België-route voor “CW included” niet meer mogelijk

Sinds 9 oktober 2018 is een aantal leden van VERON afdeling A08/Centrum bezig de schone kunst van morse te leren. Dit gebeurt onder de bezielende leiding van Ab Woutersen/PA5ABW. In eerste instantie hebben zich 14 cursisten aangemeld. Na 2 maanden waren er nog 7 cursisten over en werd er ook een stukje op de A08 website aan gewijd, zie “CW cursus op PI4UTR“. Aan het eind van december 2021 waren er 3 volhouders over: Kees Bot/PA5Z, Frank van der Pol/PE2A & Koos van den Hout/PE4KH.

Morseproeven in België

In het voorjaar van 2020 begon net het idee te spelen om deze vaardigheid formeel te toetsen en via een morse-examen in België te werken naar de felbegeerde aantekening “CW included” op het pasje dat ons identificeert als gelicenseerd radio-amateur. Maar in maart 2020 werd er ineens een inreisverbod van kracht voor Nederlanders in België, compleet met blokkades aan de grens vanwege de inmiddels beruchte pandemie.

CW included niet mogelijk dan maar eigen certificaten en oorkonde

De 3 volhouders bleven stug morse oefenen, ook gezamenlijk voorzover de regels het toelieten. Tijdelijk is zelfs geoefend via de radio met morse op 10 meter. Daarna werden de resultaten besproken via een frequentie op 2 meter.

Een bezoek aan België werd er niet makkelijker op. De eerste kans op een morse-examen leek de Dirage radiobeurs in Diest in april 2022 te worden. Daar kwam echter de mededeling bij, dat de Belgische telecommunicatie autoriteit (BIPT) het morse-attest alleen nog maar uitreikt aan radio-amateurs met de Belgische nationaliteit of zij die meer dan 3 maanden in België wonen.

De route was gekozen om het certificaat van de Belgische vereniging (UBA afdeling Diest), die het examen organiseerde, om te zetten in een attest van de BIPT. Vervolgens met dat attest weer naar Agentschap Telecom te gaan met het verzoek de notitie “CW included” te verkrijgen. Die tussenstap bij het BIPT is nu niet meer mogelijk is voor Nederlanders. En daarmee vervalt ook de mogelijkheid om het felbegeerde “CW included” op het pasje te krijgen definitief.

Hoe nu verder?

Op dit moment lijken er geen andere routes te zijn om “CW included” te verkrijgen. Deze aantekening had voor de stugge volhouders een mooie afronding geweest van alle morse-oefeningen. Ze hebben natuurlijk al lang QSO’s in morse gemaakt. Tenslotte is oefening de beste manier om de morse kunst onder de knie te krijgen. Maar zeg nu zelf, het is na zoveel tijd toewerken naar “CW included” is dit geen mooi einde.

De drie volhouders blijven op zoek naar een methode om “CW included” te verkrijgen. Ze hopen dat er weer een route ontstaat voor Nederlandse amateurs.