En……….hij staat………………

En dan bedoelen dus uiteraard onze antennemast. Nadat de kuil gegraven was, het ijzervlechtwerk verricht, de betonbekisting was gemaakt en het heuse gat vakkundig met beton was volgestort, kon uiteindelijk met het plaatsen van de antenne worden begonnen.

Voor de voorgeschiedenis, verwijzen wij u graag naar de voorgaande berichten hierover.

Met de JOTA 2017 als druk op de ketel, werd medio oktober besloten om vaart te zetten met althans de plaatsing van de mast, zodat er de door Roel/PA2RG ter beschikking gestelde dualbander voor 2 meter en 70 centimeter geplaatst kon worden. En, onder druk wordt alles vloeibaar, dus het lukte.

Dat was nog flink sjorren, passen en meten geblazen

 

Uiteindelijk stond de mast, voorzien van de VHF/UHF spriet, die lustig in de wind wapperde.

 

De JOTA kon beginnen. Bij het ondertekenen van het huurcontract in 2016 had VERON A08 beloofd om de scouts van PEKA18 met raad en vooral daad ter zijde te staan en, belofte maakt schuld. natuurlijk.

Vrijdag 20 oktober togen derhalve enkele OM’s richting PEKA 18 om de boel op te bouwen. De ICOM 7400 naar de BGG en opstellen in het Troeplokaal (what’s in a name?), de coax van de 2 mtr/70 cm antenne naar beneden leiden, idem met de coax van de Fritzel FD 4, die weer verbonden werd met de ICOM 7200 van PA5ABW. Wat sofware downloaden, het NATO-spelalfabet t.b.v. de scouts opgehangen alsmede een door Scouting Nederland gemaakte kaart met de deelnemers aan de JOTA/JOTI.

QRV voor de strijd

De scouts druk doende met het opmaken van het nachtkwartier

Onze penningmeester (PE2LZ) en secretaris (PA5ABW) maakten om beurten de scouts wegwijs in de radiocommunicatie, waarbij enkelen zeer voortvarend te werk gingen en een enkeling een beetje vrees had voor de microfoon (micropanico, om met Franceso/PE1F te spreken), maar die was snel overwonnen. Er werd voornamelijk op de 2 meter gewerkt, waarbij de 145.500 als oproepfrequentie gold, wat door sommigen in hun enthousiasme nog wel eens werd vergeten. Verwondering bij de jongere scouts over ‘hoe dan nu allemaal kon zo zonder internet’. Aan de ‘echte’ hamoperators dus om dat allemaal uit te leggen. Een gratis lesje natuurkunde derhalve. Een CW QSO met Japan in de 17 meter veroorzaakte lichte opwinding, maar vooral op een SSB QSO in de 80 meter met een heus Engels JOTA-station in Harrich werd met enthousiasme gereageerd.

Een tweetal OM’s van buiten de eigen regio, had gereageerd op een oproep om deel te nemen als operator omdat wij 2 OM’s een beetje weinig vonden. Willem Willemsen/PA3KYH en Jan Mahler/PA4J boden hun diensten aan, waarvoor langs deze weg nogmaals hartelijk dank. Dat Jan Mahler door onze secretaris abusievelijk met Jan Wagner werd aangesproken, mocht de pret niet drukken.

Willem Willemsen PA3KYH luistert geconcentreerd uit

OM’s en scouting aan de gezamenlijke maaltijd (boerenkool met worst)

Sfeervol plaatje van het nachtelijk kampement

Ochtendappel, wij zijn allen present hopman

Voor de tweede dag stond, naast het radiowerk, een heus soldeerproject op het program. Richard/PD3RFR had zich gemeld voor de ochtendsessie en Francesco/PE1F voor de middagsessie. Richard had geen klantjes, maar vermaakte zich toch wel. Francesco kreeg behoorlijk wat aanloop en liet de scouts een heuse ‘Electronic Decision Maker’ in elkaar frutselen. Helaas lukte het bij een klein menneke niet, die dan ook spontaan in huilen uitbarstte, dit tot ontzetting van Francesco, die het kereltje vaderlijk troostte en hem beloofde een nieuwe in elkaar te zetten. Die belofte is inmiddels ingelost. Bravissimo Francesco!!

Al met al een geslaagd weekend, met in totaal 89 QSO’s en tig in elkaar gezette EDM’s. Scouts en OM’s waren het broederlijk eens: dit is voor herhaling vatbaar. Op naar de JOTA 2018 dus.

DE ANTENNE??

O ja, de antenne. Daar moest de SteppIR nog op, alsmede de 40 meter dipool. Opnieuw een groot aantal OM’s dat zich opwierp om een handje bij te steken getuige de plaatjes:

Buiten leek het al Kerst, maar

 

maar binnen was het puzzelen geblazen

Voor dit werk

heb je échte mannen nodig

dat spreekt voor zich

Het was een pracht tafereeltje, al die zwoegende en elkaar ondersteunende OM’s. Er viel geen onvertogen woord……nou ja….bijna niet dan, maar het eindresultaat mocht er zijn:

Kijk zo is ie 9 metertjes hoog

en zo 15 meter, mooi hè?

 

OK, nog een keer dan en nu met een mooie blauwe lucht …..

In het weekend van 28 en 29 oktober werden de antennecapaciteiten grondig getest door Paul/PE2LZ en Gert-Jan/PD0GJK in de SSB contest van CQWW. Ruim 1.800 QSO’s schreven de heren in het log en hadden het prima naar het zin……………

 

Een woordje van dank aan alle OM’s die in het afgelopen jaar één of meerdere handjes hebben bijgestoken om het antenneproject tot een succes te maken. Geweldig mannen, VERON Centrum leeft….en hoe!!!

 

vy 73

Het bestuur