Uitnodiging: antennes bouwen en restaureren op 11 en 12 februari vanaf 9:00 uur

Afgelopen woensdag 18 januari is een deel van het PA0AA contestteam samengekomen om te brainstormen over de antennesituatie op onze locatie. Na de flinke herfststorm van 20 november zijn de 80-meter dipool en de FD-4 multiband draadantenne letterlijk uit elkaar getrokken. Dit willen we herstellen. Iedereen is welkom om te komen kijken, of helpen!

Van de contestgroep waren Paul PE2LZ, Thom PA9T, Roel PA2RG, Will PA3GQY, Ab PA5ABW en Gerrit PE1GJ aanwezig. Na wat discussie over de op te bouwen antennes voor de PACC, beschikbare mensen en de huidige beschikbare antennes hebben we eigenlijk moeten concluderen dat meedoen aan de PACC-contest zoals we gewend waren op het Fort, nog niet mogelijk is.

Daarom hebben we gekozen voor een iets andere aanpak: op zaterdag 11 februari vanaf 9:00 uur, zaterdagnacht en zondag 12 februari zullen we:

  1. een hoogwerker huren om de voedingspunten van de antennes te bereiken
  2. de FD-4 herstellen
  3. de 80-meter dipool herstellen
  4. extra voedingspunten ophangen in diverse hoge bomen voor extra antennes
  5. de FB-33 beam opbouwen en op de JOTA-methode tegen de boomstomp aan hijsen
  6. de PWK 40 meter rotary dipool plaatsen
  7. veel plezier maken, Chinees eten, antennes bouwen en lekker meedoen met de PACC-contest

Het herstellen van de FD-4 en 80-meter dipool gaan we doen met karabijnhaken, waarbij we zorgen dat de voedingspunten en dipool uiteindes hijsbaar zijn, en dus naar beneden kunnen voor onderhoud of inspectie.

De voedingspunten en eindpunten van de dipolen worden hijsbaar gemaakt met behulp van karabijnhaken.

De FD-4 en de 80-meter dipool worden opgehangen met een karabijnhaakconstructie. Hierbij wordt met een ruime lus een stevige karabijnhaak aan een horizontale tak gehangen, waarbij de karabijnhaak in feite als een hijspunt fungeert. De baluns worden via dit hijspunt opgetakeld. Aan de dipooleindes komt een touw te zitten, waar aan het einde een gewicht bungelt. Hierdoor zit de dipool strak, maar zit er ook bewegingsruimte in om de beweging van de bomen op te vangen.

Via de karabijnhaken kan de gehele dipool omhoog worden getakeld, of naar beneden worden gehaald. Gewichten aan de eindes houden de dipoolhelften strak, maar geven ook rek voor de beweging van de bomen.

Close-up van de hijsconstructie. Zowel de baluns als de dipooleindes worden op deze manier hijsbaar gemaakt.

Hulp is welkom, dus hopelijk tot dan!