Jan Hengeveld/PA3AZQ Silent Key

silent key 03

 

Via Rob Jansen/PE1CHL vernamen wij dat OM Jan Hengeveld/PA3AZQ op 18 juni jl. op de te vroege leeftijd van 73 jaar is overleden. Het bestuur van VERON afdeling Centrum  condoleert de nabestaanden met dit verlies en wenst hen sterkte voor de komende tijd.

Rob memoreert Jan als volgt:

“Eind juli viel het me op dat de call PA3AZQ vervallen is uit de registratielijst.
Gisteravond heb ik in de Nieuwegeinse ronde geïnformeerd of er wat over bekend was, en toen dat
niet het geval bleek te zijn ben ik verder gaan zoeken op internet.

Daarbij is me gebleken dat Jan, PA3AZQ, op 18 juni 2016 is overleden op 73 jarige leeftijd.

Ik herinner me Jan uit de jaren ’80 waarin hij in Utrecht Overvecht woonde en een vaste deelnemer
aan de QSO’s op de Utrechtse frekwentie 144.725 was.  We hebben heel wat leuke QSO’s in die tijd
gehad.  Jan werkte bij het Antonius ziekenhuis, en zo rond de tijd dat dit naar Nieuwegein verhuisde
is hij daar ook heen verhuisd (of naar Jutphaas zoals hij zelf altijd zei).  Nadat ik zelf lang niet zo actief
geweest ben kwam ik hem daar toevallig een keer tegen en heb ik daar een avond gezellig gebabbeld
over de oude tijden, en hem ook nog verschillende malen gesproken op de band.

Altijd weer een moment om stil te staan bij wat er geweest is en voorbij gaat…

 

Namens het bestuur VERON 08

de secretaris