Update VERON A08 en COVID-19.. Wanneer gaan we open?

Het is alweer even geleden dat we vanuit het afdelingsbestuur een officieel bericht hebben gestuurd inzake Corona / COVID-19. Wij krijgen veel vragen over wanneer de ‘normale’ clubavond weer plaats zal vinden. Om iedereen te informeren wat de actuele status is hebben we besloten om dit bericht te verzenden.

Afgelopen week hebben we als bestuur een uitgebreid overleg gevoerd. Uiteindelijk hebben we besloten dat we de datum van dinsdag 1 september blijven aanhouden als eerst mogelijke reguliere A08-clubavond. We horen jullie als leden als roepen.. “Ja, maar…”.  En daarom even in het kort de motivatie waarom wij dit besluit genomen hebben.

Wanneer we nu een bijeenkomst willen organiseren in de vorm van een clubavond, dan moeten er veel extra zaken geregeld worden. Bijvoorbeeld op het gebied van hygiëne en de 1,5 meter garantie. Dat is niet te realiseren door de personen die zich normaliter inzetten voor de clubavond, omdat deze groep vrijwilligers gewoon te beperkt is. Ook gaan deze mannen, net als veel andere leden, op vakantie de komende periode.

Conform de maatregelen moet de bar dicht blijven sowieso dichtblijven en er zou een protocol moeten worden opgesteld waarin we als afdeling aangeven hoe we de de zaken inrichten en de veiligheid voor onze bezoeker kunnen garanderen. Dit protocol moet dan ook de goedkeuring krijgen van de Veiligheidsregio. Kortom, het vraagt veel inzet en energie van de vrijwilligers. Vanuit het hoofdbestuur van de VERON wordt het advies gegeven om vooralsnog af te zien van bijeenkomsten.

Daarnaast hebben we ook nog te maken met onze verhuurder. Zij hebben de locatie een aantal weken verhuurd aan een andere scoutinggroepen voor het houden van een zomerkamp. Volgens de richtlijnen moet de gastgroep leven in een zogenaamde kampbubbel. Er zou in theorie dus eigenlijk niemand anders in het clubgebouw mogen komen dan de gastgroep. We gaan er van uit dat de radioronde gewoon gecontinueerd kan worden, aangezien wij als operators in onze eigen bubbel zitten.

We begrijpen dat ons besluit wellicht teleurstellend is, maar als het mis zou gaan dan kunnen we de tent definitief sluiten. Een SK willen wij niet op ons geweten hebben. Dus veiligheid voor alles en nog even geduld. Maar zoek buiten de radioronde op dinsdagavond elkaar gerust op. Privé heb je immers meer mogelijkheden dan als vereniging.

73 en blijf gezond!

Afdelingsbestuur VERON A08/Centrum