It giet oan

Johan/PA3GER trapt af

Ondanks dat de in de aanhef gebezigde term verwijst naar koude tijden (van weleer??), hebben wij gemeend deze kreet toch maar te gebruiken omdat het toch om een vrij unieke gebeurtenis gaat.

De eerste cursus avond op de nieuwe locatie bij PEKA 18 is een feit. Maar liefst 19 cursisten (18 OM’s en 1 YL) meldden zich op deze warme nazomeravond. Slechts twee afzeggingen, een in verband met vakantie en de ander vanwege het werk, maar deze heren zullen zonder twijfel spoedig aanhaken. Johan heeft gekozen voor een uniek concept: hij geeft van 20:00 tot 22:00, onderbroken voor een korte kofiepauze, les aan de N- en F-cursisten tegelijkertijd.

De reden? Simpel, onder de F-cursisten zitten mensen die lange tijd geleden in de boeken hebben gesnuffeld, ooit hun N- (of zelfs D-) machtiging behaalden en baat hebben bij het opfrissen van hun theoretische kennis. De N-cursisten hebben dan weer baat bij de opgedane extra kennis en wie weet, zitten er tussen hen talenten, die te zijner tijd alsnog direct een poging gaan wagen richting F.

Bij aankomst was het even passen en meten om de auto’s, motoren en scooters een (veilig) plekje te geven, waarbij onze secretaris er blijk van gaf, dat er aan hem een goede parkeerwachter verloren is gegaan.

Onderstaand plaatje, met zicht op slechts een gedeelte van het geparkeerde blik, spreekt voor zich

20160824_194834

 

Dame, heren, het bestuur wenst u heel veel succes bij de studie, onze tutor Johan heeft in de loop der jaren een uitstekende reputatie opgebouwd als ‘lesboer’, echter………….. de weg naar succes ligt geplaveid met vele uren zelfstudie, de nodige obstakels, maar bedenk: de aanhouder wint!!!

 

Bestuur VERON 08

 

De opening van het nieuwe pand

Zoals bekend heeft Veron afdeling Centrum zijn prachtige lokatie op Fort de Gagel moeten verlaten. Op zaterdag 20 augustus 2016 was het zo ver, het nieuwe pand kon feestelijk geopend worden, inclusief mini-velddag en barbecue.

Via onderstaande link is het complete verslag, inclusief prachtige foto’s te bewonderen!

 

Wanbetalers verliezen radiofrequentie

Onder deze kop stond er vanmorgen (10augustus 2016) een artikel in de Utrechts Nieuwsblad editie van het Algemeen Dagblad (Bladzijde 16 van de Economie bijlage).

Op zich een wat kromme kop, maar vooruit, niet zo belangrijk als de inhoud maar klopt en dat doet ie op zich wel. Het handelt over de bij ons inmiddels meer dan bekende maatregel van het Agentschap Telecom om de registraties van wanbetalers te schrappen, waarna zij geen gebruik meer mogen maken van de aan hen toegekende roepnamen.

Tot zover geen aanmerkingen op het artikel dus, echter………. verderop in het bewuste artikel worden de radiozendamateurs weggezet als, achtereenvolgens quote ‘legale’ etherpiraten unquote, en quote legale radiopiraten unquote……

De bewuste journalist wordt overduidelijk niet gehinderd door kennis van zaken en beschadigt, wellicht onbedoeld, onze reputatie. Een kwalijke zaak wat ons betreft.

Het bericht staat (nog?) niet op de site van het AD(/UN), maar een scan van het bericht is inmiddels doorgezonden naar de secretaris van VERON HB, met het verzoek om actie te ondernemen.

Het gewraakte artikel kunt u lezen via onderstaande hyperlink, veel lees’plezier’ .

 

UN/AD

 

 

met vriendelijke groet,

 

Uw secretaris

 

 

Officiële opening nieuwe locatie PI4UTR met BBQ en GRATIS MINI-VELDDAG + Antennemeting!

UPDATE: Dé BBQ van zaterdag 20 augustus as. wordt opgeleukt met een mini velddag.

Beste YL’s en OM’s,

Een laatste reminder m.b.t. de geplande BBQ van 20 augustus as. ter gelegenheid van de formele opening van ons nieuwe onderkomen bij scoutinggroep PEKA 18, Daalseweg 148, Utrecht-Noord.

