Verhuisperikelen PI4UTR halen lokale pers

Maandag 26 oktober jl. werden voorzitter Michael Cornet/PA4MIC en secretaris Ab Woutersen/PA5ABW geïnterviewd door een journaliste van het UN/AD.

Het AD/UN had zich spontaan gemeld, het initiatief daartoe was dus niet van ons uitgegaan, alhoewel daar wel op was aangedrongen van diverse zijden, o.a. in de bijzondere algemene ledenvergadering van woensdag 14 oktober.

Zo zie je maar weer, soms word je op je wenken bediend.

De inhoud van het artikel geeft overigens heel aardig de punten weer die Michael en Ab over het voetlicht hadden willen brengen, waarvan het voornaamste punt is: hoe vind je een geschikte locatie tegen een op te hoesten huurprijs.

Hieronder een scan van het artikeltje in de AD/UN editie van 27 oktober 2015 onder de Rubriek ‘Stad & Regio’.

Het gescande artikel wordt vandaag via de e-mail verzonden aan de leden van VERON Centrum
un-ad-271015

VERON bestaat vandaag 70 jaar

1cbbc_VERON-Logo-Nieuw-150x87Het is vandaag 70 jaar geleden dat de VERON opgericht werd. Op 21 oktober 1945 werd de VERON geboren en opgericht door drie verenigingen die voor de 2e wereld oorlog actief waren, namelijk de NVVR opgericht in 1918, de NVIR opgericht in 1928 en de VUKA opgericht in 1934.. De Duitse bezetter verbood verenigingen, waardoor deze in de Tweede Wereldoorlog opgeheven zijn. Op 20 oktober 1945 werd door leden van de oude verenigingen een bijeenkomst gehouden in HIlversum die na twee dagen vergaderingen leidde tot een landelijke vereniging, de VERON.

Tijdens de 2-daagse bijeenkomst in Hilversum waren naast de (oud) bestuurders van de 3 verenigingen ook diverse vertegenwoordigers van verschillende afdelingen in Nederland aanwezig, in totaal 100 personen. Op de website van VERON staat een artikel dat door de huidige voorzitter, Remy Denker (PA3AGF) geschreven is. Vanuit dat artikel is ook het boek ‘De wording van VERON’ dat 22 pagina’s telt te downloaden. In dit boek zijn de notulen te lezen van de eerste bestuursvergadering.

Meer informatie: veron.nl/nieuws/wording-van-de-veron/

VERON Utrecht verliest onderkomen

luchtfotoDe VERON afdeling A08 Centrum (Utrecht) moet na bijna een halve eeuw afscheid nemen van haar onderkomen. De afdeling heeft via de gemeente de beschikking gekregen over Fort de Gagel maakt deel uit van Nieuwe Hollandse Waterlinie en is rond 1820 gebouwd als verdedigingswerk.

Woensdagavond vond een Algemene Leden Vergadering plaats waarin het bestuur de mededeling deed aan haar leden. De gemeente heeft andere plannen met het monument en de huur met de lokale VERON-afdeling opgezegd. Medio mei 2016 moet de afdeling het fort verlaten.

De afdeling is de gemeente Utrecht dankbaar dat we zo lang hebben mogen genieten van deze prachtige locatie, maar vervelend is het wel dat er geen alternatieve ruimte aangeboden wordt. Tijdens de ALV is gepeild wat de wensen van de leden zijn voor wat betreft een eventuele nieuwe locatie, gevolgd door een brainstormsessie. Het bestuur is zeer druk met het vinden van een oplossing.

