Algemene Ledenvergadering dinsdag 31 januari 2017

Dinsdag 31 januari as. vindt de jaarlijkse ALV van VERON afd. Centrum plaats.

QTH is ons clubgebouw aan de Daalseweg 148, 3555 SW te Utrecht (Zuilen), aanvang 20:00 uur.

Hieronder de voorlopige agenda:

 

AGENDA Algemene Leden Vergadering

VERON – CENTRUM

Dinsdag  31 januari 2017

Aanvang: 20:00 uur

 

 1. Opening voorzitter
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen Agenda
 4. Door leden op de agenda te plaatsen onderwerpen
 5. Wel en wee van de voorzitter
 6. Notulen ALV 2016
 7. Jaarverslag secretaris 2016
 8. Financieel overzicht 2016/begroting 2017
 9. Verslag kascontrolecommissie
 10. Verkiezing bestuursleden
 11. Afgevaardigden VR
 12. Stemming aangedragen voorstellen
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Ad 4:

 • Thom van der Klis/PA9T: voorstel om scholieren en studenten gratis de N- en/of F-cursus aan te bieden. Wordt door Thom nader toegelicht.
 • Peter de Graaf/PJ4NX: voorstel in te dienen bij de komende VR van de VERON: beperken zittingsduur bestuursleden HB
 • Michael Cornet/PA4MIC + Jeroen Snijders/PD0JRN + Thom van der Klis/PA9T: voorstel voor de aanschaf van meet- en soldeerapparatuur voor de shack:
  • Aoyue 968a  hete lucht soldeerstation en een soldeerstation met rookafzuiging
  • Rigol DSA815-TG spectrum analyzer 9 kHz – 1.5 GHz met SWR-bridge
  • Klein gereedschap

Ad 10:

 • Voorzitter: Michael/PA4MIC, aftredend herkiesbaar
 • Secretaris: Ab/PA5ABW, niet aftredend
 • Penningmeester: Paul/PE2LZ, niet aftredend
 • Bestuurslid: Ruud/NL13562, aftredend, herkiesbaar (?)
 • Bestuurslid: Gerrit/PE1GJ, aftredend, niet  herkiesbaar

Mocht u punten in te brengen hebben, aarzel niet en meld dat bij onze secretaris: secretaris apenstaart pi4utr punt nl (apenstaartje en punt vervangen voor de respectievelijke leestekens) of gebruik onze contactpagina

 

 

Nieuwjaarsreceptie zondag 8 januari 2017

Op zondag 8 januari zal de traditionele Nieuwjaarsreceptie plaatsvinden. Een uitgelezen kans om langs te komen als u nog niet in de gelegenheid bent geweest om onze nieuwe locatie te zien, of als u al een tijdje niet in de gelegenheid bent geweest om langs te komen!

Om 14 uur gaan de deuren open van ons clubhuis aan de Daalsweg 148 in Utrecht. Het is niet nodig om u van te voren aan te melden, dus kom gewoon gezellig langs! (X)YL en kinderen zijn uiteraard ook van harte welkom!

Tot die tijd wensen het bestuur en de gehele redactie u

Fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!

Verkoping VERON 08 groot succes

Vrijdag 16 december jl. was het weer zover: De jaarlijkse verkoping van ‘surplus’ materiaal door VERON Centrum. Ditmaal niet in de bomvrije ruimte op het ooit zo vertrouwde fort, maar in het ‘Troeplokaal’ van scoutinggroep PEKA 18. Voor de goede orde: de naam Troeplokaal bestaat al sinds jaar en dag en heeft niets van doen met het radiomateriaal dat deze avond in de aanbieding was.

Vooraf voorzagen de organisatoren zich nog wel even van een snelle hap

Menig OM had het nodige spul ten verkoop meegenomen, al dan niet geënthousiasmeerd door de xyl, om  vervolgens dan weer met ‘nieuw oud materiaal’ huiswaarts te keren.