Er is nog plek: dus haast u, voor € 15,- p.p. bent u verzekerd van een smakelijke hap, want u snapt zelf ook wel, dat onze inkoper – in de persoon van onze voorzitter Michael/PA4MIC – slechts met de beste kwaliteit genoegen neemt.

Om de zaak wat levendiger te maken, hebben wij besloten om er een soort mini velddag van te maken. Will Janssen/PA3GQY heeft al toegezegd zijn nagel nieuwe IC 7300 mee te nemen en hij zal QRV zijn met digimodes.
Hieronder Will ‘in volle actie’ op de oude locatie, komende zaterdag kunt u hem dus QRL zien op de nieuw locatie.

Goed voorbeeld doet volgen, dus………voelt u zich geroepen, kom gerust en neem uw portabel rig, atennes en wat dies meer zij gerust mee!!

Het spreekt voor zich, dat iedereen welkom is op die dag, dus ook mensen die niet aan de BBQ kunnen of willen deelnemen!!!

De inrichting van de shack is nog niet voltooid, maar het begint in de goede richting te gaan. Het plaatje hieronder geeft al een aardige indruk hoe het er uiteindelijk uit zal komen te zien:

Opening nieuwe locatie met BBQ: Zaterdag 20 augustus 2016

Beste YL’s en OM’s,

Noteer deze datum al vast in uw al dan niet digitale agenda, want op die dag wordt onze locatie officiëel geopend. Uiteraard doen we dat onder het genot van een hapje en een drankje en we hebben gemeend de tradionele BBQ op die avond maar weer eens aan te steken, ook al omdat de hoofdbewoners van het pand, scoutinggroep PEKA 18, een pracht van een vaste BBQ achter het gebouw hebben geïnstalleerd, waarvan nét een stukje te zien is op onderstaande foto, rechts van de allesbrander

20160712_204314

 

 

 

 

 

 

 

 

U zult begrijpen dat de recente verhuizing een flink gat heeft geslagen in onze reserves, het is dan ook met enige schroom, dat wij u willen vragen om een bijdrage voor de BBQ, te weten:  € 15,- p.p. Wij hopen dat dit verzoek u er niet van zal weerhouden om naar onze nieuwe locatie te komen om met ons het heuglijke feit van de doorstart te vieren. Op dit moment zijn we als bestuur, gelukkig ondersteund door diverse leden, bezig met het verhuizen van de laatste spulletjes vanaf het fort en binnenkort gaan we over tot het inrichten van de shack en het aanvragen van de bouwvergunning voor de antennemast.

Vanaf 15:00 kunt u binnen lopen bij het gebouw van scoutinggroep PEKA 18, Daalseweg 148, Utrecht Noord. Gemakkelijk te bereiken vanaf de Zuilense Ring, afslag Maarssen-Dorp/Oud Zuilen. Boven aan de afrit, links af en dan de eerste weg links, na de rotonde, vervolgens na plm. 100 meter weer rechtsaf de Daalseweg op. Een smal dijkje aan het einde waarvan u het gebouw aan de rechterhand kunt vinden.

Komt u vanuit de richting A2, dan uiteraard aan het einde van de afrit, rechtsaf slaan.

Om tot een verantwoorde inkoop te komen, wordt u vriendelijk verzocht om u aan te melden (uiterlijk 15 augustus as.) aan: mailto:secretaris@pi4utr.nl

Meld ons a.u.b. ook met hoeveel personen u denkt te komen.

Tot dan, maar het mag ook eerder op een van onze vaste (bonte) dinsdagavonden.

Het bestuur

Het inburgeringsproces op PEKA 18 begint op gang te komen

Het VERON-bord is opgeknapt en naast de ingang geplaats bij onze nieuwe locatie aan de Daalseweg in Oud Zuilen, Utrecht

Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar onze nieuwe locatie aan de Daalseweg 148 in Utrecht Noord. Ook gisteravond, op de reguliere clubavond, was het een geanimeerd gezelschap van OM’s die nog net niet met vakantie waren, of net weer terug van, getuige de bijgevoegde plaatjes.

IMG-20160714-WA0001

IMG-20160714-WA0002 IMG-20160714-WA0003

Hans/PA1ALV was een van de gelukkigen, die de vakantie nog voor de boeg heeft en hij testte zijn nieuwe speeltje, een QRP transceiver, uit op zijn homebrew dipool antennes. Hieronder de QRP-set en let ook op de door Hans vervaardigde mini-paddle. Prachtig stukje huisvlijt.