Meer informatie: pi4utr.nl

PA15TOUR met succes van start

cid_image012_jpg@01D0B7D7

Zaterdag 4 juli 2015, een onvergetelijke dag, Le Grand Départ van de Tour de France 2015. Utrecht zette als startplaats van het grootste wielerevenement ter wereld, haar beste beentje voor en deed alle criticasters het zwijgen toe, op een enkeling na die eerlijk toegaf, dat het ’toch wel iets leuks had’……………

PI4UTR wilde ook een duit in het zakje doen en op initiatief van ons bestuurslid Ruud/NL13562 werd bij het AT een special call aangevraagd en verkregen: PA15TOUR. Via site en e-mail werd e.e.a. bekend gemaakt en ook John Piek/PA0ETE besteedde er aandacht aan in zijn ‘daily minutes’ via PI2NOS en PI3UTR. Het hielp, want bij de opbouw en aftrap op zaterdag 4 juli, mochten wij ons verheugen in een grote opkomst van belangstellenden, zelfs een tweetal OM’s uit het Hilversumse waren komen opdagen. Geweldig, want in de zinderende hitte was elk handje dat bijgestoken kon worden meer dan welkom.

DSC00302

Er werd besloten om naast de standaard 3 elements SteppiR en de 40 meter dipool en 80 meter FD4 een tweetal extra antennes op te bouwen om zo met 3 station in de lucht te kunnen komen. Het werden de 3 elements Fritzel antenne voor 15 mtr en een dubbel gestackte 11 elements antenne voor de 2 meter.
DSC00301

Eenmaal opgebouwd waren de mannen niet meer te houden en was het dringen geblazen wie er nu weer achter de set mocht. Er werden heel wat QSO’s met heuse pile-ups gemaakt, waarbij vooral de 20 meter er uit sprong, maar ook in de 2 meter (145.500) werden de nodige successen geboekt waaronder een heuse DX over 650 km, met een Tsjechisch station. Er werd in de 2 mtr in FM gewerkt en op HF voornamelijk in SSB maar ook een enkele CW-operator (Francesco/PE1F) maakte zich verdienstelijk.

Hieronder enkele sfeerplaatjes:
cid_image001_jpg@01D0B7D7 DSC003061 cid_image002_jpg@01D0B7D7 cid_image003_jpg@01D0B7D7 cid_image005_jpg@01D0B7D7 cid_image006_jpg@01D0B7D7 cid_image007_jpg@01D0B7D7 DSC00303 DSC00305 DSC00307 DSC00308 DSC00309

De dag werd afgesloten met een BBQ en uiteraard werd ook het nodige verloren gegane vocht gecompenseerd.
SAM_0336

De call is tot 28 juli aanstaande actief en werd afgelopen dinsdag tijdens de reguliere clubavond gebruikt met een tweetal stations. Roel/PA2RG had speciaal voor dit doel zijn sublieme K3 meegenomen. Er werd nu in de modes PSK, SSB en CW gewerkt waarbij opnieuw sprake was van heuse pile-ups o.a. in de 40 mtr CW.

Mocht iemand een partijtje mee willen blazen: elke dinsdagavond zijn we open vanaf 20:00 uur en wellicht ook nog wel in een van de komende weekenden. Mocht dat laatste het geval zijn, dan zullen wij u daarover zonder meer berichten.

à bientôt

PA15TOUR actief vanaf PI4UTR 4-7 t/m 28-7

Op zaterdag 4 juli vindt de Grand Départ van de Tour de France in Utrecht plaats. Naast een hoop gezelligheid en drukte biedt de Grand Départ ook een mogelijkheid om een uniek radio evenement op poten te zetten!

Daarom wordt op zaterdag 4 juli het special event station PA15TOUR geactiveerd vanaf Fort de Gagel in Utrecht! De focus ligt op een gezellig en laagdrempelig evenement, waarbij iedereen aan zijn trekken komt. De ervaren DX-er kan zich uitleven in het goed uitgeruste station van PA15TOUR (te gast bij clubstation PI4UTR), terwijl de mensen met minder -of geen- ervaring (eventueel onder begeleiding) ook hun verbindingen kunnen maken. Iedereen is welkom, van jong tot oud, lid of geen lid!

PA15TOUR zal actief zijn op 80m, 40m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m en 2 meter met Phone, CW en digimodes (SSTV, PSK63, RTTY). Hou het cluster in de gaten, of beter: kom gezellig langs! Vanaf 9:00 uur zijn er amateurs op het Fort, en rond 11:00 uur zullen de eerste verbindingen zeker zijn gelegd en zal alles operationeel zijn.

Adresgegevens Fort de Gagel: Gageldijk 165, Utrecht. Er is parkeergelegenheid.

