OM Paul van der Steeg (PE1HLZ) Silent Key

De schakel is verbroken, de lege plaats een feit.
Verdriet, vermengd met dankbaarheid, want …. jij hoorde er zo bij.

 

Ons bereikte het bericht dat op 10 februari 2021 ons afdelingslid Paul van der Steeg (PE1HLZ) op 72-jarige leeftijd is overleden.

Na een lange periode van ziek zijn, waarbij hij steeds opgewekt en levenslustig is gebleven, is toch nog onverwachts een einde aan zijn leven gekomen.

De laatste wil van Paul was om zijn lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap. Door zeer strenge Corona-maatregelen kan hier niet aan voldaan worden.

Daar dit niet de bedoeling was, is besloten om een crematie in stilte te laten plaats vinden. Deze heeft plaatsgevonden op woensdag 17 februari 2021 om 09.00 uur.

Wij wensen zijn vrouw Joke veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Leden en het bestuur van de VERON afd. Centrum (A08).