Zelfbouwproject Nanokeyer op PI4UTR

nanokeyer02

Beste OM’s

Enkele leden hebben weer een leuk klein zelfbouw projectje uitgezocht om samen te bouwen wat voor iedereen goed te doen moet zijn al dan niet met wat hulp. Het gaat deze keer om de NanoKeyer, dit is een cw keyer die ook beschikt over memory. Het is een arduino (nano) gebaseerd project dat bestaat uit de software geschreven door K3NG en DJ0MY heeft hier een hardware pcb voor ontworpen. Voor uitgebreide info en wat hij allemaal kan bezoek de site van Oscar eens nanokeyer.wordpress.com/get-one/

De mogelijkheden zijn te veel om hier te noemen.

De bedoeling is om gezamenlijk inkopen te doen om zo wat kosten te drukken, de kit’s worden normaal verkocht voor € 34,95 (dit betreft de pcb en losse parts maar geen arduino nano en geen behuizing)
Wij kunnen de kit incl. een arduino nano aanbieden voor de prijs van €30, men moet dan alleen zelf zorgen voor een behuizing.

U krijgt dus het volgende:

– Professionele PCB

– alle losse parts

– arduino nano (voorzien van laatste software versie)

Wij gaan hem op de reguliere club avond gezamenlijk bouwen maar zelf thuis bouwen kan natuurlijk ook, men kan dan wel gezamenlijk inkopen en van korting profiteren.

We willen zo snel mogelijk de benodigdheden gaan bestellen dus we hebben en eind datum voor aanmelding van 27-2-2016 vastgesteld en gaan dan over tot bestellen. Stuur een reply op deze e-mail naar onze secretaris (contactformulier) met hoeveel kitjes u wilt bestellen dan zullen wij u verdere instructies sturen.

’73 PI4UTR

Onze verhuisperikelen: een update

Update dd. 22 maart 2016

Op dinsdag 22 februari bracht het DB van VERON 08, bestaande uit Michael Cornet/PA4MIC (voorzitter), Paul van der Wurff/PE2LZ (penningmeester) en Ab Woutersen/PA5ABW (secretaris) een bezoek aan PEKA 18, Daalseweg 148 te Utrecht- Noord. Aldaar werd in een prettig, open en vooral constructief gesprek gehouden met de heren Oscar van Seumeren, Niels Post en Joris Bogaerts, vertegenwoordigers van scoutinggroep PEKA 18 én de Stichting die het desbetreffende gebouw beheert.

 

Afspraken werden gemaakt over de navolgende onderwerpen:

 • Opstellen van het huurcontract;
 • Opstellen van een huishoudelijk reglement;
 • Aanvraag bouwvergunning voor het plaatsen van een antennemast;
 • Reguliere clubavond VERON 08 (dinsdagavond);
 • Beschikbare ruimte voor lesavonden op woensdag

Beide partijen denken nog na omtrent het gebruik van de bar, met name de wijze waarop gebruikte koffie, drankjes, snacks e.d. moeten worden verrekend. Verder moeten er nog goede afspraken gemaakt worden m.b.t. in de weekenden te houden contesten, velddagen en andere evenementen, dit vanwege het feit dat de scoutingactiviteiten zich voornamelijk in de weekenden afspelen en we tot een modus moeten komen om ‘elkaar niet in de weg te lopen’.

 

Wij houden u op de hoogte!!

 

Bestuur VERON 08

 

 

Update dd. 10 februari 2016

Tijdens de op dinsdag 9 februari 2016 gehouden Algemene Ledenvergadering, kon het bestuur van VERON Centrum de melding doen, dat er een, volgens hun, geschikte locatie gevonden is. Er is een mondelinge overeenkomst afgesloten met de Stichting die het gebouw van de scoutinggroep PEKA 18 exploiteert.

Het gebouw is gevestigd aan de Daalseweg 148 te Utrecht (Zuilen) t/o de sportvelden van usv Elinkwijk.