De veilingattributen

Zeker 35 radiomannen hadden de weg naar de Daalseweg 148 weten te vinden en zorgden voor een ontspannen en vrolijke sfeer, waarbij kwinkslagen en gemeenplaatsen elkaar in hoog tempo afwisselden. En verkocht werd er, niet in de laatste plaats door de wijze waarop hoofd verkoop Johan de Rijk/PA3GER en zijn assistent Gerrit ten Napel/PE1GJ de zaken aan de man brachten. Geldloper Alphons(o) Lamers/PE2KIM alsmede de administrateurs Roel/PA2RG en Will Janssen/PA3GQY waren in ieder geval dik tevreden met het resultaat dat zij uit brachten aan onze voorzitter Michael Cornet/PA4MIC. Vooral op de prachtige 2 meter en 70 centimeter dualbanders met bijbehorend antennemateriaal, afkomstig uit de erfenis van de Silent Key Gijs Heijnekamp/PA0HGU, werd gretig geboden.

Het publiek

Kortom: een geslaagde avond. Alle medewerkers aan de verkoping, de barman en niet in de laatste plaats alle bezoekers, hartelijk dank, voor herhaling vatbaar!!!

 

Hans Vossen/PB1H zond ons nog een serie door hem geschoten plaatjes, onder de veel zeggende titel: ‘Starring PA3GER’………….

Wilt u onze veilingmeesters aan het werk zien? Dat kan:

EURAO PSK-Party Autumn 2016

 

 

 

OM Will Janssen/PA3GQY, een enthousiast Digimode operator, maakte ons attent op de door de European Radio Amateurs Organization te houden Autumn PSK 31 Party 2016.

Met de lezing van Johan/PA3GER van afgelopen november nog in gedachten, is dit wellicht de moeite waard om eens nader te bestuderen en (nog leuker natuurlijk) om gewoon eens mee te doen.

 

Meer info?  Klik dan op deze hyperlink: http://www.eurao.org/en/node/862

Veel plezier!!!

 

73

 

Jaarlijkse verkoping 16 december 2016

Stormschade op PI4UTR

img-20161120-wa0000a

De restanten van de kapotte 80 meter dipool. Ook de FD-4 moest eraan geloven en is kapot.

Zondag 20 november jl. raasde er een echte ouderwetse novemberstorm over ons land en die deed ook de locatie van PI4UTR aan, met alle gevolgen van dien. Zo rond de klok van 14:00 CET kreeg uw secretaris een spoed Whatsapp van PEKA 18 gebouwbeheerder Frank van der Sleen, voorzien van het fotootje hierboven. OK, je moet er ff op studeren, maar dan zie je duidelijk een draad op het dek liggen……… Die draad, van het onverwoestbaar geachte defensiemateriaal WD1TT vervaardigd, behoorde tot de o zo zorgvuldig afgemeten en dito geknipte 80 meter dipool, waarmee al menig QSO werd gemaakt in de afgelopen periode.

De dinsdagavond daarop werd geconstateerd, dat het helaas niet bij deze schade gebleven is. Ook de Fritzel FD-4 had schade opgelopen. De ICOM IC-7400 bleek plots alleen nog maar op de 160 meter resonant, op alle andere banden kon weliswaar worden afgestemd, maar alleen met met behulp van de interne antennetuner van de ICOM. ‘Something rotten in the Straight of Denmark’ dus en enkele leden begaven zich, voorzien van zaklampen, naar buiten. Na enig tasten in het duister, bleek een van de gespannen draden vanaf de balun geknapt te zijn. Dat verklaarde veel, ook waarom nu ineens alleen nog maar met behulp van de antenntuner afgestemd kon worden.

