Silent Key ... -.-

OM Hans Serrée (PE1EZW) Silent Key

Ons bereikte het trieste bericht dat OM Hans Serrée, PE1EZW, na een lange periode van afnemende gezondheid is overleden.

Door zijn ziekte was hij al enkele jaren niet meer in staat om zijn geliefde radiohobby uit te voeren. Hans overleed op 27 oktober jl. en bereikte de respectabele leeftijd van 82 jaar. De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Wij verliezen in Hans een zeer gewaardeerd lid en wensen zijn partner en de overige familie veel sterkte toe.

Namens het bestuur en de leden van de VERON afdeling A08/Centrum,

Richard Jannes – PD3RFR, secretaris