Inschrijving JOTA-JOTI 2017 van start gegaan!

De inschrijving van de JOTA-JOTI 2017 is vanaf 1 april geopend. Tijdens het JOTA-JOTI weekend op 20 – 22 oktober maken Scouts over de hele wereld contact met elkaar via amateurradio en internet. In Nederland deden vorig jaar 223 groepen mee, met in totaal zo’n 17000 deelnemers. Extra bijzonder is dat het evenement dit jaar 60 jaar bestaat!

Inschrijven:

Inschrijven kan via de website van het evenement.

JOTA-JOTI is grootste Scoutingevenement ter wereld, en had in 2016 indrukwekkende statistieken, zoals te lezen is in het jaarverslag. Een zeer korte samenvatting laat de volgende statistiek zien:

Totaal aantal deelnemers: 1,394,228

Aantal deelnemende landen: 156

Aantal scoutinglocaties: 33684

JOTA toren

JOTA toren bij Scouting Lopik

Thema: Be Magnetic!

Elk jaar heeft de JOTA-JOTI een thema, dit jaar is dit “Be Magnetic!”.

Wat het thema inhoudt is beschreven op de website van JOTA-JOTI: Bij Scouting ontwikkel je je door het doen van uitdagende activiteiten. Ga tijdens de JOTA-JOTI 2017 eens op zoek naar je tegenpool! Hoe? Dat mag je zelf bepalen. Via het internet of via radioverbindingen. Binnen of buiten je eigen groep. Tijdens het derde weekend in oktober kan het gewoon lukken. We hebben er nu alweer zin in. Dit keer met een magnetisch tintje…..

Meer informatie:

Op onze evenementenpagina is meer algemene informatie te vinden over de JOTA-JOTI. Foto’s en een verslag van de editie van 2016, georganiseerd bij PI4UTR (Scouting Peka18) op ons thuishonk is hier te vinden.

 

Zelfbouw touch-paddle van Hans PA1ALV

Op 18 juni 2016 slaagde Hans voor zijn cw-examen in België.  Dat deed hij met een straight-key. Hij wilde zijn seinsnelheid verhogen naar 20wpm, omdat dit toch een vaak gebruikte snelheid is op de banden. Daarom maakte Hans zijn eigen touch-paddle!

Lees zijn volledige verslag in onze zelfbouwsectie, via de link hieronder:

Nieuwe gedragslijn vergunningen gepubliceerd

Nieuwe gedragslijn vergunningen gepubliceerd – Bron: Hamnieuws

Agentschap Telecom heeft zojuist de vernieuwde ‘Gedragslijn vergunningen radiozendamateurs’ gepubliceerd. Aan deze gedragslijn is ruim twee jaar gewerkt door de toezichthouder en verenigingen. De nieuwe gedragslijn vergunningen vervangt hiermee de ‘Beleidsnotitie onbemand frequentiegebruik’ die voor het laatst op 1 februari 2013 is bijgewerkt. Tijdens de laatste aanpassing in 2013 zijn bovenregionale relaisstations mogelijk gemaakt.

De vernieuwde gedragslijn geeft meer ruimte voor repeaters, modulatievormen en gebruikte bandbreedtes. Wijzigingen zijn er voor DARES en APRS op de 70-centimeter band. Nieuw is mogelijkheid voor Full amateurs om, onder voorwaarden, een vergunning voor maximaal 1600 Watt zendvermogen aan te vragen. Hamnieuws heeft de belangrijkste wijziging op een rij gezet:

Techniekneutrale vergunningen

Het document telt een aantal grote wijzigingen. Ten eerste zijn nieuwe vergunningen zoveel mogelijk techniekneutraal verleend. Agentschap Telecom had eerder al de toevoeging ‘D-Star of DMR’ uit ATOF’s voor Digital Voice repeaters gehaald. Nu trekt ze dit door naar alle repeaters. Omdat analoog en digitaal elkaar gevonden hebben in bijvoorbeeld System Fusion wordt deze lijn ook doorgetrokken naar de overige repeaters. Een vergunning voor een repeater is dus niet meer analoog of digitaal. Er is enkel een frequentie met bijbehorende bandbreedte vergunt, in combinatie met opstelplaats en antenne hoogte.

