Daalseweg t.h.v. clubhuis afgesloten vanaf 20 november

Vanaf maandag 20 november 2023 @ 07:00 lokale tijd zal voor een periode van 3 weken ons clubgebouw alleen vanaf Oud-Zuilen te bereiken zijn. Vanaf vrijdag 8 december 2023 @ 16:00 is de weg weer open voor alle verkeer. Lees meer

Geen A08-clubavond i.v.m. onbereikbaarheid locatie

De gemeente Utrecht heeft besloten dat het tijd is om de Daalseweg opnieuw te asfalteren. Dit gaan ze dan ook doen en wel in 3 weken tijd, oftewel 15 werkdagen. Van maandag 29 augustus 2022 (7:00 uur) tot vrijdag 16 september 2022 (16:00 uur) is de Daalseweg in beide richtingen niet toegankelijk voor auto, bus, fiets en vrachtwagen. Tijdens een contactmoment met de aannemer hebben wij vernomen dat ook te voet ons clubgebouw lastig te bereiken zal zijn in deze periode. Lees meer

België-route voor “CW included” niet meer mogelijk

Sinds 9 oktober 2018 is een aantal leden van VERON afdeling A08/Centrum bezig de schone kunst van morse te leren. Dit gebeurt onder de bezielende leiding van Ab Woutersen/PA5ABW. In eerste instantie hebben zich 14 cursisten aangemeld. Na 2 maanden waren er nog 7 cursisten over en werd er ook een stukje op de A08 website aan gewijd, zie “CW cursus op PI4UTR“. Aan het eind van december 2021 waren er 3 volhouders over: Kees Bot/PA5Z, Frank van der Pol/PE2A & Koos van den Hout/PE4KH. Lees meer

Geen A08-clubavond vanwege nieuwe corona-maatregelen

Beste leden en sympathisanten van afdeling A08/Centrum,

Zoals iedereen heeft kunnen zien en horen in de persconferentie van 12 november jl. worden de maatregelen om corona tegen te gaan vanuit de overheid aangescherpt.

Wij hebben als afdelingsbestuur direct na deze persconferentie een spoedvergadering belegd. Waar wij het zelf al snel over eens waren, werd vanuit het hoofdbestuur bevestigd. Lees meer

Update VERON A08 en COVID-19.. Wanneer gaan we open?

Het is alweer even geleden dat we vanuit het afdelingsbestuur een officieel bericht hebben gestuurd inzake Corona / COVID-19. Wij krijgen veel vragen over wanneer de ‘normale’ clubavond weer plaats zal vinden. Om iedereen te informeren wat de actuele status is hebben we besloten om dit bericht te verzenden.

Afgelopen week hebben we als bestuur een uitgebreid overleg gevoerd. Uiteindelijk hebben we besloten dat we de datum van dinsdag 1 september blijven aanhouden als eerst mogelijke reguliere A08-clubavond. We horen jullie als leden als roepen.. “Ja, maar…”.  En daarom even in het kort de motivatie waarom wij dit besluit genomen hebben.

Wanneer we nu een bijeenkomst willen organiseren in de vorm van een clubavond, dan moeten er veel extra zaken geregeld worden. Bijvoorbeeld op het gebied van hygiëne en de 1,5 meter garantie. Dat is niet te realiseren door de personen die zich normaliter inzetten voor de clubavond, omdat deze groep vrijwilligers gewoon te beperkt is. Ook gaan deze mannen, net als veel andere leden, op vakantie de komende periode.

Conform de maatregelen moet de bar dicht blijven sowieso dichtblijven en er zou een protocol moeten worden opgesteld waarin we als afdeling aangeven hoe we de de zaken inrichten en de veiligheid voor onze bezoeker kunnen garanderen. Dit protocol moet dan ook de goedkeuring krijgen van de Veiligheidsregio. Kortom, het vraagt veel inzet en energie van de vrijwilligers. Vanuit het hoofdbestuur van de VERON wordt het advies gegeven om vooralsnog af te zien van bijeenkomsten.

