Het inburgeringsproces op PEKA 18 begint op gang te komen

Het VERON-bord is opgeknapt en naast de ingang geplaats bij onze nieuwe locatie aan de Daalseweg in Oud Zuilen, Utrecht

Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar onze nieuwe locatie aan de Daalseweg 148 in Utrecht Noord. Ook gisteravond, op de reguliere clubavond, was het een geanimeerd gezelschap van OM’s die nog net niet met vakantie waren, of net weer terug van, getuige de bijgevoegde plaatjes.

IMG-20160714-WA0001

IMG-20160714-WA0002 IMG-20160714-WA0003

Hans/PA1ALV was een van de gelukkigen, die de vakantie nog voor de boeg heeft en hij testte zijn nieuwe speeltje, een QRP transceiver, uit op zijn homebrew dipool antennes. Hieronder de QRP-set en let ook op de door Hans vervaardigde mini-paddle. Prachtig stukje huisvlijt.

IMG-20160712-WA0002Hans bij het opzetten van een van de nauwkeurig afgemeten dipools, nauwkeurig gade geslagen door onze ‘handyman’ van PEKA 18, Frank, die tot op heden zijn gewicht in goud waard is gebleken voor ons.

20160712_195817

20160712_195853

IMG-20160712-WA0005

We zijn nog lang niet op orde hoor, denk dat niet. De shack moet nog ingeruimd worden, er moet een antenne doorvoer gemaakt worden en op een van de containers wordt een constructie gelast waarover een dekzeil gespannen kan worden. Hier kunnen we dan ons antennemateriaal veilig voor weer en wind opbergen. Handyman Frank, een ervaren lasser, heeft zijn medewerking al weer toegezegd, waarvoor we uiteraard zeer erkentelijk zijn.

Verder zal er een bouwvergunning bij de gemeente aangevraagd moeten worden voor de te plaatsen antennemast. VERON Centrum en PEKA 18 zijn al tot overeenstemming gekomen, waar de mast het beste geplaatst kan worden. Vooruitlopend op de door de gemeente Utrecht te nemen beslissingen, kan er al wel vast een aanvang worden gemaakt met het ophangen van wat draadantennes, bomen genoeg, dus met een beetje improvisatie komen we beslist een eind.

De overdacht van Gebouw C van Fort de Gagel is inmiddels een feit. De ruimte beneden, waarin de shack, de knutselhoek en de verenigingsaccommodatie waren gevestigd, is geheel leeg geruimd. In de opslag ruimte boven, staat nog het nodige spul dat voor een flink deel mee moet naar de Daalsweg, maar er kan beslist ook nog wel wat ‘ouwe meuk’ worden geruimd. Verscheidene van ons beginnen zo langzamerhand bekende gezichten te worden voor de ambtenaren van de gemeentelijke stort 🙂

ouwe meuk

Ouwe en nog bruikbare meuk…….

Voor degenen die nog niet op de nieuwe locatie geweest zijn en zo langzamerhand toch nieuwsgierig zijn geworden: volgende week dinsdag staan de deuren voor u vanaf 20:00 uur weer open, tot dan