IMG-20160712-WA0002Hans bij het opzetten van een van de nauwkeurig afgemeten dipools, nauwkeurig gade geslagen door onze ‘handyman’ van PEKA 18, Frank, die tot op heden zijn gewicht in goud waard is gebleken voor ons.

20160712_195817

20160712_195853

IMG-20160712-WA0005

We zijn nog lang niet op orde hoor, denk dat niet. De shack moet nog ingeruimd worden, er moet een antenne doorvoer gemaakt worden en op een van de containers wordt een constructie gelast waarover een dekzeil gespannen kan worden. Hier kunnen we dan ons antennemateriaal veilig voor weer en wind opbergen. Handyman Frank, een ervaren lasser, heeft zijn medewerking al weer toegezegd, waarvoor we uiteraard zeer erkentelijk zijn.

Verder zal er een bouwvergunning bij de gemeente aangevraagd moeten worden voor de te plaatsen antennemast. VERON Centrum en PEKA 18 zijn al tot overeenstemming gekomen, waar de mast het beste geplaatst kan worden. Vooruitlopend op de door de gemeente Utrecht te nemen beslissingen, kan er al wel vast een aanvang worden gemaakt met het ophangen van wat draadantennes, bomen genoeg, dus met een beetje improvisatie komen we beslist een eind.

De overdacht van Gebouw C van Fort de Gagel is inmiddels een feit. De ruimte beneden, waarin de shack, de knutselhoek en de verenigingsaccommodatie waren gevestigd, is geheel leeg geruimd. In de opslag ruimte boven, staat nog het nodige spul dat voor een flink deel mee moet naar de Daalsweg, maar er kan beslist ook nog wel wat ‘ouwe meuk’ worden geruimd. Verscheidene van ons beginnen zo langzamerhand bekende gezichten te worden voor de ambtenaren van de gemeentelijke stort 🙂

ouwe meuk

Ouwe en nog bruikbare meuk…….

Voor degenen die nog niet op de nieuwe locatie geweest zijn en zo langzamerhand toch nieuwsgierig zijn geworden: volgende week dinsdag staan de deuren voor u vanaf 20:00 uur weer open, tot dan

Nieuwe borden!

Afgelopen week bereikte opvallende veel bordennieuws de redactie. Door Ruud NL-13652 en Michel PA7ML is de locatie bij PeKa18 weer een stukje vertrouwder geworden.

Iedereen die wel eens op Fort de Gagel kwam kent het grote ruitvormige VERON bord wel. Meestal stond hij bij de munitielift stof te vangen, of tijdens evenementen en contesten een figurantenrol te vervullen buiten naast de deur. Door de inspanningen van Ruud NL-13652 heeft het bord een tweede leven gekregen bij PeKa18! Het bord werd thuis geschuurd en van een nieuwe laag verf voorzien. Hierdoor kan hij er weer een hoop jaar tegenaan! Het bord is al te bewonderen bij de ingang van onze nieuwe locatie. Ongemerkt voorbij rijden is nu dus geen excuus meer hi.

Het VERON-bord is opgeknapt en naast de ingang geplaats bij onze nieuwe locatie aan de Daalseweg in Oud Zuilen, Utrecht

Het VERON-bord is opgeknapt en naast de ingang geplaatst bij onze nieuwe locatie aan de Daalseweg in Oud Zuilen, Utrecht

Maar er is nog meer bordennieuws! Michel PA7ML schonk de club een door middel van LED-verlichting oplichtend PI4UTR On Air bordje, voor in de shack! Dit zijn leuke cadeautjes die ervoor zorgen dat er toch weer snel een vleugje eigen identiteit op de nieuwe locatie komt.

Michel PA7ML poseert met het door hem gedoneerde LED

Michel PA7ML poseert met het door hem gedoneerde ‘LED Shack Sign’

Ruud en Michel, bedankt!

 

Eerste clubavond op de nieuwe locatie (update 20 juni bijdrage Wim PA2GRC)

Afgelopen dinsdag 14 juni 2016 vond -vooraangekondigd aan de leden middels een nieuwsbrief van de secretaris- de eerste reguliere clubavond van afdeling Centrum plaats op de nieuwe lokatie. We zijn neergestreken bij Scouting groep PeKa 18 aan de Daalseweg 148 te Utrecht.