Geografische grens losgelaten

Een tweede grote wijziging is dat Agentschap Telecom de geografische grens losgelaten heeft. In het oude beleid werd er ondersteld gemaakt tussen een lokaal, regionaal en bovenregionaal relaisstation. Afstand tot andere relaisstations was daarbij uitgangspunt voor het wel of niet verlenen (en verlengen) van een vergunning. Dit heeft in het verleden nog wel eens tot een probleem geleidt. Door de komst van een nieuw relais werden vergunningen voor bestaande repeaters niet meer verlengd. Het nieuwe uitgangspunt is beschikbaarheid van frequentieruimte. Indien er frequenties beschikbaar zijn voor een geografisch gebied, dan kunnen deze toegewezen worden. Ook al staat er al een repeater in dezelfde regio.

Van 50 MHz. tot 10 GHz

Het  nieuwe document heeft rekening gehouden met relaisstations op de meest gebruikte amateurbanden. Onder de 144 MHz. wil Agentschap Telecom geen vergunningen voor repeaters afgeven omdat dit kan leiden tot ondoelmatig gebruik van frequentieruimte. Voor frequenties boven de 10 GHz. bestaat geen bandplan, maar zal de toezichthouder op individuele basis kijken wat de mogelijkheden zijn. Dat geldt ook voor vergunningen buiten de scoop van het document. Voor bakens is een apart bandplan opgesteld. Daarbij is ruimte voor èèn baken op 50 MHz en èèn baken op 70 MHz. Dit is gecoördineerd met defensie als primaire gebruiker.

Nieuwe APRS frequentie op 70-centimeter

De oude APRS-frequentie 430,5125 MHz is komen te vervallen. Daarvoor in de plaats is de frequentie 432.500 MHz. exclusief aangewezen voor APRS-toepassingen. Voor APRS-stations geldt dat de vergunning niet techniekneutraal is om de werking van het netwerk te blijven garanderen. De nieuwe frequentie is Europees afgestemd. Sinds 2008 zenden APRS stations op de 70-centimeter amateurband uit op deze frequentie. Nederland week daarmee af van Europese landen. De frequentie 432.500 MHz. wordt op veel plekken in Europa gebruikt en verving daarmee 433.800 MHz . dat door (ver)storing(en) van/aan ISM-apparatuur niet meer te gebruiken was.

Meer ruimte voor Digital Voice

Er is 100 kHz extra ruimte voor Digital Voice repeaters in de 70-centimeter band. Voorheen was hiervoor 438,0000 tot 438,4000 MHz. beschikbaar met de ingang 7.6 MHz. lager. Het nieuwe beleidsdocument heeft 100 kHz. extra ruimte gereserveerd in het secundaire deel van de 70-centimeter band. Door deze uitbreiding is er meer ruimte beschikbaar gekomen voor DMR-repeaters. In combinatie met de vervallen geografische grens geeft dit de mogelijkheid om een D-Star en DMR-repeater naast elkaar te draaien. Voorheen was dit met een standaard vergunning niet mogelijk.

Het frequentiegebied 430,6000 tot 431,000 MHz. is gereserveerd voor simplex toepassingen. Vroeger zaten hier voornamelijk Packet Radio stations. Het nieuwe beleid staat toepassingen met een hogere bandbreedte nu toe, tot 50 kHz. Daardoor kan er nu ook gebruik worden gemaakt van Tetra DMO repeaters of andere simplex experimenten die een hogere bandbreedte nodig hebben voor haar toepassing dan de voorheen vergunde 12,5 of 20 kHz.

‘Noodrepeaters’ naar 438.5250 MHz

Door de uitbreiding van de beschikbare frequentieruimte voor Digital Voice repeaters is DARES (en DCRO?) genoodzaakt zijn frequenties te verschuiven. Voorheen was de frequentie 438,4250 MHz. landelijk beschikbaar voor ad-hoc repeaters van deze organisatie(s). Zij zullen nu 100 kHz. omhoog moeten gaan. De ingangsfrequentie is 430,8250 MHz. Een afwijkende shift van 7,7 MHz dus. Dit frequentiepaar wordt slechts een keer vergund en mag enkel gebruikt worden voor georganiseerde oefeningen of tijdens noodsituaties en kan landelijk ingezet worden.

Hoger zendvermogen voor Full amateurs

Nieuw is een optie om een vergunning aan te vragen voor een hoger zendvermogen. Voorheen stond Agentschap Telecom dit enkel toe wanneer de maan als passieve reflector gebruikt werd (de ‘EME-vergunning’). Deze mogelijkheid is nu verruimd. Onder voorwaarden kan een vergunning aangevraagd worden waarbij het maximale vermogen met +6 dB wordt verhoogd naar 1600 Watt. Daarbij geldt wel dat deze uitsluitend toegewezen wordt op banden waar radiozendamateurs de primaire status genieten.