Vrijdag 25 november begaven bestuursleden Gerrit PE1GJ en Ab PA5ABW zich bij daglicht naar PI4UTR in de vage hoop iets uit te kunnen richten. Die hoop werd al snel de bodem ingeslagen want alras bleek, dat de ophanging van de baluns van beide antennes alleen maar veilig met een hoogwerker te bereiken zijn. Een zoektocht op internet en een bezoek aan twee verhuurbedrijven leerde hen al snel, dat de huur van een hoogwerker in de papieren gaat lopen. Penningmeester Paul PE2LZ houdt vooralsnog de hand (nog even) op de knip. Frank gaat op zoek binnen zijn netwerk naar een ietwat penningmeester vriendelijker oplossing. De enkele maanden terug gebruikte historische brandweer ladderwagen, is helaas niet meer ter beschikking. Weet u een oplossing voor ons?? De baluns hangen op een hoogte van plm. 18 meter……………

Wij houden ons aanbevolen!

wind-20-november-2016

ICOM IC-7400, Kenwood TR-751E, Kenwood TR-851E en vertical 2m/70cm weer gerepareerd

Met de overgang van PI4UTR naar de nieuwe locatie werd het ook tijd om de clubeigendommen eens onderhanden te nemen. Transceivers en antennemateriaal wordt nagekeken en gerepareerd. Allemaal in eigen beheer! Heeft u ook hulp nodig met een kapotte transceiver of antenne? Meldt u zich dan dinsdagavond eens aan de bar onze nieuwe lokatie!

 

Kenwood TR-751E

De Kenwood TR-751E all mode 2 meter transceiver wilde niet meer goed aan, en de volumeknop weigerde dienst. Foto is overgenomen van internet, maar laat wel de transceiver zien en de kapotte potmeter. Ook de TR-851E all mode 70 cm wilde niet meer goed werken, en ook hier was de knop de boosdoener.

Kenwood TR-751E bad pot switch

De verantwoordelijke onderdelen bij de Kenwood TR-751E en Kenwood TR-851E. Helaas niet meer verkrijgbaar, dus Michael PA4MIC heeft de potmeters opengehaald, en heeft de zilvercontacten gereinigd en gerepareerd. De contacten waren zelfs kapotgetrokken. Resultaat na een heftige reparatie is dat de transceiver weer werkt! Zodoende kan PI4UTR dus weer standby zijn op 145.325 tijdens de clubavonden, en kan de set weer worden gebruikt door onze leden! Ook 70cm kan weer worden gebruikt, en tijdens de Jamboree On The Air is de set alweer gebruikt!

IMG_20160814_124534

De ICOM IC-7400 HF-VHF all-mode transceiver had een kapotte CAT-poort. Vermoedelijk veroorzaakt doordat de 3,5mm CAT-stekker in en uit de transceiver werd gehaald toen de aan stond. Helaas is het circuit achter de CAT-connector absoluut niet bestand tegen ‘hot-swappen’ en na wat meetwerk constateerde Thom PA9T dat er een transistor kapot was. Na deze vervangen te hebben (SMD), werkte de CAT-poort weer!

schema

IC-7400 CAT-poort fout: transistor Q1941 sneuvelt als de 3,5 mm stekker in-en uit de transceiver wordt getrokken als deze aan staat. Lesje voor ICOM bezitters: eerst setje uit, dan pas stekkers erin of eruit… Overigens is de 2SC4081 niet meer goed verkrijgbaar. Een general purpose BC847 voldoet echter uitstekend!

comet_20gp_6_enl_enl

De laatste maanden in de periode van fort de Gagel werkte de vertical voor 2 meter en 70 cm niet meer. Alleen met 100 Watt kon de repeater PI3UTR worden geopend, terwijl deze zich op zichtafstand van het fort bevindt. Een test met een andere trx liet zien dat het daar ook niet mee lukte. De SWR-meter liet een keurige 1:1 zien… Een verdachte situatie! Na het aansluiten van een nieuw stuk coax werkte de antenne weer perfect en ging de repeater weer open, zelfs toen de antenne horizontaal op een bureaustoel lag met slechts enkele wattjes aan vermogen. Leerpunt: verrotte coax (vermoedelijk waterschade) hoeft geen slechte VSWR ten gevolge te hebben, maar dissipeert weer al het vermogen. Wellicht toeval omdat de lengte van de coax precies goed was om een lage impedantie te hebben in het voedingspunt? Wie zal het zeggen… De antenne werkt in ieder geval weer perfect en kan binnenkort op de mast worden gemonteerd!