Welkom door Peka-18

Welkom door PeKa 18

De opkomst was erg goed en de sfeer uitstekend. Er kwamen veel nieuwsgierige leden kijken naar het nieuwe onderkomen. De shack moet nog ingericht worden en de antennes staan nog niet, maar dit gaat later goed komen.

20160614_201606

De bar

20160614_201642

Spotify Premium voor de muziek

De meeste leden waren enthousiast over de nieuwe stek. De optimisten zagen voornamelijk veel mogelijkheden, de pessimisten zagen wat bomen in de weg staan voor de antennes.

20160614_201600

Voor de zonaanbidders

Bestuur, bedankt voor het selecteren en regelen van deze nieuwe lokatie. Leden, bedankt voor het ontmantelen van het oude Fort, verhuizen en klussen. PeKa 18, bedankt voor het gastvrije ontvangst!

Update 20 juni: bijdrage Wim PA2GRC

De redactie ontving van Wim PA2GRC een leuke bijdrage over de eerste avond op onze nieuwe locatie! Zie de link hieronder voor zijn bijdrage.

Klik hier voor de bijdrage van Wim PA2GRC

Bijzondere ‘verbinding’ met luisteramateur

Bijzondere ‘verbinding’ met een luisteramateur

Niet alleen de zendende amateurs onder ons maken verbindingen, maar ook luisteramateurs maken verbindingen! Dit bewees afdelingslid en actief luisteramateur Ruud NL 13562. De ontvangst van een SSTV uitzending van K7JDT  (West Coast USA) in QRM-rijk Utrecht was al geen dagelijkse kost voor Ruud. Toch kwam de afbeelding redelijk goed zichtbaar binnen:


K7JDT QSO VE5RC 20M 3 March 16 1938 UTCMaar toen hij de ontvangen SSTV afbeelding van K7JDT met een Canadese zendamateur via een mailtje naar de USA stuurde, geloofde Ruud zijn eigen ogen niet. K7JDT stuurde de volgende afbeelding terug naar Ruud:

K7JDT 20M 4 March 1943 UTC (1)
Ruud bevestigde de ontvangst hierop met een QSL-kaart via de email. K7JDT bevestigde deze weer door de door Ruud gemailde kaart weer uit te zenden op de 20 meter band. Ruud was gelukkig is staat om de afbeelding nog net te ontvangen, voordat de band dicht ging:

K7JDT NL13562

Al met al een leuk en bijzonder verhaal, wat Ruud vol enthousiasme vertelde aan de bar in het Fort.

Heeft u nou zelf ook een leuke toevoeging aan de site? Een zelfbouwartikel, of binnenkort op vakantie naar een bijzonder oord en neemt u de set mee? Laat het ons weten, dan kunnen wij dat weer plaatsen op de site!

Verhuizen van PI4UTR door Wim, PA2GRC

Reagerend op de oproep op de PI4UTR WhatsApp van onze voorzitter Michael, PA4MIC, had ik beloofd zaterdag tussen 9 en half 10 op het fort aanwezig te zijn om ook de handen uit de mouwen te steken. Nooit verwacht dat iemand daar zo vroeg zou zijn, kwam ik exact half 10 over de brug bij het fort en verwonderde me over het aantal auto’s dat daar al stond. Dacht ik nog even dat die van dagjesmensen waren die het fort bezochten, bleek het al snel dat ik het grote plichtsbesef en enthousiasme van mijn mede VERON afd. Centrum leden had onderschat.

1

De beide deuren van het fort stonden wagenwijd open en een hels kabaal van getimmer en het gekraak van brekend hout kwam uit de diepte naar boven.

2

Beneden gekomen trof ik tussen de herrie en dwarrelend stof Ruud/NL13562, Will/PA3GQY, Alphonso/PE2KIM, Michael/PA4MIC, Hans/PA1ALV en Kees/PA5Z aan die inmiddels de shack al vrijwel geheel uit elkaar gehaald hadden. Aanzien de shack ruimte daarmee vol was nam ik de taak op me om al het hout naar boven te brengen voor bij het afval. Het bleek dat Hans/PA1ALV de planken en korte stukjes graag mee wilde nemen voor de open haard en later op de dag bleek dat Kees/PA5Z de lange balken wel wilde voor zijn haard zodat het afvoeren van het oude hout uiteindelijk niet al teveel problemen met zich meebracht. Natuurlijk werd een deel van het hout bewaard om te worden gebruikt voor de opbouw van de shack in de nieuwe locatie bij de Scouting Groep PEKA 18.