Agentschap Telecom schrijft dat ze heeft overwogen om het zendvermogen voor Full amateurs generiek te verhogen maar heeft hier vanaf gezien omdat de kans op verstoringen, met name in woonwijken, toeneemt. Belangrijker vind de toezichthouder de overschrijding van blootstellingslimieten, zoals vastgelegd in de ICNIRP-normering. Aanvragen van een hoogvermogensvergunning zal dus moeten voorzien zijn van een veldsterkteberekening en uitdraai van het Kadaster, waarbij de afstand tot overige percelen wordt aangegeven alsook foto’s van het antenne-opstelpunt en de omgeving.

Het nieuwe document is te downloaden op de website van Agentschap Telecom.

 

 

Zelfbouw split-ear morse trainer van Hans PA1ALV

Clublid Hans Terlouw PA1ALV heeft een apparaatje ontwikkeld wat helpt bij het leren van Morse code volgens de split-ear methode. Dat het apparaatje werkt, heeft Hans inmiddels bewezen, want het felgebeerde morsecertificaat heeft hij inmiddels in bezit!

Bekijk het volledige project via de volgende link:

 

Antennes gerestaureerd tijdens PACC 2017!

Antennes restaureren en bouwen tijdens witte PACC 2017

Op 11 en 12 februari 2017 vond de jaarlijkse PACC contest weer plaats. VERON afdeling Centrum deed uiteraard mee, onder de bekende call PA0AA. Het was geen traditioneel contest weekend deze keer. De antennes op onze home-QTH waren kapot gewaaid, dus het contest weekend stond in het teken van het opbouwen en herstellen van de antennes. Het resultaat van een weekend hard werken met een grote groep amateurs mag er zijn!

De club beschikt nu weer over nette antennes, voorzien van een ingenieus takelsysteem! Daarnaast beschikt ons home-QTH nu over diverse ophangpunten voor antenne experimenten.

Veel lol tijdens het PACC weekend om alle antennes te voorzien van een takelsysteem en systeem om de antennes op spanning te houden!

Bekijk alle foto’s van het evenement en lees het volledige verslag van het weekend door middel van deze link!

Tot de volgende PACC!

Hé, jij daar, Youngster!

Hé, jij daar, Youngster!

Ben je tussen de 15 en 26 jaar, actief op de band als zend- of luisteramateur? Of heb je belangstelling voor het radioamateurisme? Dan zijn we op zoek naar jou!

In het weekend van 10 t/m 12 maart 2017 organiseren wij een weekend voor de jonge zend- en luisteramateurs. Deze datum is niet voor niets gekozen, dit is natuurlijk het weekend van de radiomarkt in Rosmalen.

Hé, jij daar, Youngster! Doe je mee aan ons Jeugdkamp?Dit is dan ook de reden dat wij een locatie hebben uitgezocht op ongeveer 20 minuten vanaf Rosmalen, het weekend zal plaatsvinden in het clubhuis van Jong Nederland te Vorstenbosch. Hier hebben wij ook de mogelijkheid om een klein antennepark neer te zetten en dus een radiostation in te richten.

Het programma kort samengevat:

 • onderling qso’s,
 • verbindingen maken,
 • radiomarkt bezoeken,
 • en eventueel nog een soldeerkitje maken.

Heb jij zin in een gaaf weekend met andere Youngsters en heb je zin om mee te gaan naar de radiomarkt? Meld je dan aan bij: jeugdkamp@veron.nl of mail voor verdere info.

De kosten voor dit weekend proberen wij zo laag mogelijkheid te houden door middel van sponsoring. Deze zal rond de 10,- euro voor de jeugd zijn!

Verslag Huishoudelijke Vergadering VERON Centrum 31 januari 2017

Huishoudelijke vergadering?  Je zult je misschien afvragen wat dát nu weer is, maar dat laat zich verklaren. Tot voor kort spraken wij altijd van Algemene Ledenvergadering (ALV) echter ons is, bij nadere bestudering van de VERON statuten, gebleken dat de feitelijke term ‘Huishoudelijke vergadering’ is en het lijkt ons beter om ons in het vervolg maar aan deze formele aanduiding te houden.

De vergadering werd door 22 leden bezocht, wat een gemiddelde opkomst genoemd mag worden in vergelijk met voorgaande jaren.

