Maritime Radio Day 2019

Week 16 staat bij VERON A08/PI4UTR in het teken van de voorbije gloriedagen van de nautische HF radiocommunicatie. Zoals u ook op onze site kunt lezen, houdt Peter Damen/PC7T op dinsdag 16 april een lezing over Scheveningenradio/PCH en een reis die hij als marconist maakte aan boord van het schip de Nedlloyd Wissekerk/PIRA.

Op de zondag en de maandag daar aan voorafgaand neemt ons bestuurslid PA5ABW deel aan de Maritime Radio Day, die dit jaar al voor de 10e maal wordt georganiseerd.

De MRD is een jaarlijks terugkerend ‘onderonsje’ van oud(e) radiomannen en – vrouwen, die gewerkt hebben bij de koopvaardij, marine, radiokuststations, maar ook  oud luchtvaartelegrafisten zijn van harte welkom, al dunt deze groep wel heel snel uit. Het staat overigens ham- operators die deze achtergrond niet hebben, vrij om deel te nemen aan de feestvreugde. Er wordt uitsluitend in CW gewerkt, waarbij het de deelnemers vrij staat om te werken met de straightkey, de sideswiper, de paddle of varianten daarop.

Er wordt gewerkt in de 160, 80, 40, 30, 20, 15 en 10 meter met voorkeurfrequenties: 1.824/3.520/7.020/10.118/14.052/21.052/28.052. De praktijk leert echter dan de dames en heren vonkenboeren over de hele band uitwaaieren met hun oproep ‘CQ MRD’ . Sterkte en neembaarheid van de signalen worden niet in RST uitgedrukt maar in QSA (1-5) voor de sterkte en QRK (1-5) voor wat de neembaarheid betreft. Voorts geven de operators dan de naam en roepletters door van hun laatste (of favoriete) schip en/of kuststations. Hamoperators zonder zeebenen, melden ‘no ship’ en geven dan vervolgens QSA/QRK, eigen naam en QTH door.

De MRD is destijds door ‘Funkoffizier der Handelsmarine’ Rollf Marschner/DL9CM boven water getild en de datum 14 april is geen toevallige. Dat is namelijk te datum waarop de Titanic/MGY in aanvaring kwam met de bewuste ijsberg, waarbij voor de eerste maal het noodsein SOS werd gebruikt. Aanvankelijk werd gebruik gemaakt van het oude noodsein CQD, maar op aanraden van de kapitein, Edward John Smith, gingen de twee ‘sparksen’ later over op het toen nieuwe noodsein SOS.

De Titanic verging jammerlijk op 15 april 1912 met verlies van vele mensenlevens, maar uiteindelijk konden toch nog 704 passagiers en bemanningsleden gered worden. Dit was mede te danken aan het rond de klok werken van de beide ‘marconi-operators’ aan boord van de Titanic, de heren Jack Philips en Harold Bride. Jonge kerels nog van respectievelijk 25 en 21 jaar. Zij wisten uiteindelijk de Carpathia te bereiken, die te hulp schoot. Een schip dat dichterbij voer, was het Amerikaanse schip de Californian, echter op het moment dat de Titanic haar noodsignalen uitzond, was de marconist van de Californian juist van wacht gegaan en kon niet meer bereikt worden. Automatische Alarmtoestellen, die in later tijden alarmbellen deden doen afgaan in de radiohut, de slaaphut van de marconist en op de brug, bestonden nog niet.

De MRD begint dit jaar op zondag 14 april om 12:00z en eindigt op maandagavond 15 april om 00:00z.

Nadere info vindt u op deze en andere sites:  http://www.trafficlist.net/mrd/

 

Mocht u goesting hebben om onze oud spaks aan te moedigen of enigszins anders te ondersteunen: van harte welkom. Mocht PA5ABW ingespannen met de ogen dicht uit zitten te luisteren: niet storen s.v.p.. Blijft hij echter langer dan 5 minuten in die houding zitten, dan voorzichtig wakker schudden, bij voorbaat d(r)ank  🙂