Nieuwjaarsreceptie VERON Centrum

Zondag 7 januari jl. hield VERON Centrum haar traditionele nieuwjaarsreceptie waar in totaal een kleine 30 OM’s en 2 YL’s (dochters van OM’s) op af kwam. Een klein maar uiterst geanimeerd gezelschap, dat onder het genot van een drankje en een bescheiden hapje het nieuwe jaar inluidde. Omdat we op de eerste dinsdag van de maand de poorten gesloten hadden gehouden, nam onze QSL-manager de gelegenheid te baat om de nodige kaarten uit te wisselen.


Het was gezelligheid troef en rond klokke vijf moesten we echt ons best doen om de laatsten met zachte hand uit het pand te verwijderen.

Het bestuur van VERON Centrum wenst een ieder een voorspoedig 2024, vooral wat de gezondheid betreft en als we dan ook nog een beetje kunnen DX’en dan is dat ook mooi meegenomen.

 

 

 

We maken meteen van deze gelegenheid gebruik om nogmaals attent te maken op de prachtige lezing die op dinsdag 23 januari as. gehouden zal worden door Joop van der Does/PA3JB onder de titel ‘Das Himmelbett’. Wij verwijzen hiervoor naar de eerdere publicatie op deze site.

 

 

 

 

 

 

73/88

Bestuur VERON A08