Daarnaast hebben we ook nog te maken met onze verhuurder. Zij hebben de locatie een aantal weken verhuurd aan een andere scoutinggroepen voor het houden van een zomerkamp. Volgens de richtlijnen moet de gastgroep leven in een zogenaamde kampbubbel. Er zou in theorie dus eigenlijk niemand anders in het clubgebouw mogen komen dan de gastgroep. We gaan er van uit dat de radioronde gewoon gecontinueerd kan worden, aangezien wij als operators in onze eigen bubbel zitten.

We begrijpen dat ons besluit wellicht teleurstellend is, maar als het mis zou gaan dan kunnen we de tent definitief sluiten. Een SK willen wij niet op ons geweten hebben. Dus veiligheid voor alles en nog even geduld. Maar zoek buiten de radioronde op dinsdagavond elkaar gerust op. Privé heb je immers meer mogelijkheden dan als vereniging.

73 en blijf gezond!

Afdelingsbestuur VERON A08/Centrum

Nieuwe gedragslijn vergunningen gepubliceerd

Nieuwe gedragslijn vergunningen gepubliceerd – Bron: Hamnieuws

Agentschap Telecom heeft zojuist de vernieuwde ‘Gedragslijn vergunningen radiozendamateurs’ gepubliceerd. Aan deze gedragslijn is ruim twee jaar gewerkt door de toezichthouder en verenigingen. De nieuwe gedragslijn vergunningen vervangt hiermee de ‘Beleidsnotitie onbemand frequentiegebruik’ die voor het laatst op 1 februari 2013 is bijgewerkt. Tijdens de laatste aanpassing in 2013 zijn bovenregionale relaisstations mogelijk gemaakt.

De vernieuwde gedragslijn geeft meer ruimte voor repeaters, modulatievormen en gebruikte bandbreedtes. Wijzigingen zijn er voor DARES en APRS op de 70-centimeter band. Nieuw is mogelijkheid voor Full amateurs om, onder voorwaarden, een vergunning voor maximaal 1600 Watt zendvermogen aan te vragen. Hamnieuws heeft de belangrijkste wijziging op een rij gezet:

Techniekneutrale vergunningen

Het document telt een aantal grote wijzigingen. Ten eerste zijn nieuwe vergunningen zoveel mogelijk techniekneutraal verleend. Agentschap Telecom had eerder al de toevoeging ‘D-Star of DMR’ uit ATOF’s voor Digital Voice repeaters gehaald. Nu trekt ze dit door naar alle repeaters. Omdat analoog en digitaal elkaar gevonden hebben in bijvoorbeeld System Fusion wordt deze lijn ook doorgetrokken naar de overige repeaters. Een vergunning voor een repeater is dus niet meer analoog of digitaal. Er is enkel een frequentie met bijbehorende bandbreedte vergunt, in combinatie met opstelplaats en antenne hoogte.

Geografische grens losgelaten

Een tweede grote wijziging is dat Agentschap Telecom de geografische grens losgelaten heeft. In het oude beleid werd er ondersteld gemaakt tussen een lokaal, regionaal en bovenregionaal relaisstation. Afstand tot andere relaisstations was daarbij uitgangspunt voor het wel of niet verlenen (en verlengen) van een vergunning. Dit heeft in het verleden nog wel eens tot een probleem geleidt. Door de komst van een nieuw relais werden vergunningen voor bestaande repeaters niet meer verlengd. Het nieuwe uitgangspunt is beschikbaarheid van frequentieruimte. Indien er frequenties beschikbaar zijn voor een geografisch gebied, dan kunnen deze toegewezen worden. Ook al staat er al een repeater in dezelfde regio.

Van 50 MHz. tot 10 GHz

Het  nieuwe document heeft rekening gehouden met relaisstations op de meest gebruikte amateurbanden. Onder de 144 MHz. wil Agentschap Telecom geen vergunningen voor repeaters afgeven omdat dit kan leiden tot ondoelmatig gebruik van frequentieruimte. Voor frequenties boven de 10 GHz. bestaat geen bandplan, maar zal de toezichthouder op individuele basis kijken wat de mogelijkheden zijn. Dat geldt ook voor vergunningen buiten de scoop van het document. Voor bakens is een apart bandplan opgesteld. Daarbij is ruimte voor èèn baken op 50 MHz en èèn baken op 70 MHz. Dit is gecoördineerd met defensie als primaire gebruiker.

