Artikelen door Redactie

Het klusteam van PI4UTR is weer druk geweest!

Na het knappe timmer- en schilderwerk van Kees PA5Z en Frank PE2A is in het weekend van 22 en 23 september weer een aantal actieve leden drukdoende geweest om diverse werkzaamheden in en om het clubhuis uit te voeren. Ondanks het slechte weer werden de problemen met de antenne’s aangepakt. De rotor in de mast […]

Verslag Ballonvossenjacht 2018

9 september 2018. Het staat al sinds vorig jaar geblokkeerd in mijn agenda. Dit is de dag dat de 40e ballonvossenjacht plaats zal vinden. Voor mij de 4e keer dat ik actief jaag op de ballon. Maar dit jaar gaan we voor het podium. De apparatuur is hetzelfde, de strategie wordt nieuw. Het team bestaat […]

Dinsdag 7 augustus as. 1e dinsdag van de maand dus… geen QSL kaarten?!

Dit bericht is overgenomen uit onze nieuwsbrief. Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen, schrijf je dan in via https://a08.veron.nl/contact/nieuwsbrief/ Dinsdag 7 augustus as. 1e dinsdag van de maand dus…… QSL kaarten……….zou je denken, maar vakantieperikelen gooien roet in het eten. QSL-manager Koos/PE4KH is er wel, en je kunt je kaarten bij hem kwijt, maar hij heeft […]

Cursus radiozendamateur bij Afdeling Centrum

Binnenkort weer cursus radiozendamateur bij Afdeling Centrum. Na de zomervakantie start er weer een nieuwe cursus radiozendamateur bij Afdeling Centrum A08. Er wordt dit maal gestart met een kleine 3 maanden alleen Novice, waarna de deelnemers kunnen doorstromen en instromen voor de Full opleiding. De cursus zal door onze zeer ervaren cursusleider Johan PA3GER gegeven worden […]

Lezing ‘PCB-ontwerp voor de radiozendamateur’ 12 juni a.s.

VERON Afdeling Centrum presenteert: PCB-ontwerp voor de radiozendamateur Een lezing door Jeroen PA1JRN en Thom PA9T Dinsdag 12 juni 20:00 uur Clubgebouw PI4UTR, Daalseweg 148 Utrecht Bij drukte parkeren bij Burg. Norbruislaan De etsbak is passé, maar hoe pak je het ontwerp van printplaatjes dan aan? Onderwerpen: Moderne CAD-ontwerptechnieken Waar bestel je online je eigen […]

PI4UTR QRV op Nationale Molendag, zaterdag 12 mei 2018

Onderstaand artikel is afkomstig uit onze nieuwsbrief. Wil je onze nieuwsbrief ook ontvangen? Meld je dan aan via het inschrijfformulier. Beste OM’s en (X)YL’s, Op zaterdag 12 mei as. wordt de 46ste Nationale Molendag gehouden. Al enkele jaren zijn wij op deze dag QRV vanuit de Molen van de polder Westbroek (nabij het clubgebouw). Het […]

Even snuffelen aan de Icom IC-7610

Tijdens de clubavond van 17 april kwam Marcus (PA2DB) van Hamshop spontaan het clubgebouw binnenlopen met een ICOM IC-7610. Na een korte ‘off air’ impressie op de bar, duurde het niet lang voordat de aanwezige clubleden in de shack aanwezig waren om te ervaren wat deze kleine alleskunner in werkelijkheid kan. Na een paar uurtjes […]

Wisseling van de wacht

Op de laatst gehouden Afdelingsvergadering (13 februari jl.) stond als vast agendapunt de samenstelling van het bestuur vermeld. Zoals te doen gebruikelijk wordt onder dat agendapunt aangegeven, wie van de bestuursleden aftredend is en zo ja, of dat bestuurslid zich dan ook herkiesbaar stelt. Deze keer was de beurt aan onze secretaris, Ab Woutersen/PA5ABW, die […]

Bijzondere Afdelingsvergadering dinsdag 20 maart 2018

Bijzondere Afdelingsvergadering dinsdag 20 maart 2018 Op zaterdag 21 april 2018 houdt VERON HB haar jaarlijkse Verenigingsraad (VR) bijeenkomst. Zoals bekend mag worden geacht, is de VR het hoogste beslisorgaan binnen de VERON. Voor wat de VR van de VERON precies behelst, verwijzen wij u naar deze pagina van de site: https://www.veron.nl/vereniging/het-hoofdbestuur/verenigingsraad/ De afdelingen van de […]