It giet oan

Johan/PA3GER trapt af

Ondanks dat de in de aanhef gebezigde term verwijst naar koude tijden (van weleer??), hebben wij gemeend deze kreet toch maar te gebruiken omdat het toch om een vrij unieke gebeurtenis gaat.

De eerste cursus avond op de nieuwe locatie bij PEKA 18 is een feit. Maar liefst 19 cursisten (18 OM’s en 1 YL) meldden zich op deze warme nazomeravond. Slechts twee afzeggingen, een in verband met vakantie en de ander vanwege het werk, maar deze heren zullen zonder twijfel spoedig aanhaken. Johan heeft gekozen voor een uniek concept: hij geeft van 20:00 tot 22:00, onderbroken voor een korte kofiepauze, les aan de N- en F-cursisten tegelijkertijd.

De reden? Simpel, onder de F-cursisten zitten mensen die lange tijd geleden in de boeken hebben gesnuffeld, ooit hun N- (of zelfs D-) machtiging behaalden en baat hebben bij het opfrissen van hun theoretische kennis. De N-cursisten hebben dan weer baat bij de opgedane extra kennis en wie weet, zitten er tussen hen talenten, die te zijner tijd alsnog direct een poging gaan wagen richting F.

Bij aankomst was het even passen en meten om de auto’s, motoren en scooters een (veilig) plekje te geven, waarbij onze secretaris er blijk van gaf, dat er aan hem een goede parkeerwachter verloren is gegaan.

Onderstaand plaatje, met zicht op slechts een gedeelte van het geparkeerde blik, spreekt voor zich

20160824_194834

 

Dame, heren, het bestuur wenst u heel veel succes bij de studie, onze tutor Johan heeft in de loop der jaren een uitstekende reputatie opgebouwd als ‘lesboer’, echter………….. de weg naar succes ligt geplaveid met vele uren zelfstudie, de nodige obstakels, maar bedenk: de aanhouder wint!!!

 

Bestuur VERON 08