3

Inmiddels begon ik de spullen die overal op de grond verspreid lagen maar stuk voor stuk naar boven te sjouwen om ze in het opberghok veilig te stellen. Onvoorstelbaar wat een meuk! Kwam zo ik verroeste zaken tegen die ik 35 jaar gelden ook al in het fort zag staan, waar volgens mij in de tussentijd nooit wat zinnigs mee is gedaan en nu misschien zelfs nog mee verhuisd naar de nieuwe locatie. Om die oude troep nu maar eens weg te gooien leek me eigenlijk wel zinvol maar daar dacht de voorzitter toch anders over. Michael vertelde dat ze juist de week daarvoor al een (meerdere) gevulde aanhanger vol meuk naar de stort hadden gebracht. Wow, en nog zoveel over… nu ja, ik begrijp zijn standpunt natuurlijk maar toch… wat doen we er mee…

4

Inmiddels waren Alphonso en Will begonnen aan het verwijderen van de netwerk, elektra en coax bekabeling die in de loop der jaren in het fort is aangebracht. Daar kwam me toch een berg draad tevoorschijn. Maar goed dat koperdieven nooit geweten hebben dat door de krochten van het fort een aanmerkelijk kapitaal lag.

5

Daarna kwam de rest van de recreatie / lesruimte aan de beurt. Het leek haast wel of de bar destijds kogelwerend was ontworpen want die was degelijk gebouwd van super dik en stevig hout. Voor Hans en Alphonso echter geen enkele belemmering want in no time hadden ze het hele zaakje gedemonteerd en kon ik weer, gelukkig geholpen door Ruud, met planken sjouwen.

6

De zwaar verroeste metalen kast volgde niet veel later en werd met vereende krachten de trap op het fort uit gesjouwd en meteen op de aanhanger, die Kees en Ruud inmiddels hadden opgehaald, gelegd.

7

Uit deze kast kwamen nog wat parafernalia uit het roemruchte verleden van onze afdeling tevoorschijn. Een hevig vervuild bewerkt plankje voor de winnaars van de ‘Gouden Spijker’. Deze is maar twee maal uitgereikt. In 1989 aan Henny/PA3CPM en in 1990 aan Ben/PA0VON. Ook een ietwat verroeste beker met de namen van de winnaars van de Vossenjacht Competitie VERON afd. Centrum. In 1984 was dat PE1HQJ gevolgd in 1985 door PE1JCW. PE1JYG won zowel in 1986 als het jaar daarop. De laatste vermelding was 1988. In dat jaar was PA3EGX de winnaar. Vaag herinner ik me dat in de jaren daarna de vossenjacht competities werden voortgezet binnen de afdeling Het Gooi.

Inmiddels was de aanhanger vol met grofvuil en waren Kees en Ruud samen op weg naar de milieu straat van de gemeente Utrecht om te lossen.

8

Omdat het tegen 13: 00 uur liep en Michael signalen van zijn maag kreeg, was hij er op uit getrokken op zoek naar voedsel. Helaas waren alle frietzaken nog gesloten maar een radioamateur weet te improviseren en dus kwam hij terug met een kilo overheerlijke kibbeling waarvan we met z’n allen liggend in het gras voor het fort, volop genietend van de warme voorjaarszon en een blikje Cola, hebben genoten.

9

Na de lunch de achterbanken van mijn auto naar beneden geklapt en de wagen volgeladen met rollen coax en computer schermen.

10

De computers en andere spullen gingen in het busje van Kees. Op het dak werden het grote whiteboard van de cursus en een tafelblad uit de shack vastgesjord en met voorop motor begeleiding van Paul/PE2LZ, die tijdens de lunch ook was verschenen op het fort, nadat Michael hem eerst uit bed had gebeld , gingen we de eerste lading spullen overbrengen naar de nieuwe locatie. Inmiddels was daar de zoon van Ruud ook verschenen, hetgeen een meer dan welkome aanvulling was van elastische spierkracht om de grote stukken de smalle wenteltrap op te dragen naar de nieuwe shack.

De rest was in het fort gebleven om daar de laatste kabels, lampen en andere nagelvaste zaken lost te maken en naar boven te slepen. Nadat we bij PEKA 18 alles hadden uitgeladen en Michael en Paul daar met de beheerder afspraken hadden gemaakt voor de toekomst, gingen we rond half drie terug naar ons, nu bijna lege, vertrouwde fort de Gagel. De mannen daar hadden gelukkig ook niet stil gezeten.

