Geslaagde lezing over HF communicatie bij de scheepvaart….de volgende lezing staat alweer op stapel

Op dinsdag 16 april jl. hield oud radio-officier (marconist) Peter Damen/PC7T een hele leuke en interessante lezing, die zich toespitste op een (wereld)reis aan boord van het ms Wissekerk/PIRA, die hij maakte in de 70-er jaren van de vorige eeuw. Zijn kersverse xyl maakte deze reis mee en het werd (nog steeds) dé reis van hun leven. Peter nam ons mee op deze reis aan de hand van de nodige plaatjes. Zo’n beetje alle aspecten van het werk van een marconist in die tijd kwamen aan de orde. Het vrijwel dagelijkse QSOI met Scheveningenradio/PCH voor de uitwisseling van de nodige telegrammen (QTC’s) en TR’s. TR’s waren de opgaven van de positie van het schip, die door PCH weer werden doorgegeven aan de landelijke dagbladen. Deze rubriek was voor menig ‘achterblijver’ het eerste bericht in de krant dat werd opgezocht. Want ga maar na: géén internet, geen mobieltje, vrijwel alle communicatie verliep via de post en in bijzondere gevallen door middel van radiotelegrammen, maar ja…..dat was een dure grap.

Verder bestonden de werkzaamheden van de marconist uit het uitluisteren naar buitenlandse kuststations waarvan verkeer kon worden verwacht, het nemen van weerberichten, zowel in klare taal als in code. Met behulp van de codetabellen van de WMO (World Meteorological Organisation) konden dan weerkaarten getekend worden (met de hand!!).

Uiteraard werd er tijdens de radiowachten constant uitgeluisterd, via een van de twee ontvangers aan boord. Op de 500 kHz voor radiotelegrafie en op 2.182 kHz voor radiotelefonie. Om zwakke signalen van schepen in nood te kunnen ontvangen, werden er wereldwijd zogenoemde stilteperiodes ingesteld. Elk uur van 00 tot 03 en van 30 tot 33 voor telefonie en van 15 tot 18 en van 45 tot 48 voor telegrafie. In die stilteperiodes was het verboden om oproepen te plaatsen op deze frequenties, die buiten de stilteperiodes werden gebruikt als algemene oproepfrequenties. Peter vertelde, dat er in die tijd al een soort ‘up police’ bestond, want o wee als iemand het waagde om tijdens de stilteperiode ook maar een piepje te laten horen, dan kon hij of zij rekenen op een flink aantal ‘QRT QRT SP SP’s’. Kortom, er is weinig nieuws onder zon wat dat betreft.

 

Voor sommigen was de avond (er zaten wat ex-Radio Holland mensen in de zaal) er een vol met ‘Aha Erlebnissen’, voor anderen een eerste kennismaking met een stukje vergane glorie.

 

Al met al een geanimeerde en geslaagde avond die, ondanks de scherpe concurrentie van Juventus – Ajax, de goedkeuring van de bijna 40 aanwezigen kon wegdragen.

0-0-0-0

LEZING DOOR RENÉ STEVENS OVER AMSAT

DINSDAG 14 MEI 2019

Zoals in de heading aangekondigd, is er binnenkort weer een lezing te beluisteren en wel op dinsdagavond 14 mei aanstaande.

Heel symbolisch komt deze lezing kort op de lezing van Peter Damen, want het waren immers de communicatiesatellieten die het beroep van radiotelegrafist overbodig maakten aan het einde van de vorige eeuw.

René Stevens gaat ons daar de nodige interessante gegevens over vertellen, waarbij hij zich toespits op de geostationaire satelliet, die in 2018 de ruimte is ingeschoten ten behoeve van de radioamateurdienst, t.w. de Amsat Es’Hail 2.

René zal onder meer ingaan op een aantal praktische zaken, waarmee belangstellenden hun voordeel kunnen doen, voor het geval zij daadwerkelijk tot communicatie via de satelliet over willen gaan.

Praktische zaken als: hoe maak ik überhaupt verbinding via de amsat, hoe maak je een transverter, waar moet je op letten?

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende hyperlink: https://amsat-uk.org/satellites/geo/eshail-2/

 

 

Noteer deze datum in uw agenda!!!