Nieuwe maatregelen kabinet; geen clubavond, geen verkoping..

We winden er geen doekjes om.. Iedereen heeft inmiddels kunnen vernemen wat de nieuwe maatregelen van het kabinet zijn. Zoals jullie duidelijk moge zijn zullen de deuren van het clubgebouw gesloten blijven. Dat betekent geen reguliere clubavond op dinsdag voorlopig. In ieder geval niet tot 19 december, maar het gevoel bestaat dat het wel langer kan gaan duren. Ook eventuele contesten zullen niet vanaf de club kunnen worden gehouden. Er geldt een sluitingstijd voor alle locaties en evenementen tussen 17.00 en 05.00 uur.

Radioronde

We zullen het dus even fysiek zonder elkaar moeten doen. Er is al weer veel geroepen over een radioronde, maar we nodigen als afdelingsbestuur de leden uit om zelf het initiatief te nemen en met elkaar contact te zoeken op de huisfrequentie 145.325 MHz. Als iedereen die dat wil en kan op dinsdagavond om 20.00 uur lokale tijd zich meldt via deze frequentie, dan kan er ongetwijfeld een gezellig QSO ontstaan. De ronde zoals die de vorige keer 70 keer is gedaan komt helaas niet terug.

Cursus Novice

Goed nieuws is er wel voor de lopende Novice-cursus. Die wordt inmiddels online voortgezet. We hopen dat de kandidaten straks toch nog met een goed gevoel naar het examen gaan en met een nog beter gevoel het examenlokaal verlaten.

Verkoping

We wilden op 17 december onze jaarlijkse verkoping houden.. Jullie raden het al; die gaat niet door. Wellicht dat er in het voorjaar een dergelijk evenement kan worden georganiseerd, maar vooralsnog is het afwachten wat er gaat gebeuren.

Financiën

Zoals bij de meesten van jullie bekend is draait onze afdeling voor een groot deel op de clubavond. Naast de afdracht vanuit het VERON hoofdbestuur is onze reguliere clubavond een belangrijke inkomstenbron om de huur van de locatie te betalen en aan alle verplichtingen te kunnen voldoen, zoals bijvoorbeeld verzekeringen. Ook de verdiensten aan de verkoping en andere events dragen hier normaal gesproken aan bij. Door een jaar van minimale inkomsten zijn wij aan het interen op onze geldstroom. Voordat we in de rode cijfers komen willen we graag een beroep doen op de leden. Mocht het jullie behagen een donatie te doen voor het behoud van de faciliteiten die we hebben, dan is dat meer dan welkom. Help A08 de winter door!

Tot besluit

Uiteraard houden we jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen de afdeling. Mochten jullie zelf iets te melden hebben, bijvoorbeeld een bouwproject of een bijzondere verbinding, maak er een verhaaltje van met een paar foto’s en dan kunnen we het met de hele club delen via de website! Als jullie vragen hebben, stuur ze naar het bestuur, dan komen we z.s.m. met een reactie.