Uit den Ouden Doos

Oud voorzitter Wim Kramer/PA2GRC vond ergens in een oude schoenendoos wat exemplaren van het inmiddels ter ziele gegane ‘Gagelnieuws’, destijds ‘Het officieel mededelingenblad van de VERON – Afdeling Centrum’.

De navolgende edities wist hij aan de vergetelheid te ontrukken:

Jaargang:

1983: nrs. 2, 6, 7, 9 en 10

1984: nrs. 1, 3 en 8

1985: nr. 4

1986: nrs. 4 en 6

1988: nrs. 7, 8 en 9

1990: nrs. 1, 2, 3, 4, 8, 9 en 10.

Mocht je belangstelling hebben, de genoemde exemplaren liggen ter inzage en mocht je emotionele waarde hechten aan een of meerdere exemplaren, dan zullen wij in overweging nemen, of je er wat van mee mag nemen. Uiteraard helpt het wel, als je het verzoek ondersteunt met het verstrekken van een drankje aan de bar, dat spreekt voor zich.

Hieronder vind je de gescande versies van het oudste en het jongste exemplaar in ons bezit:

1983 nr. 2

01 02 03 04 05 06

1990 nr. 10

01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Veel leesplezier uit een inmiddels al weer grijs verleden.