De Koude Oorlog herleeft

‘De Koude Oorlog herleeft’ en met deze kreet doelen we dan niet op de huidige uiterst instabiele tijd waarin wij leven, maar hebben we het over het feit, dat in het weekend van zaterdag 22 oktober en zondag 23 oktober werd herdacht, dat 60 jaar geleden de Cuba Crisis uitbrak. Voor degenen, met name de jongere generatie, die niet precies weten waar het toen allemaal om draaide, verwijzen wij naar deze website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Cubacrisis

Al begin van dit jaar ontvingen wij een verzoek van Dan de Bruijn/PA1FZH om deel te willen nemen aan een evenement georganiseerd door de Stichting Cultureel Erfgoed Koude Oorlog waarbij diverse locaties zouden worden opengesteld, die kenmerkend waren voor de Koude Oorlogsperiode. Te denken valt dan aan objecten zoals bijvoorbeeld: Commandobunkers van de Burger Bescherming, schuilkelders, luchtwachttorens e.d.  De stichting had voorts het idee, om in diverse objecten radiozendamateurs te laten participeren om zo het geheel meer luister bij te zetten. Dan had al wat huiswerk verricht, had contact gehad met Het Utrechts Landschap, dat de voormalige (atoomvrije) commando- en communicatiebunker beheert, een plek die hem bij uitstek geschikt leek om vanuit te werken.

Snelle navraag binnen A08 leverde al snel genoeg enthousiaste reacties op, zodat werd besloten mee te doen. Er werd contact gelegd met Herman van den Berg van Het Utrechts Landschap, die al even enthousiast was over het idee om een radioweekend te draaien vanuit de bunker, als de OM’s die zich gemeld hadden.

Er volgde al snel een oriënterend gesprek ter plaatse, waarbij bleek dat de locatie uitstekend geschikt was voor het doel, al zou er wel een flink stuk coax uitgerold moeten worden.

Bunker + antennepark in aanbouw

 

In de tussenliggende periode hadden de operators een aantal malen QSO met elkaar, enkele malen digitaal en op de laatste clubavond voor het bewuste weekend fysiek, bij gelegenheid waarvan de nodige materialen werden meegenomen, zoals (voldoende) coax, pluggen, verloopjes en wat dies meer zij.

Zaterdag 22/10/22 was het dan zo ver en op de afgesproken tijd verzamelden de operators zich voor het hek van de voormalige vliegbasis Soesterberg, de bakermat van de Nederlandse militaire luchtvaart, die in haar actieve bestaan de ICAO-code EHSB droeg. Dit ter verklaring van de van het AT verkregen special call. De ploeg bestond uit de navolgende A08 OM’s: Roel Gerrits/PA2RG, Hans Terlouw/PA1ALV, Joeri van der Waal/PD0W, Nico van Kooten/PA3Y en Ab Woutersen/PA5ABW. Verder had Ab zijn oud RH-collega en huidige PI4ADL collega Ad Wouterson/PA2PCH uitgenodigd.

De opbouw zat wat tegen. Joeri had een prachtig uitschuifbaar mastje van 12 meter hoog, waarlangs hij een vertical had gespannen en Roel had een doublet tegen de loodzware metalen deur gedrapeerd en om het geheel in afstemming te krijgen had hij zijn homebrew tuner meegebracht. Een fraai stukje huisvlijt met twee eiersnijders, waarmee met gemak struisvogeleieren gekliefd zouden kunnen worden. Op beide antennes zouden respectievelijk de IC-7300 van Joeri en de IC-7200 van Ab aangesloten worden, maar zoals gezegd: het vlotte niet erg.

Na vele niet bevredigende pogingen, werd besloten het over een andere boeg te gooien. De vertical werd platgelegd en aan de mast van Joeri werd een endfed geknoopt, die met het horizontale eind vakkundig door Hans in de bomen gemikt, waarbij hij gebruik maakte van een puike werphengel. Er liep al wat bezoek om de locatie en menigeen vroeg zich verwonderd af waar die vreemde man toch op aan het vissen was. Ons antwoord lag voor de hand: ‘vliegende vissen’.

De endfed, door sommigen ook wel aangeduid als ‘dummyload’, voldeed prima. De interne tuner van de IC-7300 had er geen enkele moeite mee en op vrijwel elke band werd een 1:1 tot 1:1,5 behaald.

          beter wordt ie niet

 

De combi IC-7200 met de wel erg lange coaxkabel en de tuner van Roel, was helaas geen lang leven beschoren.

De doublet uiterst vakkundig tegen de deur van de bunker gesjord

 

 

 

 

Hij is hier 1 op 1 Ab, funken maar

 

 

Er werd ook getwijfeld aan de kwaliteit van een van de coaxen, een hele lange, dus onmisbaar. Een plug zag er niet erg jofel uit namelijk. Een meegebrachte soldeerbout werd warm gestookt en Joeri mocht zijn soldeerkunsten gaan vertonen. Hij was zelf niet erg overtuigd van zijn vaardigheden op dat gebied, maar dankzij de ondersteuning van een zendamateur op bezoek, werd het een fraai werkstukje. Ondanks dat, geen succes en er werd besloten om uitsluitend met de 7300 op de endfed te gaan werken.

Alsof het dagelijkse kost is voor Joeri

Iedereen had voor zijn eigen lupa gezorgd, zo niet Hans/PA1ALV, die zag kans om zich buiten te verwennen met een gebakken eitje, kijk dat is nog een improviseren in de vrije natuur.

 

 

Ondanks dat er uitsluitend met één set en één HF antenne werd gewerkt, toch leuke resultaten geboekt

Nog enkele actieplaatjes:

 

De plaatjes spreken voor zich. Belangstelling genoeg voor de bunker en de radiomannen, die voor niet ingewijden raadselachtige dingen deden, waren uiteraard bereid om tekst en uitleg te geven, wat zeer op prijs werd gesteld.

Kortom, een geweldig weekend ook dankzij de gastvrijheid van de vrijwilligers van het Utrechts Landschap, onder de bezielende leiding van Herman van den Berg.

 

De crew van PA60EHSB