Hieronder volgt een résumé van de voornaamste zaken die aan de orde zijn gekomen:

 • Voorzitter Michael Cornet/PA4MIC memoreerde de verhuizing van Fort de Gagel naar de huidige locatie. Het is niet allemaal zonder slag of stoot verlopen, we zijn er nog niet, maar veel werk is verricht. Hij dankte de leden die actief een hand uit de mouwen hadden gestoken bij de verhuizing;
 • Gemeente Utrecht heeft onze vergunningsaanvraag om een antennemast op te zetten, ontvankelijk verklaard. De op grond van de Algemene Wet bestuursrecht te nemen beslissing valt medio maart 2017;
 • Thom van der Klis/PA9T stelde voor om studenten/scholieren van de Universiteit, Hogescholen, HBO, MBO, ROC etc. bekend te maken met het fenomeen radiozendamateur en hen de cursus opleidend voor het N- en zelfs het F- certificaat gratis aan te bieden. Na stemming wordt besloten dit voorstel aan te nemen, onder voorwaarde dat eerst opleider Johan de Rijk/PA3GER geraadpleegd wordt. Gaat Johan akkoord dan gaat het gelden voor de komende opleidingsperiode (start waarschijnlijk eind augustus as.), waarna een evaluatie plaats moet vinden. We moeten niet aan ons eigen succes ten grond gaan natuurlijk, maar naar verwachting zal het zo’n vaart niet lopen;
 • Michael Cornet/PA4MIC, Jeroen Snijders/PA1JRN en Thom van der Klis/PA9T stellen voor om ten behoeve van zelfbouw en onderhoud, de nodige meet- en soldeerapparatuur aan te schaffen alsmede een Spectrum Analyzer (gedachten gaan uit naar de RIGOL DSA815-TG) en wat klein gereedschap. Penningmeester Paul van der Wurff/PE2LZ geeft aan dat er voldoende financiële middelen voorhanden zijn. Na stemming en uitgebreide discussie over de voors en tegens, gaat de vergadering akkoord met deze investering;
 • Peter de Graaf/PJ4NX plaatste een voorstel bestemd voor de bijeenkomst van de Verenigingsraad (VR) van VERON HB op de agenda. Voorstel behelsde een termijn te stellen aan de periode waarbinnen bestuurders van VERON HB als zodanig mogen blijven functioneren. Zijn voorstel was om een termijn van 4 jaar op te nemen in de Statuten van de VERON met een maximale (eenmalige) verlenging van 4 jaar. Na hoofdelijke stemming en uitgebreide discussie, werd het voorstel met 4 stemmen vóór, één onthouding en 17 stemmen tegen, verworpen. Het voorstel zal derhalve niet door VERON 08 ingebracht worden op de komende VR van de VERON;
 • De kascontrolecommissie bestaande uit Will Janssen/PA3GQY en Richard Jannes/PD3RFR, verleende penningmeester Paul v.d. Wurff/PE2LZ décharge waarmee het financiële jaarverslag werd goedgekeurd;
 • Bestuursverkiezing:
  Voorzitter: Michael/PA4MIC, aftredend herkiesbaar
  Secretaris: Ab/PA5ABW, niet aftredend
  Penningmeester: Paul/PE2LZ, niet aftredend
  Bestuurslid: Ruud/NL13562, aftredend, herkiesbaar
  Bestuurslid: Gerrit/PE1GJ, aftredend, niet  herkiesbaar.
 • De herkiesbare bestuursleden Michael Cornet/PA4MIC en Ruud de Vos/NL13562 werden met algemene stemmen opnieuw verkozen. Algemeen lid Gerrit ten Napel/PE1GJ gaf aan zijn QSL-management niet buiten het bestuur om te willen continueren.
  Dientengevolge is er een vacature ontstaan voor de positie van een bestuurslid algemeen binnen het bestuur én de QSL-manager. Beide functies mogen gecombineerd worden. De leden van de afdeling zullen binnenkort via een nieuwsbrief worden gevraagd om deze vacature(s) in te vullen.

vy 73 namens het bestuur

secretaris, Ab Woutersen/PA5ABW

Geslaagd bij de cursus van Johan PA3GER!

We zijn zo langzamerhand toe aan een update van de resultaten behaald door de cursisten van onze onvermoeibare cursusleider Johan de Rijk/PA3GER. Maar liefst 20 gegadigden meldden zich afgelopen augustus bij Johan, waarvan tijdens de cursus 5 OM’s zich afmelden om uiteenlopende redenen, zoals onregelmatige diensten, werk aan de andere kant van de Oceaan, druk met andere werkzaamheden, privéomstandigheden etc. etc.

Zijn er ook successen te melden?  Nou dát dachten wij wel ja! Voor het afgelopen november examen wisten 3 kandidaten te slagen voor het N- examen, t.w.: Will/PD3WS en Ko/PD0ZEE. De derde OM wil om hem moverende redenen liever niet met naam en toenaam vermeld worden, hetgeen wij uiteraard respecteren. Martijn/PA3MS slaagde in november voor de F-licentie.

