Huishoudelijke Vergadering VERON Centrum A08

Dinsdag 21 maart jl. hield de afdeling Centrum van de VERON weer haar jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering. Met 21 deelnemende OM’s en 1 XYL was de opkomst beslist behoorlijk te noemen.

Voorzitter Gert-Jan Kuppens heette de aanwezigen welkom en nam het wel en wee van het afgelopen jaar door en memoreerde, dat wij een roerige periode achter de rug hebben ten gevolge van de coronaperikelen. Die hebben ook haar sporen nagelaten in de financiële resultaten want voor het eerst sinds tijden moet de penningmeester een jaar met een negatief resultaat afsluiten. Niet dat alles aan corona geweten kon worden, ook het stopzetten van de door Johan de Rijk/PA3GER gegeven N- en F- cursussen is daarop van invloed geweest. Na er bijna 20 jaar zijn ziel en zaligheid ingegooid te hebben, vond Johan het welletjes en wie kan hem dat kwalijk nemen?

Niettemin verleende de vergadering décharge aan de penningmeester, na een voorstel daartoe van de kascommissie.

De agenda werd vastgesteld, de notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag van de secretaris werden goedgekeurd.

In de samenstelling van het bestuur komt geen verandering en blijft als volgt:

  • Voorzitter: Gert-Jan Kuppens/PD0GJK
  • Secretaris: Richard Jannes/PD3RFR
  • Penningmeester: Paul van der Wurff/PE2LZ
  • Bestuursleden: Nico van Kooten/PA3Y en Ab Woutersen/PA5ABW

Het verloop van de levendig te noemen vergadering zal zo volledig mogelijk worden vermeld in de op te stellen notulen en deze zullen te zijner tijd aan de leden van A08 ter kennisneming worden (digitaal) verstrekt.

     

Bestuur VERON A08