Artikelen door Redactie

Zelfbouwproject Nanokeyer op PI4UTR

Beste OM’s Enkele leden hebben weer een leuk klein zelfbouw projectje uitgezocht om samen te bouwen wat voor iedereen goed te doen moet zijn al dan niet met wat hulp. Het gaat deze keer om de NanoKeyer, dit is een cw keyer die ook beschikt over memory. Het is een arduino (nano) gebaseerd project dat […]

Onze verhuisperikelen: een update

Update dd. 22 maart 2016 Op dinsdag 22 februari bracht het DB van VERON 08, bestaande uit Michael Cornet/PA4MIC (voorzitter), Paul van der Wurff/PE2LZ (penningmeester) en Ab Woutersen/PA5ABW (secretaris) een bezoek aan PEKA 18, Daalseweg 148 te Utrecht- Noord. Aldaar werd in een prettig, open en vooral constructief gesprek gehouden met de heren Oscar van […]

PACC 2016, zaterdag 13 februari/zondag 14 februari

Zaterdag 13 en zondag 14 februari as. is het weer zover, de jaarlijkse (Nederlandse) PACC-contest. Zaterdags gaan om 12:00 GMT, 13:00 uur lokale tijd dus, gaan de eerste signalen de lucht in en op dezelfde tijd zondags is het uit met de pret. Ook PI4UTR neemt weer deel, en zoals reeds in lengte van jaren, […]

Algemene Ledenvergadering VERON Centrum

AGENDA  Algemene Leden Vergadering VERON CENTRUM Dinsdag 9 februari 2016 Aanvang 20:00 uur Opening voorzitter Ingekomen stukken Vaststellen Agenda Door leden op de agenda te plaatsen onderwerpen  Wel en wee van de voorzitter Update inzake locatiewijziging Notulen ALV 2015 Jaarverslag secretaris 2015 Financieel overzicht 2015/begroting 2016 Verslag kascontrolecommissie Verkiezing bestuursleden Afgevaardigden VR Stemming aangedragen voorstellen […]

Geanimeerde nieuwjaarsreceptie

Zondag 10 januari jl. organiseerde VERON Centrum haar laatste Nieuwjaarsreceptie op de huidige locatie. Het werd een geanimeerde bijeenkomst tussen een plusminus 30-tal OM’s, waarvan enkelen vergezeld werden van hun XYL’s en hun kinderen. Ook de laatsten vermaakten zich opperbest niet alleen in het fort, maar ook daar buiten, getuige de bemodderde schoenen en natte […]

HNY 2016

Het bestuur van VERON Centrum, wenst u: Een voorspoedig en vooral gezond 2016 Hopelijk heeft u de jaarwisseling goed doorstaan en gaat u met frisse moed aan de slag voor het komende jaar. Er ligt een jaar met de nodige onzekerheden in het verschiet, immers: ultimo mei 2016 moeten wij onze zeer vertrouwde locatie op […]

Prettige Feestdagen

Het bestuur van VERON Centrum wenst allen Zondag 10 januari 2016 voor de laatste maal in onze geschiedenis Nieuwjaarsreceptie op locatie Fort de Gagel Vanaf 14:00 uur bent u welkom

Geanimeerde Jaarlijkse Verkoping VERON 08

  Onder de bezielende leiding van veilingmeester Johan de Rijk, beter bekend als (O)PA3GER, vond vrijdag 18 december jl. de jaarlijkse verkoopavond plaats van VERON, Afdeling Centrum. De avond werd druk bezocht en de sfeer was beslist geanimeerd te noemen. De nodige spullen veranderden weer van eigenaar en als je ergens kon spreken van win-win […]

PA0AA actief in CQWW

Afgelopen weekend was VERON 08, onder de roepnaam PA0AA, actief in de CW contest van CQWW. Er werd gewerkt met twee stations in zo’n beetje alle beschikbare banden. Het ging ons niet om de punten, maar puur voor het plezier van de QSO’s en dat was er. Zaterdag bleef de 20 meter verrassend lang open […]