Voormalige locatie Fort de Gagel

luchtfoto

Fort De Gagel werd tussen 1819 en 1821 aangelegd als een aarden werk. In eerste instantie bestond dit fort uit L-vormige aarden wallen met opstelplaatsen voor het geschut, omgeven door een gracht. Vanaf 1848 werd het toenmalige werk ingrijpend gewijzigd. Tussen 1850 en 1852 werd er aan de stadszijde een vierkant bomvrij wachthuis gebouwd van 16 — 16 meter, met muren van 1,5 meter dik metselwerk. Dit gebouw was oorspronkelijk geheel door een eigen gracht omgeven en vormde zo een redoute. Boven op het wachthuis konden 2 houwitsers (kanonnen) worden geplaatst en achter muren met schietgaten was plaats voor geweerschutters.

Omstreeks 1880 werd het fort nogmaals verbeterd. Bij deze verbetering werd de gracht om het wachthuis gedeeltelijk gedempt, waarna de bomvrije kazerne en de remise werden gebouwd. Het wachthuis werd inwendig verbouwd en de open bovenste verdieping werd verwijderd. Het wachthuis is nu nog geheel in de staat van 1880 en aan alle zijden voorzien van schietgaten met de hoofdschootsrichting georiënteerd op de Gageldijk.

locator-pi4utrAl sinds de 60-er jaren had onze afdeling enige ruimtes van Fort de Gagel in gebruik. Exact is nog niet geheel bekend, maar enkele “OM’s” die al behoorlijk lang meelopen, spreken over ruim veertig jaar!
Fort de Gagel is een van de vele forten langs de zogenaamde “Nieuwe Hollandse Waterlinie”, een militair verdedigingssysteem gebasseerd op het tijdens oorlog laten onderlopen van bepaalde gebieden. Bij onderlopen moet er gedacht worden aan een 30-40 cm water, maar voldoende om voor de vijand zeer vertragend te werken.
Wilt u hier meer over weten, bezoek dan de speciale website, hollandsewaterlinie voor een uitgebreid verslag met historische informatie.
Ons onderkomen was eigenlijk de voormalige munitie- en kruitopslag, wat nog terug te zien is aan de munitielift en ligt circa 50 meter rechts (en vrijstaand) van de andere gebouwen, waar vroeger de manschappen waren ondergebracht.

Oude QSL-kaarten

Tijdens de verhuizing van de afdeling naar onze nieuwe locatie aan de Daalseweg in het voorjaar van 2016, werden tijdens het opruimen enkele historische QSL-kaarten gevonden. Jaartallen zijn niet bekend, maar dat het om oude kaarten gaat moge duidelijk zijn.

UTR QSL 2 UTR QSL 1 UTR QSL 3

Heeft u nog oude beelden of verhalen?

De webredactie is altijd op zoek naar aanvullingen voor deze site. Ook over onze clubgeschiedenis bestaan vast meer verhalen dan hetgeen hierboven staat. Heeft u leuke input? Neem contact op met onze secretaris of spreek een van de bestuursleden aan op onze locatie!