Wijziging in afdelingsbestuur A08/Centrum

Op 25 februari jl. werd de jaarlijkse huishoudelijke vergadering gehouden binnen de afdeling A08/Centrum. Op de agenda stond zoals gebruikelijk de verkiezing van bestuursleden. Enkele hiervan moesten aftreden waaronder voorzitter Michael Cornet/PA4MIC. Hij heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn en zou graag de voorzittershamer overdragen aan een opvolger.

Michael had al eerder aangegeven dat de functie van voorzitter steeds moeilijker viel te combineren met werk en privé. Michael nam in februari 2013 de voorzittershamer over van Bert van Oort/PE2KY. In zijn zittingstermijn van 8 jaar als voorzitter heeft Michael de afdeling naar behoren geleid. Het grootste ‘project’ dat heeft plaatsgevonden in die periode is de verhuizing vanaf Fort de Gagel.

In verband met het aangekondigde definitieve aftreden van de voorzitter is er gezocht naar een goede opvolger. Meerdere personen zijn benaderd, maar achteraf hoefde er eigenlijk niet ver gezocht te worden. Gert-Jan Kuppens/PD0GJK stelde zichzelf beschikbaar als kandidaat voor de functie voorzitter. Op 25 februari 2021 is hij dan ook door de vergadering als nieuwe voorzitter benoemd.

Iedereen binnen A08 kent Gert-Jan al een tijdje. Hij is erg betrokken bij de afdeling en sinds februari 2017 algemeen bestuurslid. Ook was hij het afgelopen jaar niet weg te denken als operator van de Utrechtse Radio Ronde. Verder knutselt hij graag binnen de IT en haalt nog wel eens een paar nachtjes door voor een contest met het clubstation. Maar ook is hij al jaren betrokken bij de binnen de afdeling verzorgde cursussen voor het radio-examen. Niet als docent, maar als barvrijwilliger en soms als cursist. Of was het andersom? Omdat Gert-Jan ook in zijn werkzame leven de nodige bestuurlijke kwaliteiten heeft is dit een uitermate geschikte rol voor hem.

Doordat Michael afscheid nam van het bestuur ontstond er een vacature. Deze is opengesteld voor de leden van de afdeling A08. Trots kunnen wij melden dat ook deze vacature is ingevuld en wel door Nico van Kooten/PA3Y. Ook hij is voor de meesten geen onbekende, maar hij stelt zich hieronder even kort aan jullie voor.

We bedanken Michael voor zijn jarenlange inzet. Daarnaast wensen we Gert-Jan en Nico veel succes en wijsheid toe in hun nieuwe functies.  De overige zittende bestuursleden zijn niet gewijzigd, maar waar nodig uiteraard wel herkozen. Een overzicht van de bestuursleden en ondersteunende functies binnen afdeling A08 staat op onze website.


Voorstelrondje Nico PA3Y

Even voorstellen, mijn naam is Nico en de call is PA3Y. Ik ben 49 lentes jong en woonachtig in Maarssenbroek met mijn vrouw en twee zoons van 13 en 15 jaar oud. De kost verdien ik als functioneel beheerder bij AS Watson, bekend als het moederbedrijf van Kruidvat, Trekpleister, ICI Paris XL en Pour Vous. In het dagelijks leven werk ik met een team aan de systemen achter Kruidvat.nl/be en Trekpleister.nl. Niet alleen storingen oplossen maar ook het voorkomen ervan is hierbij belangrijk.

De interesse voor radiotechniek heb ik van een neef meegekregen. Ik had vroeger als “jochie” een oude buizenradio met zo’n katten oog. Daar kon je toen nog de politie radio mee ontvangen. Die neef heeft toen geholpen om een buitenantenne aan het dakkapel te monteren waarmee de ontvangst natuurlijk veel beter werd. Rond mijn 14e heb ik toen een echt “bakkie” gekocht met voeding en antenne. Een President Andrew J (80 kanalen, 5 watt) en een Avanti Astroplane. (5/8e golf) Dat was een hele leuke tijd, heel veel “tokkelen” maar op gegeven moment ben ik ermee gestopt toen de rage voorbij was.

Op mijn 18e ben ik weer professioneel met radiotechniek in aanraking gekomen door Defensie. Ik kwam in dienst als Radio Interceptor (HF) bij de Verbindingsinlichtingendienst en heb daar ruim 10 jaar gewerkt bij 898 verbindingsbataljon/radiocompagnie.  http://www.898vbdbat.nl

Ik heb daar naast morse code ook veel geleerd over digitale overdrachtsmiddelen zoals o.a. telex en pactor, maar uiteraard ook over telefonie, peilen van stations en dergelijke.
Later, in 1997 ben ik kort na de oorlog ook een half jaar in Bosnië werkzaam geweest bij de EOV compagnie. Ook daar een prachtige tijd gehad daar en veel geleerd over activiteiten op de korte afstand.

In 2000 ben ik met dat werk gestopt en heb daarna niets meer met radiotechniek gedaan. Maar.. in 2015 ging het weer kriebelen en begon ik weer met luisteren. Ik heb toen op aanraden van een kennis een RTL-SDR stick aangeschaft en er ging een wereld voor me open. Een heuse breedband ontvanger voor nog geen 7 euro.. Niet veel later kocht ik weer een bakkie en maakte mijn eerst DX verbinding met de UK. Toen ging het radiovirus helemaal los en ik wilde meer dus ging ik op voor N amateur. En in maart 2016 ging ik de ether in met de call PD2NIC en werd ik direct lid van onze club. De eerste keer kennismaken tijdens de clubavond zal ik nooit vergeten, ook omdat we toen nog vanuit het fort opereerden.

Qua radio activiteiten vind ik veel verschillende dingen leuk en leer graag van anderen. Ik speel af en toe met digi modes, maar CW en het experimenteren met antennes zijn voor mij persoonlijk de leukste uitdagingen binnen onze hobby. Een collega zendamateur verder helpen vind ik ook prachtig en geeft veel voldoening. En sinds september 2019 mag ik met de call PA3Y de ether in.