Opa Ger’s laatste trucje.. 9 geslaagden!

Ze zijn met een lantaarntje te zoeken, de OM’s en enkele YL’s binnen Veron A08, maar soms ook ver daarbuiten, die niet door ’tutor’ Johan de Rijk/PA3GER zijn opgeleid (en begeleid) op weg naar de kleine en de grote jachtakte, oftewel het N- en het F- certificaat. Johan heeft er ruim 19 jaar zijn ziel en zaligheid in gelegd en aan de hand van een klein rekensommetje gedaan op de achterkant van een sigarendoosje, kwamen we op een aantal van ruim 300 geslaagden en dat is toch wel even iets om bij stil te staan. Het slagingspercentage is wat moeilijker te preciseren, maar met even de natte vinger in de lucht gehouden, zou het ons niet verbazen als dat percentage dicht tegen de 90% zit.

Hulde dus, chapeau, petje af en een diepe buiging is wel het minste eerbetoon dat wij kunnen geven aan Johan.

Bij de start van de laatste lichting N-cursisten in augustus 2021 had Johan al aangegeven, dat hij de pijp aan de spreekwoordelijke Maarten wilde geven. Alle respect uiteraard voor deze beslissing, want ja: alle dingen gaan nu eenmaal voorbij, ook de goede dingen des levens. Ook bij Johan gaan de jaartjes zo langzamerhand tellen, waarbij je moet bedenken dat zo’n uurtje per week lesgeven meer omvat dan alleen dat uurtje. Veel tijd gaat zitten in het voorbereiden van de lessen, op de hoogte blijven van de examenstof en het buiten de lesavond om vragen beantwoorden van cursisten, die Johan soms op de meest vreemde tijdstippen wisten te vinden via de telefoon, de e-mail en de sociale media.

Beste Johan, als bestuur spreken wij dan ook onze grote, zeer grote dank uit voor de vele, vele jaren die jij belangeloos hebt besteed aan het opleiden van vele, vele OM’s en YL’s.

De laatste cursus was een bijzondere, gelet op de COVID-19 perikelen. Eind augustus werd begonnen met een tiental cursisten met een wekelijkse sessie op de woensdagavond aan de Daalseweg 148 te Utrecht (Zuilen) in het pand van Scouting PEKA 18 waar VERON 08 ruimte huurt. In december moesten de fysieke avonden, net als tijdens de voorgaande cursus, onderbroken worden en werden de lessen online voortgezet via Skype. Niet ideaal dus, maar zowel Johan als de cursisten toonden zich diehards en ‘gingen er voor’.

Een cursist moest helaas voortijdig afhaken i.v.m. vertrek naar het buitenland, maar de overgebleven 9 deden in januari jl. examen én…..slaagden allemaal!!!

Met toestemming van de geslaagden volgen hieronder de namen plus hun recent verkregen ‘calls’:

Andrew/PD5ADG, Coen/PD9CH, Dick/PD5HKG, Frank/PD5FRR, Goswin/PD5GL, Katy/PD2KW, Lisanne/PD2LE, Peter/PD2YI en Wietse/PD0WA.

Dames, heren, van harte gefeliciteerd namens het bestuur, heel veel plezier gewenst met onze bijzondere, maar o zo leuke hobby!!!

 

Bestuur VERON Centrum/A08