Huishoudelijke vergadering – VERON A08/Centrum

Dinsdag 22 maart aanstaande houdt VERON Afdeling Centrum/A08 haar jaarlijkse huishoudelijke vergadering. Zoals u kunt begrijpen is deze vergadering alleen toegankelijk voor leden en zal er deze avond geen reguliere clubavond zijn.

Aanvang 20:00 uur op onze locatie in het PEKA 18-gebouw, Daalseweg 148, 3555 SW Utrecht.

Parkeren: Parkeerruimte op de locatie is beperkt, mocht er geen plaats meer zijn, dan a.u.b. parkeren op de Burgemeester Norbruislaan, nabij de sportvelden van usv Elinkwijk.

Onderstaand treft u de voorlopige agenda. Het bestuur hoopt op uw aanwezigheid. Bij afwezigheid graag een bericht naar de secretaris sturen.

 

AGENDA 

Huishoudelijke vergadering  VERON – CENTRUM A08

Dinsdag 22 maart 2022
Aanvang: 20:00 uur

 1. Opening voorzitter
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen Agenda
 4. Door leden op de agenda te plaatsen onderwerpen
 5. Wel en wee van de voorzitter
 6. Notulen ALV 2021
 7. Jaarverslag secretaris 2021
 8. Financieel overzicht 2021/begroting 2022
 9. Verslag kascontrolecommissie
 10. Verkiezing bestuursleden
 11. Vacatures binnen A08
 12. Afgevaardigden naar vergadering Verenigingsraad VERON HB (23-4-‘22)
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Ad 10:

 • Voorzitter: Gert Jan Kuppens/PD0GJK, niet aftredend
 • Secretaris: Richard Jannes/PD3RFR, niet aftredend
 • Penningmeester: Paul van der Wurff/PE2LZ, aftredend, herkiesbaar
 • Bestuurslid: Ab Woutersen/PA5ABW, aftredend, herkiesbaar
 • Bestuurslid: Nico van Kooten/PA3Y, niet aftredend