paul van der Wurff/PE2LZ

Lid: Ab Woutersen/PA5ABW

Lid: Marco Teunissen/PD1MB

 

Na afloop bleef het nog geruime tijd gezellig aan de bar..