Huishoudelijke Vergadering / ALV VERON A08

Dinsdag 12 februari aanstaande houdt VERON Afdeling Centrum/A08 haar jaarlijkse Huishoudelijke vergadering, beter bekend onder de naam Algemene Leden Vergadering.

Aanvang 20:00 uur op onze locatie in het PEKA 18-gebouw, Daalseweg 148, 3555 SW Utrecht.

Parkeren: Parkeerruimte op de locatie is beperkt, mocht er geen plaats meer zijn, dan a.u.b. parkeren op de Burgemeester Norbruislaan, nabij de sportvelden van usv Elinkwijk.

AGENDA 
Algemene Leden Vergadering
VERON- CENTRUM A08
Dinsdag 12 februari 2019
Aanvang: 20:00 uur
 1. Opening voorzitter
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen Agenda
 4. Door leden op de agenda te plaatsen onderwerpen
 5. Wel en wee van de voorzitter
 6. Notulen ALV 2018
 7. Jaarverslag secretaris 2018
 8. Financieel overzicht 2018/begroting 2019
 9. Verslag kascontrolecommissie
 10. Verkiezing bestuursleden
 11. Afgevaardigden naar vergadering Verenigingsraad VERON HB (13 april 2019 te Apeldoorn)
 12. Stemming aangedragen voorstellen
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Ad 10:

 • Voorzitter: Michael Cornet/PA4MIC, aftredend, herkiesbaar
 • Secretaris: Richard Jannes/PD3RFR, aftredend, herkiesbaar
 • Penningmeester: Paul van der Wurff/PE2LZ, niet aftredend
 • Bestuurslid: Gert Jan Kuppens/PD0GJK, aftredend, herkiesbaar
 • Bestuurslid: Ruud Vos/NL13562, aftredend, niet herkiesbaar