End Fed project deel 2

Afgelopen zaterdag zijn de eerste End Fed antennes gemeten en afgesteld. Er zijn ongeveer 10 bouwers geweest waarvan er 8 vertrokken met een werkende antenne. De overige waren nog niet klaar maar daarvoor hebben we nog een keer een meetdag die we nog zullen inplannen.

Enkele foto’s van de dag

IMG_3886

IMG_3890
Even de krimpkous om de verlengspoel

IMG_3882
De set van PE2LZ en spectrum analyzer van PA4MIC, een prima test setup!
IMG_3883

 

 

 

 

 

 

 

 

Meten is weten zeggen ze wel eens

 

IMG_3884

 

IMG_3885

Uhm wat heb jij ervan gemaakt Wim? 😉

IMG_3887

De spiderbeam mast van PA2RG

IMG_3888

En een afdakje om toch nog droog te kunnen staan buiten

Gezelligheid kent geen tijd ook niet als het om end fed gaat

IMAG0580Dinsdag 12 mei was de eerste gelegenheid waarop een aantal van de rond 25 belangstellenden voor het end fed project aan de slag konden gaan. Een groep van zeker 15 man was druk in de weer met het wikkelen van de koperdraad rondom de ringkernen, het boren van gaatjes in de plastic doosjes die als behuizing gelden voor de ringkernen, solderen en vooral, lekker met elkaar overleggen, hulp vragen dan wel verlenen, schimpscheuten uitdelen of ontvangen maar alles in een uiterst vrolijke beetje schoolreisjes-achtige sfeer. Zaterdag 16 mei as. vindt de tweede ronde plaats en gaan diverse OM’s daadwerkelijk hun stukje huisvlijt in de praktijk uitproberen. Spannende momenten zijn dus bij voorbaat gegarandeerd.

Enkele sfeeropnamen:

IMAG0575 IMAG0577 IMAG0576 IMAG0574

Lezing Jan van Ooijen/PA3EGH groot succes

DSC00612Ons gewaardeerd lid Jan van Ooijen/PA3EGH hield vrijdag 20 maart jl. een lezing met het onderwerp: morsesleutels.

 

 

 

 

 

Onder grote belangstelling hield Jan een boeiend verhaal over de oorsprong van de ‘verre-communicatie’ te beginnen bijDSC00606 de rooksignalen der Noord Amerikaanse Indianen en de in de  18e eeuw ontwikkelde semafoor.

Jan heeft er in de loop van zijn lange carrière als radiozendamateur de nodige verzameld. Ruim 400 stuks, meldde hij met nauwelijks verholen trots en het speet hem dat hij ‘slechts’ een beperkt aantal had kunnen meenemen.

U ziet het hieronder, het was nauwelijks de moeite waard wat Jan had meegenomen ;-)………… en dit is dan nog maar een gedeelte van de voorraad die Jan uit Wijk had meegesleept, gelukkig heeft hij een ruime bestelauto.

 

DSC00615Hele bijzondere zaten er tussen, zoals een speciaal voor Scheveningenradio/PCH ontwikkelde sleutel, waarvan er maar 46 zijn gemaakt, Jan is de trotse bezitter van een daarvan. Of wat dacht u van een originele Marconi morsesleutel? Of van een uit  een metalen liniaal vervaardigde sideswiper? Brasspounders, een van paperclips gemaakte sleutel, afijn te veel om op te noemen. Bij elke sleutel had Jan wel een verhaal of anekdote, maar ook bij de voor de morsetelegrafie belangrijke pioniers als Samuel Morse en Guillermo Marconi.

 

 

Na de boeiende lezing van Jan, was het hoog tijd voor ‘het speelkwartier’ zoals Jan het aankondigde en………… hij hadDSC00621 niets te veel gezegd, massaal stortten de aanwezige OM’s zich op de sleutels en konden zij ook nog eens hun vaardigheden tonen en testen op een Junkers die op een PC stond aangesloten met een mooi stukje software om de signalen te decoderen en……………….dat viel toch niet echt mee. Morsetekens die op het oor prima klonken en goed te nemen waren, verbrokkelden nog al eens op het scherm. Na wat oefenen ging het schrift van de meesten er op vooruit en snapte ook de PC wat er bedoeld werd.