Tegen een alleszins redelijke huurprijs krijgen we de beschikking over een afsluitbare ruimte op de 1e verdieping van het gebouw geschikt om een shack in te huisvesten. Verder kunnen we gebruik maken van de bar en is er buiten voldoende ruimte voor antennebouw. Ook kunnen we, uiteraard in goed overleg met de scoutinggroep, gebruik maken van een vergader- annex lesruimte. Binnenkort gaan we om tafel om de details in te vullen en het huurcontract te ondertekenen.

Uiteraard kon deze locatiewijziging niet doorgaan zonder toestemming van de ALV en doet ons plezier te kunnen melden dat de ALV dinsdag 9 februari jl. unaniem akkoord is gegaan.

Hieronder een ‘artist impression’ van de plattegrond

CAM00306 CAM00305

Hier de artist in eigen persoon voor zijn creatie

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Bestuur VERON Centrum

 

Update dd. 13 januari 2016

Het bestuur heeft niet stil gezeten de afgelopen periode. Een aantal locaties werd bekeken, maar helaas kunnen we nog geen witte rook laten opstijgen. Betaalbare opties zijn er, maar daar is het euvel dat er te weinig ruimte aangeboden wordt om met succes onze hobby voort te zetten. Geen afsluitbare ruimten, dus apparatuur moet telkens opgeborgen worden in kasten, geen opslagruimte voor antenne- en ander materiaal etc. etc. We realiseren ons, dat we wat betreft de accommodatie een stapje terug moeten zetten, maar anderzijds moet het geheel wel aan een aantal minimale eisen voldoen natuurlijk.

Een locatie lijkt uitermate geschikt, maar is qua prijs geen haalbare kaart, tenzij………… ja tenzij je een flink aantal leden zo ver krijgt om een (jaarlijkse) vrijwillige donatie te doen. Inventariseren naar de bereidheid onder de leden  naar deze vorm van crowdfunding is iets wat wij in gedachten houden, eerst wordt nog een tweetal opties nader onderzocht.

De gratis publiciteit die wij kregen via een interview in het AD/UN en via het programma ‘Het gat van Nederland’ van SBS 6 leverden de nodige reacties op, maar helaas geen bruikbare.

Daarnaast hebben wij ons in laten schrijven bij het zogenoemde ‘Makelpunt’ van de gemeente Utrecht en is er een daaraan gekoppelde LinkiT account geopend. Ook hier is tot nu toe niets concreets uit voort gekomen.

Zaterdag as. (16 januari) wordt er weer een locatie bezocht.

We houden u op de hoogte!!!

Laatste nieuws

Ambtenaren van de Utrechtse Vastgoed Onderneming (UVO) hebben ons deze week gemeld, dat er enige vertraging in de bouwplannen is ontstaan en dat wij ten minste tot  en met juli (en mogelijk t/m augustus) van Gebouw C gebruik kunnen blijven maken. Uiteraard gaat onze zoektocht gewoon door, want uitstel betekent in dit geval geen afstel (helaas)….

Bestuur VERON Centrum

0-0-0-0

(eerdere berichtgeving)

Het was al geruime tijd bekend, maar enkele weken geleden kregen we dan eindelijk uitsluitsel: VERON-08 moet haar prachtige locatie op Fort de Gagel verlaten. Medio 2016 dienen de lokalen die wij huren in gebouw C van het fort, schoon opgeleverd te worden, wat op zich al een hele klus zal worden.

Medewerkers van de afdeling UVO van de gemeente Utrecht, gaven ons dat te kennen in een overigens in goede sfeer gehouden overleg. In mei/juni 2016 begint de gemeente met de voorbereidende handelingen, die uiteindelijk moeten leiden tot een belangrijke rol van Fort de Gagel in het project ‘Noorderpark’ .

Woensdag 14 oktober werd een bijzondere Algemene Ledenvergadering (ALV) belegd, waar uiteindelijk 24 OM’s op af zijn gekomen, veel meer passen er ook niet in onze vergader- annex opleidingsruimte.

