Fort de Gagel leeg geruimd

Zoals bekend, stond er nog de nodige ‘hardware’, in de vorm van voornamelijk antennemateriaal, in de opslagruimte van Fort de Gagel. De wakkere ambtenaren van de afdeling UVO hadden ons ergens in het voorjaar, de gelegenheid gegeven tot eind augustus van dit jaar om de zaak leeg op te leveren. Dat zij hierin vertrouwen hadden, bleek wel uit het feit, dat ondanks dat de zaak nog niet geheel schoon werd opgeleverd, zij al op 11 juli jl. akkoord gingen met de officiële overdracht.

20160917_122337Belofte maakt schuld, dus het werd inderdaad hoog tijd om de handjes uit de mouwen te steken. Een spoed mailtje werd daarom vrijdag 16 september jl. ‘de tent in gestuurd’, met als gevolg  dat vier leden zich spontaan meldden. Vier bestuursleden hadden zich al beschikbaar gesteld, dus met deze groep moest het lukken.

De klus viel echter toch wat tegen, ook al gelet op de nazomerse temperaturen, maar laten we niet zeuren, voor hetzelfde geld had het pijpenstelen geregend en dan valt het leed van een natte rug door transpiratie alleszins te overzien.

20160917_122344

Tot 3x toe moest er die zaterdag een rit gemaakt worden met de via Ruud Vos/NL13562 ter beschikking gestelde aanhanger. We dachten het keurig opgelost te hebben (zie foto), maar uitgerekend nét voor de laatste rit, wist een toevallige voorbijganger ons te melden, dat hij  vorige week bij ‘Blik op de Weg’ had gezien dat onze wijze van transporteren niet door de beugel kon……..Ja, en bedankt geachte heer, had dat maar niet gezegd, met alle goede bedoelingen uiteraard, want nu moesten we met die wetenschap de laatste rit aanvaarden. Uitladen en een andere oplossing zoeken leek ons niet wenselijk maar een boete uiteraard ook niet. Een uiterst korte edoch efficiënt uitgevoerde risicoanalyse gaf al snel de doorslag: Gaan met die banaan en…. de goden waren ons gunstig gezind: Geen blauw/rood gestreept voertuig van de H. Hermandad heeft ons de weg versperd.

Nico, Will, Koos, Arno hartelijk dank voor jullie hulp, zonder jullie was het ons (Paul, Gerrit, Michael en Ab) niet zo vlotjes gelukt.

Maandag 19 september leverde onze secretaris bij de mannen van UVO de laatste (?) bij ons nog in omloop zijnde sleutel in. Voor hij dat deed, maakte hij nog even een rondje, veegde de vloer nog ff aan en keek met enige weemoed de lege ruimten in, waar zovele radiomannen (en een enkele YL) van VERON 08, maar ook (tijdelijk) de OM’s van VRZA, afdeling Utrecht, zoveel lief en leed met elkaar hebben gedeeld.  Hij bedacht, in filosofische stemming gekomen, dat alles van voorbij gaande aard is, ook de leuke dingen des levens. Fort de Gagel, Gebouw C,  adieu, je hebt ons in lengte van jaren gediend.

20160919_112251 20160919_112432 20160919_112439