Nieuwsbrief A08 – Voorjaar 2022

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2022. Een jaar dat we gelukkig weer vanaf nu met elkaar mogen doorbrengen, en waarbij we elkaar weer regelmatig kunnen treffen in het clubgebouw.

Iedere dinsdagavond gaan om 20:00 uur de deuren open voor de reguliere afdelingsbijeenkomst. Uiteraard zijn daar alle leden van harte welkom om de hobby te bedrijven, dan wel informeel aan de bar of op het ‘terras’ een versnapering te nuttigen. Naast de leden, zijn ook andere personen die in de radiohobby geïnteresseerd zijn welkom om een kijkje te komen nemen.

Iedere 1e dinsdag van de maand zorgt de QSL-manager van R08 dat de QSL-kaarten kunnen worden ingeleverd en worden uitgedeeld. Op de website is te zien of er kaarten voor je in de bakken aanwezig zijn.

Daarnaast zijn er tal van andere momenten om elkaar te ontmoeten en de hobby te bedrijven. Hieronder volgt een uitgebreide opsomming, waarbij uw inzet ook regelmatig gevraagd wordt.

Verkoping Afdeling Centrum op 10 juni!

Om meteen maar met de deur in huis te vallen.. Zet het in de agenda, schrijf het op het behang! Op vrijdag 10 juni 2022 zal er een verkoping worden gehouden bij VERON A08, afdeling Centrum. Om 20.00 uur zal deze illustere Utrechtse verkoping van start gaan.

Gebruikelijk is om de verkoping aan het einde van het jaar te houden. Maar inmiddels zijn er 2 edities niet doorgegaan vanwege corona. Om aan de vraag van de leden en buitenstaanders tegemoet te komen, heeft het bestuur besloten deze extra editie op de agenda te plaatsen.

We hopen op een mooie inbreng en opbrengst. Meer informatie zal in de weken voor de verkoping via de website en een extra nieuwsbrief worden gedeeld.

Events en special calls

Nu alles weer open is, zullen de radioactiviteiten en evenementen ook weer toenemen. Zo hebben we binnen A08 ook de nodige puntjes op de agenda gezet, waar we ten tijde van de uitvoering mensen voor nodig hebben. Verder zijn er nog de jaarlijkse contesten waar we als afdeling aan deelnemen, waarvoor ook operators nodig zijn. Voor het aanmelden kun je eenvoudig een bericht naar de afdelingssecretaris sturen. Hieronder nog de specials van dit jaar!

Mills On The Air
Om te beginnen is het op 14/15 mei molendag en dus MOTA. Het plan bestaat om weer zoals eerdere jaren op de zaterdag bij de poldermolen van Westbroek in Oud Zuilen neer te strijken. We werken hier zoals gebruikelijk onder de clubcall PI4UTR. Echter is daar wel een aantal actieve deelnemers voor nodig. Denk aan opbouw en afbouw, maar ook aan de bediening van de apparatuur. Graag z.s.m. bericht aan de secretaris als je jezelf nuttig wilt maken op 14 mei van ca. 9:00-17:00 uur.

PA900UTR
Van 2 juni t/m 11 november worden de roepletters PA900UTR geactiveerd ten gunste van het feit dat Utrecht 900 jaar stadsrechten heeft. Hiervoor hebben wij ook nog mensen nodig die de binnen deze periode de roepletters willen activeren in diverse modi. Zie ook: https://www.qrz.com/db/pa900utr

PA22VUELTA
Op 18 augustus gaat in Utrecht de La Vuelta van start. Dit wielrenevenement heeft haar finish in Madrid op 11 september. Gedurende het evenement zullen de roepletters PA22VUELTA geactiveerd worden door onze afdeling. Hiervoor hebben wij ook nog mensen nodig die de binnen deze periode de roepletters willen activeren in diverse modi. Zie ook: https://www.qrz.com/db/pa22vuelta

PA60ESHB
De Stichting Cultureel Erfgoed Koude Oorlog organiseert in het weekend van 22 en 23 oktober 2022 een evenement met als onderwerp ‘de koude oorlog’. De stichting heeft alle VERON-regio’s aangeschreven met het verzoek om hieraan deel te nemen. Er wordt gewerkt vanaf diverse oude commandoposten van de voormalige Burger Bescherming (BB), Luchtwachttorens (LWT’s) en het museumschip van de Koninklijke Marine, de Mercuur.

Ook diverse OM’s van A08 participeren hierin en zullen onder de special call PA60EHSB uitkomen vanuit de commando- en communicatiebunker van het 32nd Squadron van de USAFE, op de voormalige vliegbasis Soesterberg. Het Nationaal Militair Museum (NMM) op Soesterberg verleent haar medewerking. (EHSB is de voormalig ICAO-aanduiding van Soesterberg). Mocht je belangstelling hebben om hieraan deel te nemen, laat dan van je horen.

Werkgroep cursus radiozendamateur N/F

Johan de Rijk/PA3GER heeft aangegeven, dat de N-cursus van afgelopen najaar/winter de laatste is geweest na ruim 19 jaar dit met succes gedaan te hebben. Er zijn maar weinig OM’s en YL’s binnen A08 te vinden, die niet dankzij de inzet van Johan aan het N- en/of F-certificaat zijn gekomen.

Tijdens de laatste huishoudelijke vergadering werd de vraag gesteld of er in deze vacant geworden vrijwilligerstaak gaat worden voorzien. M.a.w., kan iemand de fakkel overnemen?

Michael/PA4MIC stelde voor om een werkgroepje samen te stellen, dat daar haar gedachten over laat gaan. Hij is zelf bereid om zitting te nemen in de werkgroep en Thom/PA9T sloot zich daarbij aan. Graag willen wij hierbij de oproep doen aan personen die zich willen aansluiten bij deze werkgroep. Men kan zich aanmelden via de secretaris of rechtstreeks bij een van de genoemde heren.

Barvrijwilligers (m/v) gezocht

Hier wordt niet bedoeld ‘het vrijwillig hangen aan de bar’. Het betreft de zorg dat de leden die bestellen hun drankjes krijgen en er netjes wordt afgerekend. Omdat de heren van het bestuur ook wel eens iets met de hobby willen doen, zoeken we ondersteuning voor de bar. Er is altijd een bestuurslid aanwezig voor eventuele ondersteuning. Personen die tijdens de clubavond af en toe een paar uurtjes achter de bar willen staan worden verzocht te mailen naar de secretaris.

Jouw verhaal!

Daar gaat het om. Deel jouw verhaal, ontdekking, bevinding, uitvinding of wat dan ook. Alles wat je beleeft in de radiowereld, kan voor iemand anders een eyeopener zijn, een hunkering naar een interesse of een gelijkgestemde hobbyist.

Natuurlijk worden er aan de bar op dinsdagavond heel wat ervaringen gedeeld. Helaas heeft niet iedereen de mogelijkheid om de clubavond te bezoeken. Daarom is de website de uitgelezen mogelijkheid om jouw verhaal of ervaring in de radiohobby te delen.

Het hoeft geen boek te zijn, maar een kort verhaaltje met bijvoorbeeld wat foto’s kan al een kleurrijke invulling geven voor de lezers. Wees niet bang voor spel- of schrijffouten; de redactiecommissie is er voor om jouw verhaal tot een mooi artikel te verwerken.