SAM_1108

Het bestuur gaf de stand van zaken weer en vertelde welke acties tot nu toe waren ondernomen en welke acties nog op het programma staan. De gemeente heeft t.o.v. ons een zgn. ‘inspanningsverplichting’ en geen ‘prestatieverplichting’, hetgeen er, kort gezegd, op neer komt, dat de gemeente actief met ons mee zoekt en denkt, maar niet verplicht is om ons een soortgelijke locatie als de huidige aan te bieden.

Het bestuur vroeg (en kreeg) mandaat om door te gaan op de ingeslagen weg. Verder gaf het bestuur aan, het niet alleen te kunnen en vroeg een ieder mee te willen denken. Het werd hierna een wat je noemt geanimeerde vergadering, feitelijk een brainstorm-sessie. Ideeën en suggesties volgden elkaar in rap tempo op, ideeën suggesties waarmee het bestuur verder aan de slag gaat.

Dat het kort dag is, moge duidelijk zijn. Het bestuur houdt zich dan ook aanbevolen voor elk idee en suggestie, te melden via de secretaris.

De leden worden via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en ook op deze site zal met regelmaat van nieuwe informatie voorzien worden.

m vr gr/73

Bestuur VERON CentrumDSC00582

PACC 2016, zaterdag 13 februari/zondag 14 februari

DSC00487Zaterdag 13 en zondag 14 februari as. is het weer zover, de jaarlijkse (Nederlandse) PACC-contest. Zaterdags gaan om 12:00 GMT, 13:00 uur lokale tijd dus, gaan de eerste signalen de lucht in en op dezelfde tijd zondags is het uit met de pret.

Ook PI4UTR neemt weer deel, en zoals reeds in lengte van jaren, onder de populaire call PA0AA. Het is de bedoeling om weer met 5 stations gelijktijdig te gaan werken op alle beschikbare banden voor deze contest, zowel in SSB als in CW.
DSC00484

Een groep enthousiaste operators heeft zich al gemeld, maar er is uiteraard ruimte voor meer zielen, vooral in het CW segment kunnen we nog wel wat versterking gebruiken. Dus, voelt u zich geroepen?  Aarzel niet en kom langs of meld u even vooraf bij onze secretaris, secretaris@pi4utr.nl

IMG_1991
Vrijdag vooraf wordt er een begin gemaakt met de opbouw van het antennepark, altijd weer een heel karwei met af en toe wat gezucht en gesteun, maar ook altijd weer voldoening als het gelukt is.

Ook hierbij kunnen wij nog wel wat helpende handjes gebruiken, dus…………inderdaad……schroom niet………..

Helemaal zeker is het nog niet, maar het ziet er naar uit, dat Radio Midden Nederland op deze dag (in de vroege uurtjes) een reportage komt maken, waarbij ook aandacht zal worden besteed aan de verhuizingsperikelen.

Belangstellenden, die zelf geen zin hebben om deel te nemen, maar graag wel eens willen zien hoe het er aan toe gaat op deze laatste PACC op de huidige locatie: u bent van harte welkom, wij zouden haast willen zeggen………..schroom niet……….. maar dat had u al begrepen natuurlijk.

Bestuur VERON Centrum

Algemene Ledenvergadering VERON Centrum

AGENDA  Algemene Leden Vergadering

VERON CENTRUM

Dinsdag 9 februari 2016

Aanvang 20:00 uur

 1. Opening voorzitter
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen Agenda
 4. Door leden op de agenda te plaatsen onderwerpen
 5.  Wel en wee van de voorzitter
 6. Update inzake locatiewijziging
 7. Notulen ALV 2015
 8. Jaarverslag secretaris 2015
 9. Financieel overzicht 2015/begroting 2016
 10. Verslag kascontrolecommissie
 11. Verkiezing bestuursleden
 12. Afgevaardigden VR
 13. Stemming aangedragen voorstellen
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Ad 11:

 • Voorzitter: Michael/PA4MIC, niet aftredend
 • Secretaris: Ab/PA5ABW, aftredend, herkiesbaar
 • Penningmeester: Paul/PE2LZ, aftredend, herkiesbaar
 • Bestuurslid: Ruud/NL13562, niet aftredend
 • Bestuurslid: Gerrit/PE1GJ, niet aftredend

ALV01

Geanimeerde nieuwjaarsreceptie

CAM00290Zondag 10 januari jl. organiseerde VERON Centrum haar laatste Nieuwjaarsreceptie op de huidige locatie.

