Artikelen door Redactie

Zelfbouw artikel Koos PE4KH

Afdelingslid Koos PE4KH stuurde ons zijn verslag toe van een experiment met een USB audio interface. Een externe geluidskaart dus op USB basis. Klik op de link hieronder om zijn artikel te lezen! Digimode Interface voor Yaesu FT-8×7  

PA15TOUR op herhaling

Weet u nog? PA15TOUR: de special call die wij gebruikten ter gelegenheid van ‘le grand départ’ van de Tour de France editie 2015, ook wel bekend bij de liefhebbers als ‘la grande boucle’ ? Ruim 2.500 QSO’s werden er gemaakt, zowel in SSB, CW als PSK. Gedenkwaardig was ook de zaterdag van de eerste etappe, […]

IPARC te gast op VERON Centrum

Net als vorig jaar bood VERON Centrum weer onderdak aan de ALV van IPARC- Nederland. IPARC staat voor: International Police Association Radio Club, oftewel de hamradioclub van de internationale organisatie van ‘law enforcement officers’. Dit is een breed begrip, aangezien niet alleen (oud) politiemensen deel uit mogen maken van deze verenigingen, maar ook (ex) medewerkers […]

Welkom op onze nieuwe site!

Welkom op onze nieuwe site! Welkom op de nieuwe site van afdeling Centrum! Sinds de laatste bijzondere algemene ledenvergadering in oktober 2015 is er hard gewerkt en het resultaat mag er zijn! Een compleet nieuwe website in de huisstijl van de VERON, om zodoende de uitstraling van de verschillende afdelingen meer op één lijn te krijgen. Maar toch […]

Zelfbouwproject Nanokeyer op PI4UTR

Beste OM’s Enkele leden hebben weer een leuk klein zelfbouw projectje uitgezocht om samen te bouwen wat voor iedereen goed te doen moet zijn al dan niet met wat hulp. Het gaat deze keer om de NanoKeyer, dit is een cw keyer die ook beschikt over memory. Het is een arduino (nano) gebaseerd project dat […]

Onze verhuisperikelen: een update

Update dd. 22 maart 2016 Op dinsdag 22 februari bracht het DB van VERON 08, bestaande uit Michael Cornet/PA4MIC (voorzitter), Paul van der Wurff/PE2LZ (penningmeester) en Ab Woutersen/PA5ABW (secretaris) een bezoek aan PEKA 18, Daalseweg 148 te Utrecht- Noord. Aldaar werd in een prettig, open en vooral constructief gesprek gehouden met de heren Oscar van […]

PACC 2016, zaterdag 13 februari/zondag 14 februari

Zaterdag 13 en zondag 14 februari as. is het weer zover, de jaarlijkse (Nederlandse) PACC-contest. Zaterdags gaan om 12:00 GMT, 13:00 uur lokale tijd dus, gaan de eerste signalen de lucht in en op dezelfde tijd zondags is het uit met de pret. Ook PI4UTR neemt weer deel, en zoals reeds in lengte van jaren, […]

Algemene Ledenvergadering VERON Centrum

AGENDA  Algemene Leden Vergadering VERON CENTRUM Dinsdag 9 februari 2016 Aanvang 20:00 uur Opening voorzitter Ingekomen stukken Vaststellen Agenda Door leden op de agenda te plaatsen onderwerpen  Wel en wee van de voorzitter Update inzake locatiewijziging Notulen ALV 2015 Jaarverslag secretaris 2015 Financieel overzicht 2015/begroting 2016 Verslag kascontrolecommissie Verkiezing bestuursleden Afgevaardigden VR Stemming aangedragen voorstellen […]