Onze verhuisperikelen: een update

Update dd. 22 maart 2016

Op dinsdag 22 februari bracht het DB van VERON 08, bestaande uit Michael Cornet/PA4MIC (voorzitter), Paul van der Wurff/PE2LZ (penningmeester) en Ab Woutersen/PA5ABW (secretaris) een bezoek aan PEKA 18, Daalseweg 148 te Utrecht- Noord. Aldaar werd in een prettig, open en vooral constructief gesprek gehouden met de heren Oscar van Seumeren, Niels Post en Joris Bogaerts, vertegenwoordigers van scoutinggroep PEKA 18 én de Stichting die het desbetreffende gebouw beheert.

 

Afspraken werden gemaakt over de navolgende onderwerpen:

  • Opstellen van het huurcontract;
  • Opstellen van een huishoudelijk reglement;
  • Aanvraag bouwvergunning voor het plaatsen van een antennemast;
  • Reguliere clubavond VERON 08 (dinsdagavond);
  • Beschikbare ruimte voor lesavonden op woensdag

Beide partijen denken nog na omtrent het gebruik van de bar, met name de wijze waarop gebruikte koffie, drankjes, snacks e.d. moeten worden verrekend. Verder moeten er nog goede afspraken gemaakt worden m.b.t. in de weekenden te houden contesten, velddagen en andere evenementen, dit vanwege het feit dat de scoutingactiviteiten zich voornamelijk in de weekenden afspelen en we tot een modus moeten komen om ‘elkaar niet in de weg te lopen’.

 

Wij houden u op de hoogte!!

 

Bestuur VERON 08

 

 

Update dd. 10 februari 2016

Tijdens de op dinsdag 9 februari 2016 gehouden Algemene Ledenvergadering, kon het bestuur van VERON Centrum de melding doen, dat er een, volgens hun, geschikte locatie gevonden is. Er is een mondelinge overeenkomst afgesloten met de Stichting die het gebouw van de scoutinggroep PEKA 18 exploiteert.

Het gebouw is gevestigd aan de Daalseweg 148 te Utrecht (Zuilen) t/o de sportvelden van usv Elinkwijk.

Tegen een alleszins redelijke huurprijs krijgen we de beschikking over een afsluitbare ruimte op de 1e verdieping van het gebouw geschikt om een shack in te huisvesten. Verder kunnen we gebruik maken van de bar en is er buiten voldoende ruimte voor antennebouw. Ook kunnen we, uiteraard in goed overleg met de scoutinggroep, gebruik maken van een vergader- annex lesruimte. Binnenkort gaan we om tafel om de details in te vullen en het huurcontract te ondertekenen.

Uiteraard kon deze locatiewijziging niet doorgaan zonder toestemming van de ALV en doet ons plezier te kunnen melden dat de ALV dinsdag 9 februari jl. unaniem akkoord is gegaan.

Hieronder een ‘artist impression’ van de plattegrond

CAM00306 CAM00305

Hier de artist in eigen persoon voor zijn creatie

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Bestuur VERON Centrum

 

Update dd. 13 januari 2016

Het bestuur heeft niet stil gezeten de afgelopen periode. Een aantal locaties werd bekeken, maar helaas kunnen we nog geen witte rook laten opstijgen. Betaalbare opties zijn er, maar daar is het euvel dat er te weinig ruimte aangeboden wordt om met succes onze hobby voort te zetten. Geen afsluitbare ruimten, dus apparatuur moet telkens opgeborgen worden in kasten, geen opslagruimte voor antenne- en ander materiaal etc. etc. We realiseren ons, dat we wat betreft de accommodatie een stapje terug moeten zetten, maar anderzijds moet het geheel wel aan een aantal minimale eisen voldoen natuurlijk.

Een locatie lijkt uitermate geschikt, maar is qua prijs geen haalbare kaart, tenzij………… ja tenzij je een flink aantal leden zo ver krijgt om een (jaarlijkse) vrijwillige donatie te doen. Inventariseren naar de bereidheid onder de leden  naar deze vorm van crowdfunding is iets wat wij in gedachten houden, eerst wordt nog een tweetal opties nader onderzocht.

De gratis publiciteit die wij kregen via een interview in het AD/UN en via het programma ‘Het gat van Nederland’ van SBS 6 leverden de nodige reacties op, maar helaas geen bruikbare.

Daarnaast hebben wij ons in laten schrijven bij het zogenoemde ‘Makelpunt’ van de gemeente Utrecht en is er een daaraan gekoppelde LinkiT account geopend. Ook hier is tot nu toe niets concreets uit voort gekomen.

Zaterdag as. (16 januari) wordt er weer een locatie bezocht.

We houden u op de hoogte!!!

Laatste nieuws

Ambtenaren van de Utrechtse Vastgoed Onderneming (UVO) hebben ons deze week gemeld, dat er enige vertraging in de bouwplannen is ontstaan en dat wij ten minste tot  en met juli (en mogelijk t/m augustus) van Gebouw C gebruik kunnen blijven maken. Uiteraard gaat onze zoektocht gewoon door, want uitstel betekent in dit geval geen afstel (helaas)….

Bestuur VERON Centrum

0-0-0-0

(eerdere berichtgeving)

Het was al geruime tijd bekend, maar enkele weken geleden kregen we dan eindelijk uitsluitsel: VERON-08 moet haar prachtige locatie op Fort de Gagel verlaten. Medio 2016 dienen de lokalen die wij huren in gebouw C van het fort, schoon opgeleverd te worden, wat op zich al een hele klus zal worden.

Medewerkers van de afdeling UVO van de gemeente Utrecht, gaven ons dat te kennen in een overigens in goede sfeer gehouden overleg. In mei/juni 2016 begint de gemeente met de voorbereidende handelingen, die uiteindelijk moeten leiden tot een belangrijke rol van Fort de Gagel in het project ‘Noorderpark’ .

Woensdag 14 oktober werd een bijzondere Algemene Ledenvergadering (ALV) belegd, waar uiteindelijk 24 OM’s op af zijn gekomen, veel meer passen er ook niet in onze vergader- annex opleidingsruimte.

SAM_1108

Het bestuur gaf de stand van zaken weer en vertelde welke acties tot nu toe waren ondernomen en welke acties nog op het programma staan. De gemeente heeft t.o.v. ons een zgn. ‘inspanningsverplichting’ en geen ‘prestatieverplichting’, hetgeen er, kort gezegd, op neer komt, dat de gemeente actief met ons mee zoekt en denkt, maar niet verplicht is om ons een soortgelijke locatie als de huidige aan te bieden.

Het bestuur vroeg (en kreeg) mandaat om door te gaan op de ingeslagen weg. Verder gaf het bestuur aan, het niet alleen te kunnen en vroeg een ieder mee te willen denken. Het werd hierna een wat je noemt geanimeerde vergadering, feitelijk een brainstorm-sessie. Ideeën en suggesties volgden elkaar in rap tempo op, ideeën suggesties waarmee het bestuur verder aan de slag gaat.

Dat het kort dag is, moge duidelijk zijn. Het bestuur houdt zich dan ook aanbevolen voor elk idee en suggestie, te melden via de secretaris.

De leden worden via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en ook op deze site zal met regelmaat van nieuwe informatie voorzien worden.

m vr gr/73

Bestuur VERON CentrumDSC00582