Lezing Jan van Ooijen/PA3EGH groot succes

DSC00612Ons gewaardeerd lid Jan van Ooijen/PA3EGH hield vrijdag 20 maart jl. een lezing met het onderwerp: morsesleutels.

 

 

 

 

 

Onder grote belangstelling hield Jan een boeiend verhaal over de oorsprong van de ‘verre-communicatie’ te beginnen bijDSC00606 de rooksignalen der Noord Amerikaanse Indianen en de in de  18e eeuw ontwikkelde semafoor.

Jan heeft er in de loop van zijn lange carrière als radiozendamateur de nodige verzameld. Ruim 400 stuks, meldde hij met nauwelijks verholen trots en het speet hem dat hij ‘slechts’ een beperkt aantal had kunnen meenemen.

U ziet het hieronder, het was nauwelijks de moeite waard wat Jan had meegenomen ;-)………… en dit is dan nog maar een gedeelte van de voorraad die Jan uit Wijk had meegesleept, gelukkig heeft hij een ruime bestelauto.

 

DSC00615Hele bijzondere zaten er tussen, zoals een speciaal voor Scheveningenradio/PCH ontwikkelde sleutel, waarvan er maar 46 zijn gemaakt, Jan is de trotse bezitter van een daarvan. Of wat dacht u van een originele Marconi morsesleutel? Of van een uit  een metalen liniaal vervaardigde sideswiper? Brasspounders, een van paperclips gemaakte sleutel, afijn te veel om op te noemen. Bij elke sleutel had Jan wel een verhaal of anekdote, maar ook bij de voor de morsetelegrafie belangrijke pioniers als Samuel Morse en Guillermo Marconi.

 

 

Na de boeiende lezing van Jan, was het hoog tijd voor ‘het speelkwartier’ zoals Jan het aankondigde en………… hij hadDSC00621 niets te veel gezegd, massaal stortten de aanwezige OM’s zich op de sleutels en konden zij ook nog eens hun vaardigheden tonen en testen op een Junkers die op een PC stond aangesloten met een mooi stukje software om de signalen te decoderen en……………….dat viel toch niet echt mee. Morsetekens die op het oor prima klonken en goed te nemen waren, verbrokkelden nog al eens op het scherm. Na wat oefenen ging het schrift van de meesten er op vooruit en snapte ook de PC wat er bedoeld werd.

 

 

 

DSC00628Na afloop overhandigde Ab/PA5ABW, die als oud marconist met volle teugen had genoten, namens het bestuur VERON Centrum aan Jan als dank een lesseinsleutel van onbestemde datum. Vermoedelijk afkomstig ergens uit de dertiger, mogelijk zelfs twintiger jaren van de vorige eeuw. De sleutel was door de xyl van medebestuurslid Ruud Vos/NL13562 aangetroffen in een kringloopwinkel. Ruud stelde de sleutel, na korte telefonische ruggenspraak met hem, geheel belangeloos ter beschikking overigens zonder zijn xyl te raadplegen…………………

 

 

Jan-3EGH-20-mrt-2015-aEen plaatje dat we u niet willen onthouden en waaruit mogelijk een verkeerd beeld kan ontstaan: Jan kijkt met een blik van ‘wat hebben ze me nu weer voor een ouwe troep in mijn handen geduwd’, terwijl de secretaris beschaamd het hoofd afwendt en Aegon er de humor wel van in kan zien. Wij denken te weten dat Jan er blij mee is, de secretaris is bedroefd dat zo’n mooi item het fort verlaat, alleen Aegon, die blijft de lachende derde….

 

Jan, namens alle aanwezigen: hartelijk dank voor een gezellige maar vooral leerzame avond.