Geen A08-clubavond vanwege nieuwe corona-maatregelen

Beste leden en sympathisanten van afdeling A08/Centrum,

Zoals iedereen heeft kunnen zien en horen in de persconferentie van 12 november jl. worden de maatregelen om corona tegen te gaan vanuit de overheid aangescherpt.

Wij hebben als afdelingsbestuur direct na deze persconferentie een spoedvergadering belegd. Waar wij het zelf al snel over eens waren, werd vanuit het hoofdbestuur bevestigd.

Afdelingsbijeenkomsten kunnen niet door gaan omdat ze plaatsvinden in een horeca-achtige omgeving. Daarbij komt nog dat deze bijeenkomsten ook intensieve contact momenten zijn. 

Dit betekent dat er in ieder geval tot 4 december geen reguliere clubavond zal zijn. Op de vraag of de radioronde weer nieuw leven wordt ingeblazen wordt kunnen wij nog geen antwoord geven. De mogelijkheden hiervoor worden nog onderzocht. Dat geldt ook voor de cursus, de komende contesten en de verkoping.

In de tussentijd zijn jullie vrij om onderling QSO te voeren via de huisfrequentie 145.325 MHz/FM, danwel via de eigen YSF-reflector NL-UTRECHT.

Uiteraard zullen we jullie van eventuele ontwikkelingen via nieuwsbrief en website op de hoogte houden.

73,

Afdelingsbestuur VERON A08/Centrum