Het werd een geanimeerde bijeenkomst tussen een plusminus 30-tal OM’s, waarvan enkelen vergezeld werden van hun XYL’s en hun kinderen. Ook de laatsten vermaakten zich opperbest niet alleen in het fort, maar ook daar buiten, getuige de bemodderde schoenen en natte kleding waarmee zij weer naar binnen kwamen.

Koffie, thee, een biertje, een glaasje wijn, frisdrank én de nodige hapjes, zorgden voor verhoging van de feestvreugde. Pas tegen 18:00 konden de laatsten, met zachte drang, naar de uitgang gedirigeerd worden.

Mensen, allemaal bedankt voor jullie aanwezigheid, hopelijk kunnen we jullie volgend jaar op een nieuwe locatie verwelkomen.

Bestuur VERON Centrum
CAM00291 CAM00292 CAM00297 IMG-20160110-WA0004 CAM00293 CAM00294

HNY 2016

happy-new-year-morsekey

Het bestuur van VERON Centrum, wenst u:

Een voorspoedig en vooral gezond 2016

Hopelijk heeft u de jaarwisseling goed doorstaan en gaat u met frisse moed aan de slag voor het komende jaar.

Er ligt een jaar met de nodige onzekerheden in het verschiet, immers: ultimo mei 2016 moeten wij onze zeer vertrouwde locatie op Fort de Gagel verlaten. Ondanks het feit, dat wij beslist niet stil hebben gezeten bij het zoeken van een nieuw onderkomen, moeten wij helaas melden, dat wij nog niet in geslaagd zijn in onze missie. Diverse mogelijke opties zijn onderzocht, maar tot op heden zonder resultaat. Óf de bezochte locaties waren niet geschikt voor onze activiteiten {geen afsluitbare ruimte(n), geen mogelijkheid om antennes te bouwen} óf de gevraagde huurprijs ging ons besteedbare budget ver te boven.

Ook de aandacht die de media aan ons besteed heeft (interview in AD/UN én SBS-6 ‘Hart van Nederland’) leverde helaas geen bruikbare reacties op. Op dit moment hebben wij nog contact met een tweetal verhuurders die mogelijk iets voor ons kunnen betekenen en waarmee wij binnenkort weer mee om tafel gaan.

Uiteraard houden wij de leden op de hoogte en zullen we hen consulteren als er een geschikte locatie gevonden wordt, maar……. we kunnen het niet alleen. Wij hebben uw steun en ideeën hard nodig. Kom dus met uw suggesties, want het is kort, zeer kort dag én bedenk, dat het voortbestaan van de afdeling Centrum op de tocht komt te staan als er geen geschikte ruimte gevonden kan worden.

Nieuwjaarsreceptie Afdeling Centrum

Voor de laatste maal op onze vertrouwde locatie…………

Zondag 10 januari as.

De deur van Gebouw C staat vanaf 14:00 uur voor u open!!!
champagnefles-2

Prettige Feestdagen

Het bestuur van VERON Centrum wenst allen
Nieuwjaar-2016
Zondag 10 januari 2016

voor de laatste maal in onze geschiedenis

Nieuwjaarsreceptie op locatie Fort de Gagel

Vanaf 14:00 uur bent u welkom
Champagneschudder

Geanimeerde Jaarlijkse Verkoping VERON 08

 

Verkoping-01-1-640x480

Onder de bezielende leiding van veilingmeester Johan de Rijk, beter bekend als (O)PA3GER, vond vrijdag 18 december jl. de jaarlijkse verkoopavond plaats van VERON, Afdeling Centrum.

