Silent Key ... -.-

OM Piet ‘Baretta’ Alferink (PD2HPE) Silent Key

Via via bereikte ons het droeve bericht, dat ons aller Piet/PD2HPE op 86-jarige leeftijd is overleden. Het ging al enige tijd niet meer zo goed met Piet en hij werd dan ook begin dit jaar opgenomen in een hospice.

Piet was een CB’er van het eerste uur en stond op de 11 meter bekend onder de call ‘Papa 4’. Maar Piet wilde meer, hij wilde zijn licentie halen en dat lukte uiteindelijk. Na een mondeling afgelegd examen, vond de examencommissie dat hij voldoende bekwaam was om zich radiozendamateur te noemen. Dat was een gelukzalige dag voor hem en met een lach van oor tot oor vertelde hij dat aan iedereen die het horen wilde.

Piet woonde op 10 hoog in Overvecht en kreeg de woningbouwvereniging zo ver, dat hij een antenne op dak mocht zetten, die hem in staat stelde om naar hartenlust te DX’en. Maar ook op de 2 meter en 70 cm vertoonde hij zijn kunsten en was hij een vaste gast op PI2NOS en PI3UTR, waarbij ook zijn trouwe metgezel, de papegaai Baretta, zich niet onbetuigd liet.

Piet was een trouwe gast op onze oude locatie op Fort de Gagel, op bijkans loopafstand van zijn woning. Op onze nieuwe locatie in Zuilen zagen wij hem aanvankelijk ook met grote regelmaat, maar dat werd allengs minder met de afnemende gezondheid van Piet.

Wij verliezen in Piet een aimabel mens en een zeer actief lid van onze afdeling.

Rust zacht Piet

Bestuur VERON Afdeling Centrum

zie ook: https://www.qrz.com/db/PD2HPE/SK2024?aliasFrom=PD2HPE