Verhuisperikelen PI4UTR halen lokale pers

Maandag 26 oktober jl. werden voorzitter Michael Cornet/PA4MIC en secretaris Ab Woutersen/PA5ABW geïnterviewd door een journaliste van het UN/AD.

Het AD/UN had zich spontaan gemeld, het initiatief daartoe was dus niet van ons uitgegaan, alhoewel daar wel op was aangedrongen van diverse zijden, o.a. in de bijzondere algemene ledenvergadering van woensdag 14 oktober.

Zo zie je maar weer, soms word je op je wenken bediend.

De inhoud van het artikel geeft overigens heel aardig de punten weer die Michael en Ab over het voetlicht hadden willen brengen, waarvan het voornaamste punt is: hoe vind je een geschikte locatie tegen een op te hoesten huurprijs.

Hieronder een scan van het artikeltje in de AD/UN editie van 27 oktober 2015 onder de Rubriek ‘Stad & Regio’.

Het gescande artikel wordt vandaag via de e-mail verzonden aan de leden van VERON Centrum
un-ad-271015