Hoera, we mogen weer, zij het met restricties

Diverse OM’s hebben ons al bestookt met de vraag ‘wanneer gaan we weer open?’, of woorden van gelijke strekking.

Wij, het bestuur A08, hebben links en rechts ons licht opgestoken en zijn tot de conclusie dat het weer kan, zij het onder de strenge restricties die de overheid ons oplegt. Slechts onder die voorwaarden willen en kunnen wij weer een herstart maken met de reguliere clubavonden.

De voorwaarden luiden als volgt (bron: Rijksoverheid)

‘Vanaf 26 januari 2022 mogen alle eet- en drinkgelegenheden open van 05.00 tot 22.00 uur.

Alle eet- en drinkgelegenheden mogen open van 05.00 tot 22.00 uur, inclusief coffeeshops en sportkantines. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Een coronatoegangsbewijs is verplicht vanaf 13 jaar. Vanaf 14 jaar is een coronatoegangsbewijs met identificatiebewijs verplicht. Zowel binnen als buiten.
  • Een vaste zitplaats is verplicht.
  • Binnen is een mondkapje verplicht. Dit geldt voor bezoekers en personeel. Personeel moet altijd een mondkapje op. Bezoekers moeten een mondkapje dragen bij verplaatsingen. Bijvoorbeeld bij toiletbezoek.
  • Bezoekers vragen om zich te registreren en een gezondheidscheck bij aankomst is verplicht.
  • Het is verplicht om 1,5 meter afstand te houden tussen bezoekers onderling (m.u.v. bestaande uitzonderingen). Daarnaast zorgt de beheerder van de locatie ervoor dat bijvoorbeeld de tafels 1,5 meter uit elkaar staan.
  • 100% van de 1,5 metercapaciteit kan gebruikt worden, dit komt in de praktijk neer op 1/3e van de reguliere capaciteit. Zo is het voor bezoekers mogelijk om afstand te houden van elkaar.
  • Het gebruik van kuchschermen op de buiten terrassen is toegestaan. Als er gebruik wordt gemaakt van kuchschermen dan hoeft er op het buitenterras geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.’

Het spreekt voor zich, dat we in dit jaargetijde niet buiten gaan zitten, dus die bepalingen over de ‘kuchschermen’ moeten jullie maar voor kennisgeving aannemen.

Zijn wij dan een horecagelegenheid, zullen jullie je wellicht afvragen…nou in zekere zin wel. We gebruiken immers de bar van scouting ‘PEKA 18’ en wij schenken ‘anders dan om niet’ (tegen betaling dus) zwak alcoholische dranken. Dit kan en mag op grond van de aan PEKA 18 verstrekte Drank- en Horecavergunning van de Gemeente Utrecht. Wij hebben dus verantwoording af te leggen aan PEKA 18 in geval het mis zou lopen. Jullie kunnen je voorstellen, dat wij niet het risico willen lopen, dat die vergunning wordt ingetrokken door nalatigheid van onze kant.

Wij vragen dus begrip voor de door ons te nemen maatregelen en wij verzoeken jullie om je te houden aan de beperkende maatregelen, waarvoor bij voorbaat dank.

Onze QSL-manager Koos/PE4KH heeft aangegeven, dat hij met zijn behoorlijk volle kaartenbak acte de précense zal geven en uiteraard zal hij de te verzenden kaarten in ontvangst nemen. Wil je weten of Koos kaarten voor je in voorraad heeft? Check even op: https://a08.veron.nl/qsl-service/

Tot dinsdag dus, de deuren gaan om 20:00 CET open, de laatste gast bonjouren wij rond 21:45 CET weer naar buiten, hetgeen ons gelegenheid biedt om de boel aan kant te maken en netjes op tijd  kunnen afsluiten.

Het bestuur VERON A08