De avond werd druk bezocht en de sfeer was beslist geanimeerd te noemen. De nodige spullen veranderden weer van eigenaar en als je ergens kon spreken van win-win situaties, dan was het die avond wel. Laten we eerlijk zijn, de oude eigenaar blij omdat hij van zijn spulletjes af is en er nog wat voor vangt ook, en natuurlijk ook de de nieuwe eigenaar  die (vaak) tegen een matsprijsje weer iets naar huis mag slepen, maar dan wel vaak een trucje moet bedenken om het nieuw verworvene ongezien langs de xyl te loodsen.

Verkoping-01-2

 

En, niet in de laatste plaats: Ook een blij bestuur, omdat er toch weer wat extra centjes aan provisie en baromzet, naar de clubkas vloeide.

Jammer genoeg bleef het klapstuk op de plank staan, te weten: een complete Yeasulijn, gebouwd rondom een puike FT101ZD.

Het geheel is afkomstig van een SK, waarvan de erven ons gevraagd hebben om voor de verkoop zorg te dragen.

We zullen de complete configuratie nog eens opnoemen en mocht u nadere info willen hebben, of de lijn met eigen ogen willen aanschouwen, aarzel niet en neem contact op met onze secretaris: secretaris@pi4utr.nl

FT101ZD

Multiscope YO-901

VHF/UHF Transverter FTV-901R

CW RTTY reader YR-901

Synthesized, Scanning Remote VFO FV-901DM

Lineair Amplifier FL 2100Z

External Speaker SP901P

Antenne Coupler FL901AT

YD 844A, Bureau Microphone

Hier het totale plaatje in beeld:

DSC00580-1

 

Het spul mag best wat opbrengen, er is al een bod uitgebracht, maar dat ligt onder de prijs die wij (en de erven) in gedachten hebben. Om een indicatie te geven, veilingmeester Johan gaf op de verkoopavond al aan: de bodemprijs moet uit vier cijfers bestaan, waarvan het eerste cijfer een 1 mag zijn.

Dus: Doe een bod, of kom kijken om u zelf te overtuigen van de waarde van het geheel.

Bestuur Afdeling VERON Centrum

PA0AA actief in CQWW

Afgelopen weekend was VERON 08, onder de roepnaam PA0AA, actief in de CW contest van CQWW. Er werd gewerkt met twee stations in zo’n beetje alle beschikbare banden. Het ging ons niet om de punten, maar puur voor het plezier van de QSO’s en dat was er. Zaterdag bleef de 20 meter verrassend lang open en met het grootste gemak werd er Japanners en Amerikanen gewerkt, maar ook met Guam en met ‘down-under’.

Een internationaal gezelschap aan operators dit keer. Francesco Basta/PE1F is inmiddels een trouwe deelnemer aan contests als het om morse gaat, maar dit keer had zich ook een Poolse operator aangesloten, Arthur/PA/SP3CW. Een absoluut CW-wonder deze Arthur, die in zijn jeugd CW kampioen van Polen was met………… 78 wpm……….. Ook een begaafd knutselaar, want toen de FD-4 het begaf, zag hij er geen been in om, ondanks de barre weersomstandigheden en in het donker, een geïmproviseerde Inverted V in de mast te hangen.
DSC00623

‘Just for the fun of it’ we gaven het al aan, maar toch nog een kleine 2.000 QSO’s werden verwerkt, met dank aan de twee al eerder genoemde operators en de andere CW-mannen, te weten: Egon/PA3EDN, Ab/PA5ABW en Roel/PA2RG. De laatste is een coming man, die met niet aflatend enthousiasme vrijwel dagelijks bezig is zich verder te bekwamen in het cw-spelletje.

Hieronder wat sfeerplaatjes:
DSC00628 DSC00630 DSC00631 PE1F