CW included…. eindelijk!

Het is jullie, via de sociale media, inmiddels genoegzaam bekend, dat een drietal ‘diehards’ zich in de afgelopen jaren heeft bekwaamd in het beheersen van ‘het onsterfelijk alfabet’, beter bekend onder de titel (want dat is het) ‘morsecode’. De grondslagen voor deze code werden in 1835 reeds bedacht door de naamgever er van: Samuel Finley Breese Morse, afgestudeerd jurist, zeer verdienstelijk kunstschilder, maar vooral uitvinder. De eerste (landlijn) telegraaf is geheel aan zijn brein ontsproten en betekende een ware revolutie in de wijze waarop de mensheid in het vervolg met elkaar kon communiceren. Lees meer

Opa Ger’s laatste trucje.. 9 geslaagden!

Ze zijn met een lantaarntje te zoeken, de OM’s en enkele YL’s binnen Veron A08, maar soms ook ver daarbuiten, die niet door ’tutor’ Johan de Rijk/PA3GER zijn opgeleid (en begeleid) op weg naar de kleine en de grote jachtakte, oftewel het N- en het F- certificaat. Johan heeft er ruim 19 jaar zijn ziel en zaligheid in gelegd en aan de hand van een klein rekensommetje gedaan op de achterkant van een sigarendoosje, kwamen we op een aantal van ruim 300 geslaagden en dat is toch wel even iets om bij stil te staan. Het slagingspercentage is wat moeilijker te preciseren, maar met even de natte vinger in de lucht gehouden, zou het ons niet verbazen als dat percentage dicht tegen de 90% zit. Lees meer

België-route voor “CW included” niet meer mogelijk

Sinds 9 oktober 2018 is een aantal leden van VERON afdeling A08/Centrum bezig de schone kunst van morse te leren. Dit gebeurt onder de bezielende leiding van Ab Woutersen/PA5ABW. In eerste instantie hebben zich 14 cursisten aangemeld. Na 2 maanden waren er nog 7 cursisten over en werd er ook een stukje op de A08 website aan gewijd, zie “CW cursus op PI4UTR“. Aan het eind van december 2021 waren er 3 volhouders over: Kees Bot/PA5Z, Frank van der Pol/PE2A & Koos van den Hout/PE4KH. Lees meer

Wekelijkse radioronde van PI4UTR nu ook in CW?

Wekelijks kunnen jullie op deze site genieten van de berichten van onze onvolprezen scribent van de dinsdagavondronden in zowel de 2 meter als de 40 meter in SSB. De brave borst is ook nog onze secretaris, heeft daarnaast een fulltime job en is verbonden aan een lokale omroep in Stichtse Vecht, waar haalt die man de tijd vandaan????? Sommige mensen hebben energie voor 3, zelfs in deze barre tijden.

Die ronden zijn een groot succes, gelet op het grote aantal ‘inmelders’ elke week, maar het geheel valt of staat natuurlijk met de operators die er elke week hun energie en tijd in steken. Hulde dus aan Paul/PE2LZ, Gert-Jan/PD0GJK en – daar is ie weer – Richard/PD3RFR, ook wel bekend onder de geuzennaam ‘RundFunk Richard’.

Vorige week borrelde bij deze mannen de gedachte op om de ronde uit te breiden met een CW-variant en klopten aan bij oud koopvaardij operator Ab/PA5ABW. Die moest er even over nadenken, zei hij althans, en kwam met het voorstel om dit dan gemiddeld eens in de 4 weken te doen, om niet de SSB HF-ronde te veel in de wielen te rijden.

Het plannetje was snel gesmeed en dinsdag aanstaande gaat het punten en strepen festival van start. Voorlopig eenmalig om de belangstelling te peilen en bij voldoende animo, gaat het vaker plaats vinden, ijs en weder dienende uiteraard.

Zoals gezegd, dinsdag 23 juni as. is het zover, rond de klok van 21:00 CET, na de 2 meter sessie , QRG 3.568 kHz +/- QRM.

