Zomernieuwsbrief.. QSL kaarten, clubavond, mini velddag en A08-BBQ.

Het is zomer! Eindelijk…

In de maanden juli en augustus zijn er altijd wat aandachtspunten omdat mensen op vakantie gaan en er externe verhuur is op de clubavond. Maar natuurlijk hebben we ook wat activiteiten op de agenda die wel of niet door gaan. Deze nieuwsbrief om jullie daarover te informeren.

QSL-kaarten

Op 2 juli 2024 is de QSL-manager weer aanwezig op de club. Tussen 20:00 en 22:00 zullen de bakken beschikbaar zijn om kaartjes op te halen. Op https://a08.veron.nl/qsl-service/ kunt u vooraf zien of er kaartjes voor u zijn. Uitgaande kaartjes kunnen ook aangeboden worden volgens de instructies op die site.

Let op: vanwege zomervakantie zullen er in Augustus geen QSL kaarten beschikbaar zijn.

Er zijn kaartjes binnengekomen uit diverse hoeken van de wereld, onder andere Bulgarije (inclusief kaartjes voor de Bulgarian All Saints Award), uit Duitsland en uit Canada. Als altijd: mocht u kaartjes mee kunnen nemen voor een mede-amateur uit de buurt dan is dit zeer welkom. Er zijn meerdere positieve reacties binnen gekomen van amateurs die ineens kaarten in de bus kregen!

Geen clubavond op 16 juli en 20 augustus

Vanwege externe verhuur aan scoutinggroepen, is de clublocatie op dinsdag 16 juli en dinsdag 20 augustus niet toegankelijk voor de zendamateurs. Het kan zijn dat er nog andere verhuur gaat plaatsvinden, indien dat ook tot het vervallen van de clubavond zal leiden, wordt hierover exctra gecommuniceerd. In onze agenda op de website staat altijd de actuele planning. Houdt deze dus ook in de gaten. Het is mogelijk deze aan uw eigen Google-agenda te koppelen, zodt u altijd op de hoogte bent..

Mini Velddag en A08-BBQ op zaterdag 31 augustus

Zoals ieder jaar zullen we ook dit jaar weer een gezellige mini-velddag organiseren. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 31 augustus vanaf 14.00 uur, uiteraard op ons clubterrein.

Deelnemers aan de velddag wordt verzocht om dit vooraf te melden en aan te geven of zij voornemens zijn antennes op te bouwen en zo ja wat voor soort. Dit om te bekijken of het past binnen de activiteiten van Scoutingclub PEKA18, die op zaterdag haar ‘opkomst’ heeft. Eventuele deelnemers aan de mini velddag kunnen vanaf plm. 14:00 uur terecht. Het vuur onder de BBQ-set wordt rond 17:00 uur aangestoken.

Zoals altijd zijn ook de (X)YL’s + QRP-tjes van harte welkom, ook dit weer ter verhoging van de reeds eerder genoemde feestvreugde. Kosten voor deelname aan de BBQ zijn €20 per persoon, exclusief dranken. Die worden verkocht volgens de reguliere tarieven van de A08-bar.

Parkeren: Vriendelijk verzoek aan de deelnemers aan de mini velddag om te parkeren op de Burgemeester Norbruislaan, dit i.v.m. met de opkomst van de scouting. Uiteraard is er wel gelegenheid om apparatuur en antennemateriaal uit te laden op locatie. Degenen die uitsluitend aan de BBQ deelnemen en op of rond 17:00 arriveren moeten even kijken of er voldoende parkeergelegenheid is op de locatie, zo niet, dan ook parkeren op de Burgemeester Norbruislaan. Dank voor de medewerking.

Aanmelden s.v.p. uiterlijk vrijdag 23 augustus bij secretaris@pi4utr.nl onder vermelding van: aantal personen, speciale wensen t.a.v. de maaltijd (bijv. vegetarisch/vegan), deelname aan de mini velddag.