 

 

 

DSC00628Na afloop overhandigde Ab/PA5ABW, die als oud marconist met volle teugen had genoten, namens het bestuur VERON Centrum aan Jan als dank een lesseinsleutel van onbestemde datum. Vermoedelijk afkomstig ergens uit de dertiger, mogelijk zelfs twintiger jaren van de vorige eeuw. De sleutel was door de xyl van medebestuurslid Ruud Vos/NL13562 aangetroffen in een kringloopwinkel. Ruud stelde de sleutel, na korte telefonische ruggenspraak met hem, geheel belangeloos ter beschikking overigens zonder zijn xyl te raadplegen…………………

 

 

Jan-3EGH-20-mrt-2015-aEen plaatje dat we u niet willen onthouden en waaruit mogelijk een verkeerd beeld kan ontstaan: Jan kijkt met een blik van ‘wat hebben ze me nu weer voor een ouwe troep in mijn handen geduwd’, terwijl de secretaris beschaamd het hoofd afwendt en Aegon er de humor wel van in kan zien. Wij denken te weten dat Jan er blij mee is, de secretaris is bedroefd dat zo’n mooi item het fort verlaat, alleen Aegon, die blijft de lachende derde….

 

Jan, namens alle aanwezigen: hartelijk dank voor een gezellige maar vooral leerzame avond.

PACC op Fort de Gagel

Goede en leuke tradities moet je in ere houden, zo ook de deelname aan de PACC door de Fortbewoners, onder de call PA0AA. Vrijdagmorgen vroeg was al een flink aantal mannen QRL met het in elkaar knutselen en opzetten van diverse antennes voor o.a. de 10, de 15 en de 80 meter. Dat het vandaag vrijdag de 13e was, kon kennelijk niemand echt boeien, hooguit dat een wat oudere OM iets voorzichtiger dan normaal de steile trap naar de bunker nam, maar dan kan ook optisch bedrog zijn geweest.

1

Het vergt wat kunst en vliegwerk maar dan heb je ook wat

4

Even uitblazen

Met dank aan sponsor FA van der Tol

Met dank aan sponsor FA van der Tol

Zaterdagochtend vroeg arriveerde de ons door de Fa. Van der Tol ter beschikking gestelde kraanwagen waar de 160 mtr dipool in gehangen werd. Onze hartelijke dank gaat (wederom) uit naar de Fa. Van der Tol en uiteraard de chauffeur/machinist van dienst, die een stukje van zijn vrije zaterdag voor ons opofferde.

Enige operators in actie:

Francesco/PE1F op de 10 mtr in cw

Francesco/PE1F op de 10 mtr in cw

Michael/PA4MIC probeert het op de 20 mtr

Michael/PA4MIC probeert het op de 20 mtr

en Arno/PE5EP op de 80 mtr

en Arno/PE5EP op de 80 mtr

Roel/PA2RG werkt geen mtr zo te zien, maar ja: het was 05:15 CET, dus ja, zeg er maar eens wat van.

Roel/PA2RG werkt geen mtr zo te zien, maar ja: het was 05:15 CET, dus ja, zeg er maar eens wat van.

Het voorlopige resultaat was rond de 2.800 QSO’s, maar daar moet de stofkam nog wel even overheen gehaald worden. Wat het ook wordt: het was weer zo’n weekend dat je niet had willen missen. Lekker bezig op de HF-banden, onderlinge leut (het was ten slotte carnaval), sterke verhalen en wat dies meer zij. De operators PA0F, PE2LZ, PE2GJ, PE2MC, PE5EP, PA2RG, PE1F, PA9T, PA5ABW, PA4MIC, PE2KY, PD5WL, PA3GQY, PA3GER & PA3EDN worden bedankt voor hun inzet achter de set en/of de opbouw en het weer afbreken van de opstellingen en de antennes. PA0AA (+ xyl), PD2HPE, PD0JRN en Maurice worden bedankt voor hun ‘moral support’