Nieuwsbrief A08 – Najaar 2021

Inmiddels zijn we aanbeland in de herfst van 2021. We kunnen gelukkig weer bij elkaar komen in het clubgebouw en ondanks dat is de Utrechtse Radioronde nog voor velen een gemis. Om iedereen een beetje bij te praten is vanuit het bestuur besloten om een nieuwsbrief uit te sturen. Een korte update rondom corona, bestuurlijke mededelingen en de komende activiteiten. Mocht je zelf ideeën hebben voor een activiteit die je kan vormgeven, laat het weten. Ook als je iets wil delen, bijvoorbeeld een project waar je druk mee bent, schrijf er een stukje over!

Wijziging in coronamaatregelen.

Vanaf 28 september is de toegang tot de reguliere clubavond aangepast aan de geldende maatregelen. Dat betekent dat aanmelden niet meer nodig is. Wat wel verplicht is gesteld door het hoofdbestuur van onze vereniging is dat onze bezoekers in het bezit zijn van een coronabewijs.

Een coronabewijs is een negatieve testuitslag óf een vaccinatiebewijs óf een bewijs dat u bent hersteld van corona. Dat kan middels een QR-code die gescand zal worden door een aangewezen bestuurslid of het tonen van een schriftelijk bewijs vanuit de overheid.

Inflatiecorrectie op consumpties.

Zoals u allen weet is de baromzet een groot aandeel van onze inkomstenbron als afdeling. Hiermee kunnen we de club draaiend houden. Het afdelingsbestuur heeft besloten dat wij vanwege de prijsstijgingen van de diverse dranken helaas genoodzaakt zijn om een enkele prijsstijging door te voeren. Deze verhoging zal per 1 november 2021 ingaan. De actuele prijzen zullen bij de bar op een prijslijst vermeld worden.

Hulp gevraagd bij JOTA-JOTI @ PEKA18.

De JOTA-JOTI vindt dit jaar plaats van 15 tot en met 17 oktober. Ook bij PEKA18 zijn er activiteiten gepland met de welpen, scouts en explorers. Er is wederom een call PE18KA/J geregistreerd voor de verbindingen, maar ook zal er gesoldeerd worden. Voor de avondspeurtocht zijn nog wat eenvoudige portofoons nodig. We zoeken nog leden die het leuk en gezellig vinden om te helpen in het weekend met o.a. het solderen van een klein projectje en het bedienen van de radiosets. Interesse? Meld je bij Paul/PE2LZ.

Barvrijwilligers gezocht.

En dan bedoelen we niet hangen aan de bar, maar zorgen dat de leden die bestellen hun drankjes krijgen en er netjes wordt afgerekend. Omdat de mannen van het bestuur ook wel eens iets met de hobby willen doen, zoeken we ondersteuning voor de bar. Er is altijd een bestuurslid aanwezig voor eventuele ondersteuning. Personen die tijdens de clubavond af en toe een paar uurtjes achter de bar willen staan worden verzocht te mailen naar de secretaris.

Jaarlijkse verkoping.

Op vrijdag 17 december staat de jaarlijkse verkoping in onze agenda. Wij gaan er vanuit dat we deze door kunnen laten gaan. We hopen weer op een grote opkomst met leuke spullenboel en oude meuk, want dat blijft leuk. Dus mocht u spullen willen aanbieden voor de verkoping, begin alvast met verzamelen. Begin december zal hier in een aanvullende nieuwsbrief aandacht aan worden besteed.

Cursus Novice gestart.

Op 8 september is door Johan/PA3GER een nieuwe cursus gestart die de deelnemers voorbereid op het Novice examen in januari 2022. Aanvankelijk waren er 10 deelnemers op de lijst, maar helaas heeft 1 deelnemer wegens privéomstandigheden moeten annuleren. Johan is zeer enthousiast en na zo’n lange tijd is het voor hem ook fijn om niet met een te grote groep te starten. Hiermee kunnen we ook de nodige afstand houden. Na de Novice cursus is het de bedoeling om de Full-cursus weer leven in te blazen.

YSF Reflector NL-UTRECHT.

Al geruime tijd is de YSF-reflector NL-UTRECHT van onze afdeling actief. Er waren wat technische hobbels die we moesten nemen met de RaspberryPi versie 4. Onder andere de temperatuur steeg tot ongekende hoogtes. Inmiddels draait alles stabiel en ‘ijs’-gekoeld. De reflector is al regelmatig in gebruik door verschillende amateurs met C4FM-apparatuur. We nodigen je graag uit om ook de reflector te gebruiken als je de middelen daarvoor hebt. Het dashboard van NL-UTRECHT is te vinden op http://ysf.pi4utr.nl.