Van Ab was een tijdje niets vernomen, behoudens wat tekenen van leven via de bestuurlijke Whatsapp-groep, maar het blijkt dat hij elke woensdag doende is met de 3 overgebleven ‘pupillen’ van zijn in 2019 gestarte CW-klasje. Met een bewonderenswaardige vasthoudendheid melden deze drie heren zich elke woensdagavond in om hun vaardigheden op morsegebied te verbeteren. Koos/PE4KH, Kees/PA5Z en Frank/PE2A zijn absoluut voornemens om ooit de aantekening ‘cw included’ op hun AT-registratie bij te laten schrijven.

Aanvankelijk vonden de CW-lessen plaats op de clubavonden en de locatie van PI4UTR, maar ook hier gooide corona roet in het eten. Er werd gekozen voor een ‘on the air’ optie, waarbij (fake) berichten worden uitgezonden in de 10 meter, waarna er wordt overgeschakeld naar de 145.325 om de resultaten te bespreken. Vervolgens seinen de kandidaten, ieder op zijn beurt natuurlijk, de berichten weer terug en vervolgens gaat iedereen weer naar de 2 meter.

Aan die 10 meter sessies komt echter binnenkort een eind, omdat er grootschalig (achterstallig) onderhoud gepleegd gaat worden aan het flatgebouw waar Ab zijn domicilie heeft. Gevolg daarvan is dat zijn end fed antenne (dummyload volgens sommigen) aan dek moet vanwege het weghakken van de voegen tussen de stenen.

Spontaan bood Frank/PE2A aan om de lessen dan maar bij hem thuis voort te zetten, uiteraard met inachtneming van RIVM richtlijnen. Frank beschikt over een ruime (eet)tafel, dus dat moet goed komen.

VY 73 en (voor de CW liefhebbers) tot dinsdagavond.

 

Cursusleider Utrecht laat zich niet kisten door Corona!

Veel mensen kennen Johan de Rijk, PA3GER, al jaren .. Radioamateurs in het bijzonder. Velen hebben bij hem de cursus radiozendamateur gevolgd en zijn cum laude geslaagd. Ook weten de meesten dat hij vrijwel nooit verstek laat gaan. Het liefste zou Johan deze woensdag dan ook gewoon in het leslokaal staan om de cursisten die zwoegen voor het F-examen de nodige lesstof bij te brengen.

Echter kwam er vanuit de overheid een kink in de kabel. Het clubgebouw moest dicht en de cursisten, tja.. wat zou dat de overheid kunnen schelen.. Immers het gevreesde corona-virus voert begrijpelijk nu even de boventoon. We zouden natuurlijk Johan en zijn cursisten gewoon hun gang kunnen laten gaan, maar daar had het bestuur van de afdeling A08 andere ideeën over. Eerder werd al de clubavond vervangen door de radioronde en in nauw overleg met cursusleider Johan is besloten dat er een technische oplossing voor de cursus moest komen.

Johan PA3GER ‘docent via de digitale snelweg’..

Zo geschiedde.. Bestuurslid Gert-Jan, PD0GJK, die zelf ook de cursus volgt en van origine ICT-er is, knoopte e.e.a. aan elkaar en zorgde ervoor dat alle cursisten geen reistijd hadden en Johan vanuit zijn huiskamer met zijn eigen thee les kon geven via Skype. De eerste digitale les van Johan was een feit. Johan blij, cursisten blij en nu zo door tot het examen in Vlaardingen in mei. Het is te hopen dat de lucht dan weer geklaard is en deze kanjers allemaal voor hun F-examen slagen.

We zijn als afdelingsbestuur blij dat we, ondanks de maatregelen en beperkingen, onze leden kunnen voorzien in de behoeftes die er zijn.

Vier nieuwe F-amateurs uit ‘kweekvijver’ Utrecht

In november 2019 startte in Utrecht een nieuwe cursus onder de bezielende leiding van Johan PA3GER ter voorbereiding op het F-examen in mei 2020. Een viertal Novice-amateurs uit deze groep konden niet wachten tot mei en reisden op 6 maart af naar Meeting District Nieuwegein, alwaar zij om 13.00 uur samen met 22 andere kandidaten startte om het antwoordformulier in te vullen. Na afloop van het examen stond de teller met geslaagden op 15 (57,5%), uiteraard onder voorbehoud van de goedkeuring vanuit Agentschap Telecom.