11

De spullen die van belang zijn, hadden ze opgeslagen in de nu lege ruimte waar die ochtend nog de shack was en de les/recreatieruimte hadden ze provisorisch weer wat ingericht met een geïmproviseerde tafel en wat stoelen zodat er komende dinsdag nog en clubavond gehouden kan worden.

12

De laatste rommel werd met vereende krachten naar beneden gesjouwd. Michael en Alphonso testen nog eens hun hijsvermogen door samen zowel een zwaar metalen 19-inch rek als een onhandige en zeer vies stinkende waterton in een keer naar beneden te sjouwen.

13

Paul had over tillen andere inzichten en liet ons zien dat het simultaan dragen van een oud toetsenbord, een plank en een meter tuinslang ook al een hele prestatie zijn.

14

De laatste rommel werd in de bestelwagen van Kees gepropt, de deuren snel dicht gedaan en met open ramen – want het stonk erbarmelijk – reden Kees en Michael nogmaals, maar nu met grote snelheid, naar de gemeente werf.

15

Nadat alles zo goed mogelijk aan de kant was gemaakt en geveegd ging ik tegen 15.30 uur huiswaarts. De handen en kleren pikzwart van de viezigheid die zich in ruim vier decennia in het fort had opgehoopt en de neus hevig jeukend van het fijnstof maar met een voldaan gevoel. De spieren moesten zich langzaam zich weer ontspannen maar het was bere gezellige zo met elkaar een hele dag bezig te zijn en samen te werken aan een nieuwe toekomst voor onze afdeling Centrum.

Wim, PA2GRC.

De Ontmanteling van Fort de Gagel (update 28 mei)

Het is op deze website al diverse keren bericht dat onze afdeling het mooie Fort de Gagel moet gaan verlaten, omdat ons fort gaat dienen als toegangspoort voor het Noorderpark. Het bestuur is samen met de leden druk bezig geweest om een nieuwe locatie te zoeken, en dit heeft zijn vruchten afgeworpen: op 1 juni gaat officieel het nieuwe huurcontract in van afdeling Centrum bij Scouting PEKA18 in Oud Zuilen!

Heeft u het gevoel dat u het een en ander heeft gemist? Word dan abonnee van onze nieuwsbrief!

Voor het opbouwen van de nieuwe locatie zijn veel plannen. Er is op de nieuwe locatie ook al een hoop geregeld en klaar voor onze komt. Ons vertrouwde fort moet echter eerst nog worden ontruimd. Diverse (bestuurs)leden hebben al de handjes uit de mouwen gestoken. Hieronder staat een impressie van het afbreken en afvoeren van de ruimtes van het fort. Dit bericht wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe foto’s, dus blijf komen!

Het bestuur roept op om te komen helpen met de Ontmanteling van Fort de Gagel. Er zullen nog enkele dinsdagavonden volgen. Kom gerust helpen!

Update 28 mei

IMG-20160528-WA0001IMG-20160528-WA0003IMG-20160528-WA0004IMG-20160528-WA0005

Update 27 mei

IMG-20160525-WA0000 - kopie

Slopen shack van Fort de Gagel

IMG_20160524_222906

Uniek doorkijkje vanuit de shack

IMG_20160524_222811

Na enkele klappen met de voorzittershamer van Michael PA4MIC is er slechts een stapeltje planken over…

IMG_20160524_214954

Johan PA3GER trekt spreekwoordelijk het hart uit de shack. De nieuwe shack bij PEKA18 is op dit moment al deels gereed!

IMG_20160524_214911

Zwaar dingetje, zo’n amp?

IMG_20160524_214900

QSO’s maken tijdens afbreken. Prioriteiten stellen.

IMG-20160526-WA0010

Goed voor elkaar Koos!

IMG-20160525-WA0001 - kopie

PC’s en schermen staan netjes klaar voor de verhuizing

IMG-20160526-WA0015  IMG_20160524_214555 - kopie

IMG-20160526-WA0001

Er is nog volop behoefte aan allerlei hand en spandiensten. Zaterdag 28 mei wordt er vanaf 9.00 uur geklust in het fort. Alle hulp is welkom. De komende dinsdagavonden staan ook in het teken van de verhuizing. Maar een ouderwets pilsje of cola’tje drinken voor de gezelligheid kan dan ook nog steeds.