In januari namen weer enkele OM’s deel aan de examens waarbij Ewoud/PD7EWD en Erik/PD0RDG slaagden voor N! Jeroen/PA1JRN en Hanz/PA3ZZ wisten de grote jachtakte binnen te halen.

Mannen, namens het bestuur allen van harte geluk gewenst met de behaalde resultaten en vele plezier met de hobby, gd dx!!

De cursus telt op dit moment nog 10 cursisten, waarvan er 6 komend voorjaar opgaan voor F en 4 voor N. Succes gewenst!!!!

Uitnodiging: antennes bouwen en restaureren op 11 en 12 februari vanaf 9:00 uur

Afgelopen woensdag 18 januari is een deel van het PA0AA contestteam samengekomen om te brainstormen over de antennesituatie op onze locatie. Na de flinke herfststorm van 20 november zijn de 80-meter dipool en de FD-4 multiband draadantenne letterlijk uit elkaar getrokken. Dit willen we herstellen. Iedereen is welkom om te komen kijken, of helpen!

Van de contestgroep waren Paul PE2LZ, Thom PA9T, Roel PA2RG, Will PA3GQY, Ab PA5ABW en Gerrit PE1GJ aanwezig. Na wat discussie over de op te bouwen antennes voor de PACC, beschikbare mensen en de huidige beschikbare antennes hebben we eigenlijk moeten concluderen dat meedoen aan de PACC-contest zoals we gewend waren op het Fort, nog niet mogelijk is.

Daarom hebben we gekozen voor een iets andere aanpak: op zaterdag 11 februari vanaf 9:00 uur, zaterdagnacht en zondag 12 februari zullen we:

 1. een hoogwerker huren om de voedingspunten van de antennes te bereiken
 2. de FD-4 herstellen
 3. de 80-meter dipool herstellen
 4. extra voedingspunten ophangen in diverse hoge bomen voor extra antennes
 5. de FB-33 beam opbouwen en op de JOTA-methode tegen de boomstomp aan hijsen
 6. de PWK 40 meter rotary dipool plaatsen
 7. veel plezier maken, Chinees eten, antennes bouwen en lekker meedoen met de PACC-contest

Het herstellen van de FD-4 en 80-meter dipool gaan we doen met karabijnhaken, waarbij we zorgen dat de voedingspunten en dipool uiteindes hijsbaar zijn, en dus naar beneden kunnen voor onderhoud of inspectie.

De voedingspunten en eindpunten van de dipolen worden hijsbaar gemaakt met behulp van karabijnhaken.

De FD-4 en de 80-meter dipool worden opgehangen met een karabijnhaakconstructie. Hierbij wordt met een ruime lus een stevige karabijnhaak aan een horizontale tak gehangen, waarbij de karabijnhaak in feite als een hijspunt fungeert. De baluns worden via dit hijspunt opgetakeld. Aan de dipooleindes komt een touw te zitten, waar aan het einde een gewicht bungelt. Hierdoor zit de dipool strak, maar zit er ook bewegingsruimte in om de beweging van de bomen op te vangen.

Via de karabijnhaken kan de gehele dipool omhoog worden getakeld, of naar beneden worden gehaald. Gewichten aan de eindes houden de dipoolhelften strak, maar geven ook rek voor de beweging van de bomen.

Close-up van de hijsconstructie. Zowel de baluns als de dipooleindes worden op deze manier hijsbaar gemaakt.

Hulp is welkom, dus hopelijk tot dan!

Gezellige nieuwjaarsbijeenkomst VERON 08

Zondag 8 januari jl. vond, voor het eerst op de nieuwe locatie, de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst plaats van VERON Centrum. De deur ging om 14:00 CET open en vanaf die tijd druppelden de OM’s binnen en een enkele YL, al dan niet vergezeld van XYL’s partners en kinderen. Geen precieze telling bijgehouden, maar wij schatten het aantal op tussen de 25 en 30. Een uitermate geanimeerde middag werd het, waarbij onder het genot van een drankje en een eenvoudig hapje, de beste wensen werden uitgewisseld en nieuwtjes natuurlijk, veelal de hobby betreffende.

Rond de klok van 17:00 uur vertrokken de laatsten en kon de crew een aanvang maken met het kuisen van de bar en het gebruikte zo geheten Troeplokaal.

Beste mensen, dank voor jullie komst en de meegebrachte gezelligheid en…….maak er wat van dit jaar.
Bestuur VERON Centrum