Trots kunnen wij als afdelingsbestuur melden dat alle vier heren uit de kweekvijver van Utrecht in aanmerking komen voor het begeerde Full-papiertje. Wij feliciteren dan ook van harte Michiel (PD0AGS), Herman (PD0HZ), Evert (PD0GM) en Bart (PD1CRB) en wensen ze veel succes bij het uitzoeken van nieuwe roepletters! Johan PA3GER natuurlijk ook gefeliciteerd met het behaalde resultaat en de overige deelnemers succes met de laatste loodjes tot het F-examen in mei.

Wederom hoog slagingspercentage onder deelnemers Novice cursus A08

Op 14 augustus van dit jaar startte een nieuwe Novice cursus bij Veron Centrum (A08). Het doel was om de kandidaten voor te bereiden op het radio-examen van 6 november. Uiteraard wederom onder de bezielende leiding van onze vaste en onvermoeibare docent Johan de Rijk (PA3GER).

Begin september bleek het geplande examen reeds volgeboekt te zijn door onvoorziene omstandigheden. Hierop is Johan in de landlijnen geklommen en heeft contact gezocht met de Stichting Radio Examens (SRE).  Inmiddels waren zij al naar een oplossing op zoek, maar de 15 extra kandidaten die Johan kon leveren gaf bij het SRE een extra motivatie. Na enige tijd kwam het verlossende bericht; er zou een extra Novice-examen worden ingelast op 1 november in Nieuwegein, waar uiteindelijk 24 kandidaten opkwamen.

Van de 15 cursisten die uit de kweekvijver van A08 deelnamen aan het extra examen zijn er 13 geslaagd. Uiteraard nog onder het voorbehoud van goedkeuring van de examens door Agentschap Telecom. Wederom dus een geweldig slagingspercentage voor Johan! Een aantal deelnemers gaat verder met de inmiddels gestarte ‘F’ cursus met examen in mei 2020. Nieuwe geïnteresseerden voor de cursus in Utrecht kunnen pas de volgende ronde meedoen (medio 2020), maar kunnen wel alvast reserveren voor een plekje in het opleidingslokaal via een bericht aan de secretaris.

Voor nu; geslaagden en docent Johan gefeliciteerd !! Voor de doorstromers naar Full, veel succes met de opleiding!

Start nieuwe cursus zendamateur in augustus bij VERON Utrecht Centrum!

Let op!! De inschrijving voor de N-cursus is gesloten, deze zit vol!

Op 14 augustus start weer een nieuwe cursus radiozendamateur voor de N registratie, als deze klaar is kan men direct doorstromen voor de F registratie dan wel starten met de F cursus 6 november.

De cursus zal door onze zeer ervaren cursusleider Johan (O)PA3GER gegeven worden op ons onderkomen aan de Daalseweg 148 in Utrecht-Zuilen (scouting gebouw PeKa18). De cursus van Johan staat bekend om het zeer hoge slagingspercentage en de leuke manier van lesgeven. Velen van ons zijn jou voor gegaan met succes!

De cursus wordt op woensdagavond gegeven en start om 20:00 uur, duurt ongeveer tot 22:00 uur en zal starten op 14 augustus. Dit is valt nog in de schoolvakantie. Helaas gaat men het anders niet redden voor het examen van 6-11-2019 in Nieuwegein. De kosten voor de cursus bedragen €35,- voor N-cursus en €70,- voor de F-Cursus. Om de cursus te volgen is het N of F cursusboek van de VERON nodig. Deze boeken zijn te verkrijgen via het Centraal Bureau van de VERON. (Bestel direct)

Voor de duidelijkheid; de N-cursus start 14 augustus en duurt 12 woensdagavonden, de F-cursus start 6 november en duurt 24 woensdagavonden.

LET OP! U hoeft géén lid te zijn van de (A08) VERON maar dit wordt natuurlijk wel gewaardeerd. (Word direct lid)

Heeft u interesse, vragen of wilt u direct inschrijven dan kunt u contact opnemen met Johan PA3GER op 06-422.175.99 of per e-mail op info@pa3ger.nl onder vermelding van uw gegevens. Vol = vol, dus meld uzelf tijdig aan!