Nieuwe APRS frequentie op 70-centimeter

De oude APRS-frequentie 430,5125 MHz is komen te vervallen. Daarvoor in de plaats is de frequentie 432.500 MHz. exclusief aangewezen voor APRS-toepassingen. Voor APRS-stations geldt dat de vergunning niet techniekneutraal is om de werking van het netwerk te blijven garanderen. De nieuwe frequentie is Europees afgestemd. Sinds 2008 zenden APRS stations op de 70-centimeter amateurband uit op deze frequentie. Nederland week daarmee af van Europese landen. De frequentie 432.500 MHz. wordt op veel plekken in Europa gebruikt en verving daarmee 433.800 MHz . dat door (ver)storing(en) van/aan ISM-apparatuur niet meer te gebruiken was.

Meer ruimte voor Digital Voice

Er is 100 kHz extra ruimte voor Digital Voice repeaters in de 70-centimeter band. Voorheen was hiervoor 438,0000 tot 438,4000 MHz. beschikbaar met de ingang 7.6 MHz. lager. Het nieuwe beleidsdocument heeft 100 kHz. extra ruimte gereserveerd in het secundaire deel van de 70-centimeter band. Door deze uitbreiding is er meer ruimte beschikbaar gekomen voor DMR-repeaters. In combinatie met de vervallen geografische grens geeft dit de mogelijkheid om een D-Star en DMR-repeater naast elkaar te draaien. Voorheen was dit met een standaard vergunning niet mogelijk.

Het frequentiegebied 430,6000 tot 431,000 MHz. is gereserveerd voor simplex toepassingen. Vroeger zaten hier voornamelijk Packet Radio stations. Het nieuwe beleid staat toepassingen met een hogere bandbreedte nu toe, tot 50 kHz. Daardoor kan er nu ook gebruik worden gemaakt van Tetra DMO repeaters of andere simplex experimenten die een hogere bandbreedte nodig hebben voor haar toepassing dan de voorheen vergunde 12,5 of 20 kHz.

‘Noodrepeaters’ naar 438.5250 MHz

Door de uitbreiding van de beschikbare frequentieruimte voor Digital Voice repeaters is DARES (en DCRO?) genoodzaakt zijn frequenties te verschuiven. Voorheen was de frequentie 438,4250 MHz. landelijk beschikbaar voor ad-hoc repeaters van deze organisatie(s). Zij zullen nu 100 kHz. omhoog moeten gaan. De ingangsfrequentie is 430,8250 MHz. Een afwijkende shift van 7,7 MHz dus. Dit frequentiepaar wordt slechts een keer vergund en mag enkel gebruikt worden voor georganiseerde oefeningen of tijdens noodsituaties en kan landelijk ingezet worden.

Hoger zendvermogen voor Full amateurs

Nieuw is een optie om een vergunning aan te vragen voor een hoger zendvermogen. Voorheen stond Agentschap Telecom dit enkel toe wanneer de maan als passieve reflector gebruikt werd (de ‘EME-vergunning’). Deze mogelijkheid is nu verruimd. Onder voorwaarden kan een vergunning aangevraagd worden waarbij het maximale vermogen met +6 dB wordt verhoogd naar 1600 Watt. Daarbij geldt wel dat deze uitsluitend toegewezen wordt op banden waar radiozendamateurs de primaire status genieten.

Agentschap Telecom schrijft dat ze heeft overwogen om het zendvermogen voor Full amateurs generiek te verhogen maar heeft hier vanaf gezien omdat de kans op verstoringen, met name in woonwijken, toeneemt. Belangrijker vind de toezichthouder de overschrijding van blootstellingslimieten, zoals vastgelegd in de ICNIRP-normering. Aanvragen van een hoogvermogensvergunning zal dus moeten voorzien zijn van een veldsterkteberekening en uitdraai van het Kadaster, waarbij de afstand tot overige percelen wordt aangegeven alsook foto’s van het antenne-opstelpunt en de omgeving.

Het nieuwe document is te downloaden op de website van Agentschap Telecom.