IPARC te gast op VERON Centrum

Net als vorig jaar bood VERON Centrum weer onderdak aan de ALV van IPARC- Nederland. IPARC staat voor: International Police Association Radio Club, oftewel de hamradioclub van de internationale organisatie van ‘law enforcement officers’. Dit is een breed begrip, aangezien niet alleen (oud) politiemensen deel uit mogen maken van deze verenigingen, maar ook (ex) medewerkers van de Kon. Marechaussee, Douane, FIOD e.d. diensten.

Omdat deze afdeling geen eigen onderkomen heeft werd een beroep gedaan op onze gastvrijheid en gelet op de goede ervaring met hen afgelopen jaar, werd graag voldaan aan hun verzoek.

20160312_104707

Al vroeg in de ochtend was IPARC- en VERON Centrum-lid Will Janssen/PA3GQY doende met het opzetten van zijn homebrew dipool, met het idee (voorbedachte rade is wellicht een betere uitdrukking in dit gezelschap) om na de ALV nog wat actief te zijn op de HF-banden.

De ALV op zich was een geanimeerde bijeenkomst, waarbij een aantal leden extra in het zonnetje werd gezet vanwege hun bijzondere verdiensten. Zij werden verblijd met een koperen beeldje, dat ook wel bekend staat onder de titel ‘de gouden juut’. Het verdient wellicht aanbeveling om dit kleinood om  dopen in ‘de koperen juut’, gelet op het Engelse scheldwoord voor een politieagent: Copper.

De gouden Juut

De gouden Juut

20160312_124513

20160312_124256

20160312_122757

Na de ALV werd er nog even flink ge-dx-t met een drietal stations, 80, 40 en 20 meter, zowel in SB, CW als PSK

20160312_121507

De 80-meter opstelling, met gebruikmaking van een ICOM 7200 op een vertical

20160312_143530

Will/PA3GQY achter, eveneens, een ICOM 7200, werkend op zijn homebrew dipool in de digimode PSK-31.

VERON 08 gastheer Ab/PA5ABW, die nog de nodige cw-qso’s onder de call PI4IPA voor zijn rekening nam (hij is ten slotte een blauwe maandag nog opsporingsambtenaar geweest), werd hartelijk dank gezegd voor de ontvangst, dank die werd uitgedrukt in een paar presentjes, die hij in dank aanvaardde.

Na afloop begaf een klein gedeelte van het gezelschap zich richting Wok restaurant De Malle Jan, waar het nog even goed toeven was.

Heren en dame, het was ons een waar genoegen u weer te mogen ontvangen, of we volgend jaar op de nieuwe locatie u ook weer van dienst kunnen zijn, is niet geheel zeker, maar we doen ons best.

Namens het bestuur VERON 08

PA5ABW/secretaris