Verslag presentatie digitale technieken van Johan PA3GER 8 november

Op dinsdag 8 november jl. hield Johan de Rijk PA3GER een lezing over de wondere wereld der digitale technieken. Bescheiden als hij is wilde Johan het zelf zo niet noemen, hij hield het op een presentatie, maar uiteindelijk bleek het toch een heuse lezing te zijn.

dsc_0446j150

Voor een aandachtig publiek van de rond de 35 OM’s begon Johan zijn uitleg met de hard- en software die nodig is om de piepjes en bliepjes netjes in leesbare taal op het scherm te krijgen. Vervolgens behandelde hij de diverse modes, van RTTY en PSK tot AMTOR, Olivia en JT65 en alles wat daar tussen zit. Ook zaken als weerkaarten, SSTV, APRS en WSPR kwamen aan de orde evenals D-STAR, DMR en het YAESU System Fusion. Het was zonder meer een leerzame en levendige avond, getuige de vele vragen die op Johan werden afgevuurd.

dsc_0448j150

Onze secretaris bedankte Johan voor de leerzame avond, meldde dat hij met lege handen kwam, maar beloofde dit de volgende dag (tijdens de lesavond van Johan) goed te maken. Johan ging akkoord met een optie die begint met een K en eindigde op ETEL 1. De belofte is inmiddels nagekomen.

Heeft u belangstelling om de presentatie van Johan eens rustig te bekijken? Neem dan contact op met de secretaris via onze contactpagina en het wordt u toegezonden.

PA0AA actief in CQWW contest 29+30 oktober – FOTO UPDATE

 FOTO UPDATE:

Check voor de foto’s de volgende pagina:

https://a08.veron.nl/activiteiten/contesten/cqww-ssb-2016/

 

Grootste contest ter wereld

Aankomend weekend vindt de grootste contest ter wereld plaats, de CQ World Wide SSB contest. Met ruim 35000 deelnemers is deze contest een must voor de ware DX-liefhebber en contestfanaat. Het conteststation van VERON Afd. Centrum PA0AA doet uiteraard mee! En uiteraard zijn kijkers van harte welkom!

PA0AA actief vanaf terrein Peka18

Normaliter werd altijd meegedaan van Fort de Gagel, maar dit is verleden tijd. De nieuwe contestlocatie van PA0AA is bij Scouting Peka18 aan de Daalseweg 148 in Utrecht. Na het afbouwen van het station op Fort de Gagel, wordt op de nieuwe locatie gewerkt aan de opbouw van een nieuw station.

Gezonde stress en gezelligheid: kom meedoen!

Altijd al eens met een contest mee willen doen? Of gewoon benieuwd hoe het er aan toe gaat? Benieuwd naar de gezonde stress en spanning die deze contest met zich meebrengt? En wil je ook weleens hele werelddelen wakker horen worden en weer naar bed gaan? Dan is een kijkje nemen bij PA0AA echt wat voor jou!

Bezoekers welkom!

De contest begint vrijdag op zaterdagnacht, om 00:00 UTC en duurt tot zondag op maandagnacht om 00:00 UTC. Er is zeker activiteit bij ons clubgebouw op zaterdag vanaf 10:00 uur, zaterdagavond en zondag overdag.

Parkeren

Op zaterdag kan er zeer beperkt worden geparkeerd op het terrein zelf. Dit komt omdat Scouting Peka18 dan draait. Parkeren kan wel gewoon in het woonwijkje, enkele tientallen meters na de ingang.  Op zondag is parkeren geen probleem!

cqww